Město Bohumín

1.11.
2017

Doplnění atrakcí na školní zahradě

  • Projekt:  Doplnění atrakcí na školní zahradě
  • Grantové řízení:  Nadace ČEZ, Podpora regionů
  • Žadatel:  město Bohumín
  • Realizace:  7-11/2017
    Projektová manažerka:  Ing. Hana Gonsiorová, odbor rozvoje a investic MěÚ Bohumín

Realizací projektu došlo k doplnění venkovních dětských atrakcí na dvou školních zahradách. V mateřské škole Rafinérský lesík a v mateřské škole Fitškolka byly instalovány houpačky, tzv. hnízda.

Realizaci projektu podporuje Nadace ČEZ.

 Počet zhlédnutí: 16 085

Zpět

    Městský úřad