Město Bohumín

12.1.
2010

Zpráva o programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností za rok 2009

Obec s rozšířenou působností (ORP) Bohumín

Počet žádostí přijatých o podporu z Programu: 1
Kvóta podpory stanovená ORP pro rok 2009: 81 000 Kč
Část kvóty určená dle rozhodnutí ORP pro rozdělení ve 2.kole: 81 000 Kč

V roce 2009 bylo z tohoto programu ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Bohumín poskytnut příspěvek na akci „Oprava 3 vstupních dveří farního kostela Božského srdce Páně“, příjemce podpory z tohoto Programu ve výši 81 tis. Kč je Římskokatolická farnost Bohumín - Nový Bohumín.


Počet zhlédnutí: 16 486

Zpět

    Městský úřad