Město Bohumín

2.6.
2017

Bezpečnost a ochrana dětí a mládeže v obci Bohumín

  • Projekt:  Bezpečnost a ochrana dětí a mládeže v obci Bohumín
  • Grantové řízení:  Nadace ČEZ, Oranžový přechod
  • Žadatel:  město Bohumín
  • Realizace:  05-09/2017
  • Projektová manažerka:  Ing. Hana Gonsiorová, odbor rozvoje a investic MěÚ Bohumín

 

Realizací projektu dojde k vybudování dvou nasvětlených přechodů pro chodce s ostrůvkem a to v ulici Osvoboditelů v blízkosti křižovatky s ul. Čs. armády a v ulici Studentské v blízkosti křižovatky s ul. J. Palacha. Realizací projektu bude zvýšena bezpečnost chodců na frekventovaných silnicích v centru města. Z nadačního příspěvku bude hrazeno pouze nasvětlení.  

Realizaci projektu podporuje Nadace ČEZ (www.nadacecez.cz).

 


Počet zhlédnutí: 14 489

Zpět

    Městský úřad