Město Bohumín

11.6.
2018

Víkendové pobyty dětí

  • Projekt:  Bohumín – Víkendové pobyty dětí
  • Identifikační číslo:  314D083008144
  • Žadatel:  město Bohumín
  • Realizace:  4-6/2018
  • Financování projektu:  Ministerstvo vnitra, Program prevence kriminality na místní úrovni
  • Projektová manažerka:  Mgr. Radka Michaliková, odbor rozvoje a investic MěÚ Bohumín

 

Cílem projektu je rozvoj a podpora právního vědomí žáků, posílení kritického myšlení v závislosti na řešení nastolených modelových situací, poskytnutí základní orientace v zákonech a právním systému, lepší spolupráce a porozumění žák – policista, žák – učitel, žák – občan. Cílem je také vzbudit v dětech větší smysl pro spravedlnost, poctivost a toleranci a snížit tak kriminalitu na základě lepší spolupráce se školou a policií.


Počet zhlédnutí: 14 903

Zpět

    Městský úřad