Město Bohumín

27.3.
2022

Ukončení kampaně Chovám se ekologicky, přidáte se?

Koncem roku 2021 v Bohumíně skončí kampaň „Chovám se ekologicky, přidáte se?“ Logo osvětové kampaně se objevovalo na poštovních schránkách a popelnicích u rodinných domů a do kampaně se postupně přihlásilo přes tisíc domácností.  Na počátku kampaně v březnu roku 2013 byla snaha o zavedení sběru rostlinného biologického odpadu do hnědých popelnic. Svoz hnědých popelnic probíhá již osmým rokem ve vegetační sezóně od dubna do listopadu a nikdy nebyl poskytován zdarma, protože stále platí, že nejlepším způsobem jak předcházet vzniku rostlinného odpadu, je jeho kompostování.  Ale ne všude je kompostování vhodné, proto zájemcům o svoz byla poskytována sleva, pokud se zapojili do zmíněné kampaně.

Sleva byla podmíněna ekologickým chováním a stanovenými podmínkami pro zapojení do ekokampaně. Za osm let se mnohé změnilo. Díky kotlíkovým dotacím proběhla masová výměna neekologických kotlů na tuhá paliva, každoročně se zvyšuje množství vytříděných složek odpadu v přepočtu na jednoho obyvatele Bohumína, významně se rozšířilo odkanalizování dalších městských částí a čím dále více lidí si uvědomuje, že svým chováním ovlivňujeme životní prostředí, v němž žijeme. A z původních dvou stovek hnědých popelnic jich letos sváží BMS již 1600 a ročně vytřídíme 1470 tun bioologicky rozložitelného odpadu.

Většina nastavených cílů kampaně je postupně plněna, ale nové, ještě náročnější cíle jsou před námi. Kampaň proto s přechodem na nový  obecní systém odpadového hospodářství bude ukončena, ale myšlenka kampaně v nás doufám zůstane.

V oblasti odpadového hospodářství bude nově motivační systém nastaven na principech „Znečisťovatel platí“ a „Plať, kolik vyhodíš!“ Platit budeme výhradně za skutečnou produkci směsného komunálního odpadu podle objemu využívaných nádob a kontejnerů na směsný odpad. Nastavený systém nás má motivovat ke snižování množství SKO a navyšování množství vytříděných a využitelných složek komunálního odpadu. Což jsou principy přechodu od odpadového hospodářství k oběhovému hospodářství, jak je nastavil nový zákon o odpadech.

Od roku 2022 bude do systému svozu hnědých nádob přidán minimálně jeden svoz v zimním období, abychom motivovali domácnosti třídit rostlinné zbytky z kuchyní celoročně, hnědé nádoby budou přidávány také do bytové zástavby, pokud se nájemníci bytových domů na tom dohodnou. Posilován bude počet nádob na plasty a papír s cílem přesunout maximum využitelných složek ze směsného odpadu do barevných kontejnerů. V dohodnutých stanovištích budou přidány kontejnery na plasty a papír s horním výsypem pro společný sběr. Bude-li zájem, zavedeme svoz plastů a papíru pro individuální sběr přímo od domů. Kde se bude dařit snižovat množství SKO, budou platit občané méně. V lokalitách, kde se nic nezmění, zaplatí lidé za odpady mnohem více než doposud.

Lumír Macura


Počet zhlédnutí: 8 441

Zpět

    Městský úřad