Město Bohumín

17.9.
2018

Bohumín – Osvětlení rizikového místa - garáže

  • Projekt:  Bohumín – Osvětlení rizikového místa – garáže
  • Číslo EDS:  314D082009046
  • Žadatel:  město Bohumín
  • Realizace:  8-11/2018
  • Financování projektu:  Ministerstvo vnitra, Program prevence kriminality na místní úrovni 2018, dotace 350 000 Kč
  • Zhotovitel:  BM servis a.s.
  • Projektová manažerka:  Mgr. Radka Michaliková, odbor rozvoje a investic MěÚ Bohumín

 

Projekt řeší osvětlení garáží podél Trnkové a Drátovenské ulice v Bohumíně. V rámci projektu bude řešeno osvětlení na 23 sloupech veřejného osvětlení.  Část nových svítidel bude instalována na stávající a část na nové betonové sloupy. Cílem projektu je zvýšit pocit bezpečí obyvatel, působit preventivně a odradit tak potenciální pachatele od případné protiprávní činnosti, zejména proti majetku. Projekt je zaměřen na prevenci páchání protiprávních jednání, bezpečnost osob a ochranu majetku.

 

 


Počet zhlédnutí: 14 809

Zpět

    Městský úřad