Město Bohumín

Odpady

Odvoz rostlinného odpadu ze zahrádek 6.1.2021

Odvoz rostlinného odpadu ze zahrádek

Od roku 2018 došlo ke zvýhodnění a zjednodušení odvozu bioopadu od zahrádek ze všech městských částí. Zamluvte si službu i vy. Pokud se zapojíte do ekologické kampaně, zaplatíte za vývoz jen 150 korun.
Ekologický kalendář 8.12.2020

Ekologický kalendář

Ekologický kalendář s informacemi, jak nakládat s odpady, kam za kulturou a sportem.
Mobilní sběrný dvůr komunálního odpadu 4.12.2020

Mobilní sběrný dvůr komunálního odpadu

Je provozován na stejném principu jako současný sběrný dvůr stacionární, umístěný v areálu BM servisu na ul. Koperníkové. Je to sběrné místo, kde občané mají možnost odevzdávat vytříděné složky komunálního odpadu a kompletní vyřaz. elektrozařízení.
Sběrný dvůr komunálních odpadů 14.5.2019

Sběrný dvůr komunálních odpadů

Je provozován v areálu BM servisu a.s. na ul. Koperníkové. Je to sběrné místo, kde občané mají možnost odevzdávat vytříděné složky komunálního odpadu a kompletní vyřazené elektrozařízení.
Metodika evidence odpadu v případě zapojení do systému nakládání s komunálním odpadem města Bohumína 14.1.2019

Metodika evidence odpadu v případě zapojení do systému nakládání s komunálním odpadem města Bohumína

Ve městě Bohumíně se jedná o zapojení do systému nakládání s odpady ve dvou variantách.
Elektronický systém evidence přepravy nebezpečných odpadů (SEPNO) 20.2.2018

Elektronický systém evidence přepravy nebezpečných odpadů (SEPNO)

Ohlašování přepravy nebezpečných odpadů bude v souladu s § 40 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, realizováno elektronickou formou a to v samostatném modulu systému ISPOP (Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností) zvaném SEPNO.
Ohlášení odpadů právnických osob a fyzických osob oprávněných  k podnikání 6.2.2018

Ohlášení odpadů právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání

Ohlašovací povinnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů lze plnit pouze elektronicky prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP).
Plán odpadového hospodářství města Bohumína 2.11.2017

Plán odpadového hospodářství města Bohumína

Povinnost zpracovat Plán odpadového hospodářství obce (dále jen POH) ukládá zákon č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech).
Seznam zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů 23.6.2017

Seznam zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů

Seznam sběren na území města Bohumína a dalších zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů v Moravskoslezském kraji.
Bohumín se připravuje na konec skládkování 23.6.2017

Bohumín se připravuje na konec skládkování

Lepší třídění odpadu na sídlištích, zvýšení odvozu trávy a listí od domkařů a větší ochrana kapacity bohumínské skládky. To jsou hlavní body sedmiletého plánu odpadového hospodářství Bohumína. Zastupitelstvo města tento dokument schválilo 12. června 2017.
Třídění skla bílého, skla barevného, papírů, plastů a nápojových kartonových obalů 24.2.2017

Třídění skla bílého, skla barevného, papírů, plastů a nápojových kartonových obalů

Ve městě máme pro účely tříděného sběru ve městě rozmístěno 572 sklolaminátových kontejnerů na 130 stálých stanovištích.
Harmonogram svozů sběrných nádob na směsný komunální odpad 9.3.2016

Harmonogram svozů sběrných nádob na směsný komunální odpad

Rozpis pravidelných odvozů nádob 110 litrů (klasické popelnice), 1 100 l (kontejnery).
Bohumínští vloni výrazně ulevili životnímu prostředí 22.6.2015

Bohumínští vloni výrazně ulevili životnímu prostředí

Bohumínští myslí na životní prostředí. Občané vloni odevzdali k recyklaci 1 226 televizí, 343 monitorů a přes 9 tun drobného elektra. Vyplývá to z ročního environmentálního vyúčtování neziskové společnosti ASEKOL spojeného s udělením certifikátu.
DOODPADU aneb Co do kanalizace nepatří 12.10.2014

DOODPADU aneb Co do kanalizace nepatří

DOODPADU aneb Co do kanalizace nepatří je název nového vzdělávacího programu, který se zaměřuje na problematiku odpadní vody. Čistírny odpadních vod jí každoročně zpracují desítky milionů m3.
Třídění odpadů pro živnostníky 15.10.2012

Třídění odpadů pro živnostníky

Za symbolickou roční platbu 300 korun bez DPH město Bohumín nabízí živnostníkům možnost využívat pro svou činnost kontejnery na papír, plasty a sklo a zapojit se tak do systému třídění ve městě.
Nakládání s autovraky 1.2.2008

Nakládání s autovraky

Každý, kdo se zbavuje autovraku, je povinen autovrak předat pouze osobám, které jsou provozovateli zařízení ke sběru, výkupu, zpracování nebo odstraňování autovraků.
Strana: 1

Počet nalezených záznamů: 16