Město Bohumín

27.1.
2021

Program poskytování dotací a finanční návratné výpomoci na rekonstrukci plynového vytápění na zemní plyn ve prospěch nového plynového kotle s vyšší energetickou účinností pro rok 2021

Město dlouhodobě podporuje tzv. „kotlíkové dotace“, kdy dochází k výměně starých neekologických kotlů na pevná paliva za ekologické zdroje vytápění. Kromě přímých dotací město podporuje tyto výměny bezúročnou zápůjčkou a finančním příspěvkem.

Občané, u nichž je plynový kotel hlavním zdrojem vytápění, na „kotlíkové dotace“ nemají nárok, přestože mnohdy potřebují provést výměnu dosluhujícího plynového vytápění na zemní plyn za nový plynový kotel. Cílem je motivovat a pomoci těmto občanům dotací a finančním příspěvkem, aby s ohledem na rozsáhlou plynofikaci Bohumína nepřecházeli na jiné způsoby vytápění.  

Z těchto důvodů byl již schválen v zastupitelstvu města pro rok 2019 a rok 2020 „Program poskytování dotací a finanční návratné výpomoci z rozpočtu města Bohumína na rekonstrukci plynového vytápění ve prospěch zdroje s vyšší energetickou účinností – výměna původního plynového kotle za nový.

Zastupitelstvo na  prosincovém zasedání 2020 schválilo  „Program poskytování dotací a finanční návratné výpomoci z rozpočtu města Bohumína na rekonstrukci plynového vytápění ve prospěch nového plynového kotle s vyšší energetickou účinností  pro rok 2021“.

Město Bohumín poskytne opět žadatelům dotaci na rekonstrukci plynového vytápění ve prospěch zdroje s vyšší energetickou účinností dle „Programu“ jednorázově ve výši 15.000 Kč.

K tomu je zase možno požádat město o bezúročnou finanční výpomoc na tuto rekonstrukci, včetně souvisejících stavebních prací do maximální výše 50.000 Kč.


DokumentyPočet zhlédnutí: 3 408

Zpět

    Městský úřad