Město Bohumín

1.10.
2014

Jessica v Regionálním operačním programu

Holdingový fond Moravskoslezsko byl založen v roce 2010 a má k dispozici téměř 500 mil. Kč z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. V  roce 2011 byly vybrány dvě společnosti jako správci fondu rozvoje měst, prostřednictvím kterých budou moci žadatelé získat zvýhodněné úvěry na financování svých projektů. Jedná se o Českomoravskou záruční a rozvojovou banku a společnost Contera Urban Development Fund MS. Projekty, které mohou usilovat o zvýhodněný úvěr v rámci finančního nástroje Jessica, musí být zaměřeny na revitalizaci brownfields, výstavbu či modernizaci ubytovacích kapacit a infrastruktury cestovního ruchu a zkvalitňování zdravotní a sociální péče. 

Zastupitelstvo města Bohumína schválilo v květnu 2012 záměr přijetí úvěru v roce 2013 na financování stavebních úprav Národního domu z Českomoravské záruční a rozvojové banky z Jessica holdingového fondu Moravskoslezsko.

Národní dům se nachází na náměstí Svobody č.p.37, parcelní číslo 1, v Bohumíně, v ochranném pásmu historického centra Starý Bohumín a samotná stavba je od 5.9.2006 prohlášena kulturní památkou. V Ústředním seznamu kulturních památek ČR je památka zapsána pod č.101978. Od 17. století zde býval hostinec. Nynější stavba pochází z roku 1907 a od svého začátku nesla název „Grün Baum“, odtud také lidové pojmenování „Pod zeleným“. Po druhé světové válce byl objekt přejmenován na Národní dům. Město koupilo objekt od soukromého vlastníka v roce 2008, aby zabránilo jeho dalšímu chátrání.

Následně byla pod dohledem památkářů zpracována projektová dokumentace a vydáno stavební povolení. Jedná se finančně velmi náročnou investici, náklady akce byly rozpočtovány na téměř 100 mil. Kč, vč.DPH.

Navrhované stavební úpravy mají vrátit podobu, dispoziční řešení i využití objektu do doby, jak byl vystavěn v roce 1907. Po rekonstrukci vznikne restaurace a kavárna (kapacita 112 osob), sál a konfereční místnost (kapacita 166 osob), hotelová část (kapacita 25 osob) a parkoviště.

V roce 2011 došlo k havarijnímu stavu, tj.zřícení stropu vlivem zatékání ze střechy a proto byla s předstihem provedena rekonstrukce střechy za 5,1 mil. Kč, vč.DPH.

Žádost o zvýhodněný úvěr byla podána 25.7.2013, smlouva o úvěru byla podepsána 28.3.2014.

Parametry úvěru

  • úvěr ve výši 57 537 000 Kč na 75 % způsobilých výdajů
  • doba splatnosti do 31.10.2025
  • pevná úroková míra 0,2 % p.a.

 

Výběrové řízení na výběr dodavatele stavby probíhalo od 22.3.2013 do 23.9.2013. Stavbu prování firma Beskydská stavební, a.s. (IČ 28618891). Předpokládaná doba výstavby: 9/2013 – 5/2015.

Další zdroje informací

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií 

 


 


Počet zhlédnutí: 19 789

Zpět

    Městský úřad