Město Bohumín

9.3.
2016

Harmonogram svozů sběrných nádob na směsný komunální odpad

Pravidelné odvozy nádob 110 litrů (klasické popelnice):

Liché týdny – četnosti vývozů 1x 14 dnů, 1x 7 dnů:

 • pondělí:  centrum města, ulice Koperníková, Janáčková, Čs.armády, Na Výsluní, Na Chalupách, Vilová, Školní, městské části Vrbice, Pudlov (mimo lokalitu Drátovny)
 • úterý:  městské části Šunychl, Kopytov, Starý Bohumín, ulice Šunychelská za parkem, ulice Bezručova
 • středa:  městská část Záblatí
 • čtvrtek:  městská část Skřečoň, Pudlov (lokalita Drátovny), ulice 5.května, Kosmonautů, Čs.legií, J. Kocura, Okrajní, Slezská (část), Petra Cingra
 • pátek:  městská část Skřečoň (Úvozní) včetně Nové Vsi

Liché týdny– četnosti vývozů 1x 7 dnů (druhé vývozy):

 • pondělí:  centrum města
 • úterý:  oblast za parkem Petra Bezruče, městské části Vrbice,Starý Bohumín, ulice Budovatelská
 • čtvrtek:  centrum města, Pudlov (lokalita Drátovny), ulice Petra Cingra, městské části Nová Ves, Skřečoň

 

Pravidelné odvozy nádob 1 100 l (kontejnery)

 • pondělí:  ulice Husova, Kostelní, Alešova, 9.května, Čáslavská, Čs.armády, Okružní, Sv. Čecha, Tovární, Bezručova
 • úterý:  ulice Vrchlického, Jateční, Osvoboditelů, Čáslavská, Nerudova, Ostravská, Máchova, Fibichova, Budovatelská, městská část Starý Bohumín
 • středa:  ulice Nádražní, Poděbradova, Šunychelská, Čs.armády (četnost vývozů 3x týdně)
 • čtvrtek:  ulice Husova, Kostelní, Alešova, 9.května, Čáslavská, Čs.armády, Okružní, Sv. Čecha, Tovární, Bezručova
 • pátek:  ulice Vrchlického, Jateční, Osvoboditelů, Čáslavská, Nerudova, Ostravská, Máchova, Fibichova, Budovatelská, městská část Starý Bohumín
 • neděle:  ulice Seifertova, Alešova, Jateční, Okružní, Drátovenská, Bezručova, Poděradova, Sv. Čecha, Čs.armády, Tovární, 9. května

 


Počet zhlédnutí: 42 941

Zpět

    Městský úřad