Město Bohumín

26.6.
2023

Izolační zeleň Vrbice

  • Projekt:  Izolační zeleň Vrbice
  • Žadatel:  město Bohumín
  • Realizace:  1/2023 - 4/2023
  • Financování projektu:  Moravskoslezský kraj, individuální dotace
  • Projektová manažerka:  Ing. Zuzana Šedivá, odbor rozvoje a investic MěÚ Bohumín

 
Předmětem projektu je výsadba 89 kusů dlouhověkých stromů ve Vrbici. Tato městská část Bohumína je ovlivněna nepříznivými dopady nedaleké ostravské skládky, překladiště a železničního koridoru. Výsadba vytvoří protihlukovou stěnu, příznivější podmínky pro ovzduší a zasakovací poměry a bude mít také estetickou funkci. Celkově dojde ke zvýšení biodiverzity v krajině.

Financováno z rozpočtu Moravskoslezského kraje.


Počet zhlédnutí: 5 577

Zpět

    Městský úřad