Město Bohumín

2.5.
2022

Lokalita Petra Cingra ve Starém Bohumíně – sadové úpravy

  • Projekt:  Lokalita Petra Cingra ve Starém Bohumíně – sadové úpravy
  • Oblast podpory:  Program na podporu výměny nevyhovujících kotlů na pevná paliva v domácnostech, úspor energie a dalších adaptačních či mitigačních opatření ve vztahu ke změně klimatu v obcích Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje, Cíl 2
  • Žadatel:  město Bohumín
  • Realizace:  5/2022 - 11/2022
  • Financování projektu:  Ministerstvo životního prostředí, Státní fond životního prostředí
  • Zhotovitel:  VYKRUT Zahradní služby, a.s., Pavlovova 3048/40, 700 30 Ostrava - Zábřeh
  • Projektová manažerka:  Ing. Zuzana Šedivá, odbor rozvoje a investic MěÚ Bohumín

  

Realizace projektu by měla dopomoci k dotvoření atmosféry a zároveň podpořit ekologickou stabilitu území pomocí původních nebo ekologicky blízkých druhů s návazností na vysokou hladinu spodní vody. Vytvořeno bude, jak nové stromové patro, tak i keřové výsadby, které budou atraktivní, ale zároveň přírodě blízké. Na celém území se pro přípravu nových výsadeb a založení trávníků provedou modelace terénů a závozy jam a nerovnosti v území. Celkový koncept je založen na křížení hlavních cest, kolem kterých vedou navržené dubové aleje. Na místě tak bude vytvořena volná pobytová plocha pro místní obyvatele.

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.


Počet zhlédnutí: 8 733

Zpět

    Městský úřad