Město Bohumín

13.1.
2021

Projektová dokumentace Cyklostezka Bohumín – Pudlov

  • Projekt:  PD Cyklostezka Bohumín – Pudlov
  • Dotační program:  Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2019+, Dotační titul č. 1 RRC/1/1/2019 Dokumentace cyklistické infrastruktury
  • Žadatel:  město Bohumín
  • Realizace:  3/2019 - 01/2021
  • Financování projektu:  Moravskoslezský kraj
  • Projektová manažerka: Ing. Hana Gonsiorová, odbor rozvoje a investic MěÚ Bohumín

 

Realizací projektu dojde ke zpracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení stavby včetně zaměření území, vyjádření a stanovisek, zpracování dokumentace pro realizaci stavby včetně položkového rozpočtu a samostatné zpracování přírodovědného posudku odbornou osobou. Cyklostezka povede podél řeky Odry, z jedné strany se napojí na cyklostezku E, která vede kolem Vrbického jezera a je zakončena mostkem přes Vrbickou stružku, a z druhé strany se u Antošovické lávky napojí na regionální cyklotrasu 6109.


Počet zhlédnutí: 13 853

Zpět

    Městský úřad