Město Bohumín

23.6.
2017

Seznam zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů

Na území města Bohumína lze využívat k předávání vytříděných složek komunálních odpadů (kovy, papír) tyto sběrny:

  • Výkupna surovin M+K Antonín Krhut, Vrbice
  • TROJEK, a.s. sběrna Bohumín, ul. Lidická
  • TSR CZECH Republic s.r.o., výkupna kovů a papírů, ul. Lidická

 

Seznam všech zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů provozovaných podle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

  • linky, fermentační stanice, třídírny, dekontaminační plochy, spalovny, deemulgační stanice
  • kompostárny
  • rekultivace, terénní úpravy
  • skládky
  • sběrny a sklady
  • mobilní zařízení ke sběru nebo výkupu
  • autovrakoviště

Počet zhlédnutí: 22 159

Zpět

    Městský úřad