Město Bohumín

22.11.
2016

Trvalkový záhon - odstavná plocha u ZŠ Beneše

  • Projekt:  Trvalkový záhon – Odstavná plocha u ZŠ E. Beneše, Bohumín
  • Grantové řízení:  Nadace ČEZ, Podpora regionů
  • Žadatel:  město Bohumín
  • Realizace:  10-11/2016
  • Zpracovatel PD:  Ing. Petra Ličková
  • Zhotovitel:  TALPA, Zahradnické služby, s.r.o.
  • Projektový manažer:  Mgr. Radka Marková, odbor rozvoje a investic MěÚ Bohumín

 

Předmětem projektu je pořízení trvalkového květinového záhonu. Město Bohumín obdrželo na tuto akci nadační příspěvek z grantového řízení Podpora regionů Nadace ČEZ. Celková plocha záhonu je 185 m2. Záhon byl navržen v rámci projektu Odstavná plocha u ZŠ E. Beneše. V rámci celého projektu dojde kromě zřízení trvalkového záhonu také ke keřové výsadbě, výsadbě stromů, likvidaci nevyhovujícího porostu, založení nového trávníku a zřízení laviček.

 


Počet zhlédnutí: 14 710

Zpět

    Městský úřad