Město Bohumín

25.2.
2014

Integrovaný plán rozvoje města Bohumína pro Integrovaný operační program

Od 1.7.2009 má město Bohumín „Dohodu o zabezpečení realizace IPRM“ s Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR). Zastupitelstvo města schválilo svůj IPRM v prosinci 2008 . Po podpisu dohody je město povinno vyhlašovat výzvy k předkládání projektů pro aktivity revitalizace veřejného prostranství a regenerace bytových domů v rámci Integrovaného operačního programu (IOP), prioritní osa 5 (Národní podpora územního rozvoje), oblast intervence 5.2 (Zlepšení prostředí v problémových sídlištích).

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo aktuální Příručku pro žadatele a příjemce o dotace, naleznete ji na zde .V Bohumíně se týká žadatelů ze zóny IPRM Nový Bohumín a částečně Pudlov (viz mapka).

 

Město Bohumín vyhlásilo výzvy pro tyto aktivity

 • Výzva č. 1
  5.2 a) Revitalizace veřejného prostranství
  Vyhlášeno:  17.8.2009
  Ukončeno:  9.5.2013
   
 • Výzva č. 2
  5.2 b) Regenerace bytových domů
  Vyhlášeno:  19.10.2009
  Ukončeno:  6.1.2011
   
 • Výzva č. 3
  5.2 b) Regenerace bytových domů
  Vyhlášeno:  16.3.2011
  Ukončeno:  9.12.2011
   
 • Výzva č. 4
  5.2 b) Regenerace bytových domů
  Vyhlášeno:  13.2.2012
  Ukončeno:  9.5.2013
   
 • Výzva č. 5
  5.2 b) Regenerace bytových domů
  Vyhlášeno:  17.5.2013
  Ukončeno:  31.12.2013
   
 • Výzva č. 6
  5.2 a) Revitalizace veřejných prostranství 
  Vyhlášeno:  10.6.2013
  Ukončeno:  15.7.2015

 

Základní koncept

Integrovaný plán rozvoje města (IPRM) je strategický dokument, který umožňuje městu získat podporu v rámci Integrovaného operačního programu (IOP) v oblasti intervence 5.2. - Zlepšení prostředí v problémových sídlištích, která je zaměřena na zlepšení kvality života v oblasti bydlení a zaměří se na:

 • 1. revitalizaci prostředí problémových sídlišť
 • 2. regeneraci bytových domů v těchto sídlištích

IPRM = soubor časově provázaných akcí (projektů, případně integrovaných projektů), které jsou realizovány ve vybrané zóně města – souvislá plocha území města s více než 500 byty, jejíž problémovost je doložena vstupními kritérii, přičemž musí být splněny minimálně 3:

 • 1. vysoká míra chudoby a vyloučení
 • 2. vysoká míra dlouhodobé nezaměstnanosti
 • 3. neuspokojivý demografický vývoj
 • 4. nízká úroveň vzdělání
 • 5. vysoký stupeň kriminality a delikvence
 • 6. nízká míra hospodářské aktivity
 • 7. velký počet přistěhovalců, etnických skupin a příslušníků menšin nebo uprchlíků
 • 8. poměrně nízká úroveň hodnoty nemovitostí

Výzva byla vyhlášena na období: 6.8.2008 – 31.12.2008. Zastupitelstvo města Bohumína schválilo IPRM dne 8.12.2008 (viz.dokumenty ke stažení).

 

Podporované aktivity

5.2.a) Revitalizace veřejných prostranství

 • úpravy sídlištního prostoru – např. úprava, obnova či výsadba veřejné zeleně, zvýšení podílu nezpevněných travnatých ploch
 • parkové úpravy včetně pořízení a obnovy městského mobiliáře (lavičky apod.)
 • výstavba, rekonstrukce a sanace dopravní infrastruktury, např. spojek místních komunikací
 • parkovacích ploch, pěších komunikací, chodníků, cyklistických stezek, veřejných prostranství
 • vybudování protihlukových stěn
 • výstavba, rekonstrukce a sanace technické infrastruktury, např. protipovodňová opatření
 • odstranění vrchního elektrického vedení a jeho nahrazení kabelovým vedením, sanace a doplnění veřejného osvětlení
 • budování či modernizace nekomerčních volně přístupných rekreačních ploch, včetně úprav a zřizování dětských hřišť, vodních ploch a dalších ploch pro veřejné rekreační a sportovní využití
 • další zlepšení veřejné infrastruktury v rámci sídlištních celků (např. kamerový systém, čekárny, zastávky MHD atd.)

Podpora bude poskytována pouze na volnočasová zařízení, která budou bez omezení sloužit veřejnosti.

5.2.b) Regenerace bytových domů
V problémových lokalitách budou financovány opravy, rekonstrukce a modernizace bytových domů, které mohou zahrnout zejména:

 • zateplení obvodového pláště domu, zateplení vybraných vnitřních konstrukcí, např. fasády
 • výměna oken a dveří ve fasádě
 • práce na bytovém domě prováděné k odstranění statických poruch nosných konstrukcí a opravy konstrukčních nebo funkčních vad konstrukce domu, např. střechy
 • sanace základů a opravy hydroizolace spodní stavby
 • opravy, rekonstrukce technického vybavení domů, např. modernizace otopné soustavy
 • výměna rozvodů tepla, plynu a vody, modernizace vzduchotechniky, výtahů
 • výměny či modernizace lodžií, balkonů včetně zábradlí
 • zajištění moderního sociálního bydlení při renovacích nebo změně užívání stávajících budov, které jsou ve vlastnictví obce nebo neziskových subjektů

Aktivity v oblasti 5.2.a) může realizovat pouze město Bohumín, do aktivit v oblasti podpory 5.2.b) jsou oprávněnými žadateli vlastníci bytových domů (tedy kromě města i bytová družstva, společenství vlastníků jednotek apod.).

Do IPRM lze zařadit i další projekty z jiných operačních programů, které s výše uvedenými aktivitami věcně souvisejí – takové projekty (například v Operační programu Životní prostředí). budou bonifikovány 10% zvýhodněním ze získaného počtu bodů.

 

Řídící výbor

 • Ing.Lumír Macura - předseda
 • Igor Bruzl                                                           
 • Ing. Jitka Ptošková                                                 
 • Ing. Eva Drdová                                                     
 • Roman Honysz, st.                                                  
 • Mgr.Věra Palková                                         
 • Ing. Věra Niklová                  
 • Ing. Stanislav Svrčina                           
 • Ing. Libor Radiňák
 • Ing. Dalibor Třaskoš

Manažer IPRM: Ing. Věra Vzatková, vzatkova.vera@mubo.cz, telefon: 596 092 162

 

Kontakty


město Bohumín

 • Manažer IPRM - Ing.Věra Vzatková, odbor rozvoje a investic - telefon 596 092 162, vzatkova.vera@mubo.cz
 • Ing. Jitka Ptošková - Vedoucí odboru rozvoje a investic, telefon 596 092 242, ptoskova.jitka@mubo.cz

Centrum pro regionální rozvoj (CRR)

 • Ing. Lumír Ondřejek, vedoucí - Regionální kancelář Moravskoslezsko, telefon 597 081 423, ondrejek@crr.cz, 28.října 165, 709 00 Ostrava

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

 • Hana Pejpalová - Odbor podpory bydlení, telefon 224 861 575, pejhan@mmr.cz, Staroměstské náměstí 6, Praha 1
 • Mgr. Jakub Horáček - Odbor řízení operačních programů, telefon 224 861 235, horjak@mmr.cz, Staroměstské náměstí 6, Praha 1
Logo


DokumentyPočet zhlédnutí: 42 564

Zpět

    Městský úřad