close google translator menu
Dnes je Čtvrtek 29.10., svátek má Silvie.
Dnes má svátek Silvie. Gratulujeme :)

Osobnosti narozené dnes:


 • Éric Messier (*1973) - Kanadský hokejový obránce
 • Wiona Ryder (*1971) - Americká herečka
 • Philip Cocu (*1970) - Nizozemský fotbalista
 • Rino Gaetano (*1950, +2.6.1981) - Italský zpěvák
 • Franz von Papen (*1879, +2.5.1969) - Německý politik
 • Ludovít Štúr (*1815, +12.1.1856) - Slovenský národní buditel
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Podmínky podpory výměny kotlů ve 2. kole kotlíkových dotací

Podmínky podpory výměny kotlů ve 2. kole kotlíkových dotací

16. března vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí druhou výzvu na kotlíkové dotace pro kraje. Jak bylo avizováno, Moravskoslezský kraj v ní obdrží téměř 900 milionů korun. Oproti ostatním krajům obdržel Moravskoslezský kraj dvojnásobnou výši finančních prostředků. Bude tak možné vyměnit až 8 000 starých neekologických kotlů. Krajský dotační program pro občany bude vyhlášen na konci června, s příjmem žádostí se počítá od 5. září.

Podrobné podmínky podpory stanovené ministerstvem pro toto kolo kotlíkových dotací jsou k dispozici Závazných pokynech pro specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2 – Výzva pro kraje č. 2, které jsou k dispozici na www.opzp.cz/vyzvy/67-vyzva.

Ve 2. kole kotlíkových dotací budou podporovány výměny kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňujícím třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN 303-5 za nový zdroj vytápění, který musí splňovat požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES (ekodesign); výčet podporovaných zařízení bude uveden v seznamu výrobků a technologií pro 2. výzvu kotlíkových dotací (seznam je veden Státním fondem životního prostředí na adrese svt.sfzp.cz). Tento seznam se v současnosti aktualizuje a bude průběžně doplňován.

K prokázání podmínky, že měněný kotel nesplňuje 3. – 5. třídu, budou žadatelé povinni předložit doklad o kontrole technického stavu a provozu kotle (jedná se o revizi, kterou byli všichni majitelé kotlů na tuhá paliva o příkonu 10–300 kW napojených na teplovodní soustavu ústředního vytápění domu povinni si nechat zpracovat do konce roku 2016). U kotlů, které byly vyměněny před 31. 12. 2016, bude možné tento dokument nahradit jiným dokladem prokazujícím třídu kotle (fotografie štítku kotle, návod k obsluze či jiné dokumenty), případně čestným prohlášením.  

Na rozdíl od 1. kola není ve 2. kole kotlíkových dotací požadována realizace tzv. mikro-energetických opatření.

Stejně jako v 1. kole je podporována je výměna kotlů v rodinných domech s max. 3 bytovými jednotkami a příjemci dotace mohou být pouze fyzické osoby – vlastníci rodinných domů. Je-li dům/bytová jednotka ve spoluvlastnictví (včetně společného jmění manželů), bude vyžadován písemný souhlas spoluvlastníka. Vyžadován bude rovněž souhlas vlastníka pozemku, je-li odlišný od vlastníka domu/bytové jednotky. Příslušné formuláře budou součástí podmínek krajského dotačního programu.

Výše podpory bude ve 2. kole kotlíkových dotací následující:

 • automatický kombinovaný kotel - 75 % ze způsobilých výdajů, max. 75.000 Kč
 • plynový kondenzační kotel - 75 % ze způsobilých výdajů, max. 95.000 Kč
 • kotel na biomasu (ruční) - 80 % ze způsobilých výdajů, max. 100.000 Kč
 • kotel na biomasu (automatický) - 80 % ze způsobilých výdajů, max. 120.000 Kč
 • tepelné čerpadlo - 80 % ze způsobilých výdajů, max. 120.000 Kč

Žadatelům, kteří budou realizovat výměnu kotle v obci, která je zařazena do tzv. prioritního území, bude dotace navýšena o částku 7.500,- Kč. Seznam těchto obcí je uveden níže.
Každá výměna kotle pak bude navíc podpořena příspěvkem kraje, a to jednotnou částkou ve výši 7.500,- Kč. Stejně jako v 1. kole kotlíkových dotací pak kraj jedná o finanční podpoře výměn kotlů ze strany obcí. Seznam obcí, které budou chtít výměnu kotlů ve 2. kole spolufinancovat ve spolupráci s krajem, bude zveřejněn a aktualizován na těchto webových stránkách poté, co kraj od obcí obdrží příslušnou informaci.

Jak bylo již opakovaně avizováno, ve 2. kole kotlíkových dotací nebudou podporovány kotle výhradně na uhlí a kombinované kotle (uhlí/biomasa) s ručním přikládáním.

K orientačnímu výpočtu výše dotace ve 2. kole lze využít kotlíkovou kalkulačku na úvodní stránce webu. Tuto aplikaci lze zároveň využít k orientačnímu výpočtu úspor při výměně stávajícího využívaného kotle za nový zvolený zdroj vytápění.

Stejně jako v 1. kole pak bude možné i v rámci 2. kola kotlíkových dotací jako způsobilé uplatnit výdaje vzniklé a uhrazené již od 15.7.2015.

Způsobilými výdaji jsou:

 • stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací kotle (včetně nákladů na úpravu spalinových cest) nebo tepelného čerpadla,
 • stavební práce, dodávky a služby související s realizací nové otopné soustavy nebo úpravou stávající otopné soustavy, včetně dodávky a instalace akumulační nádoby nebo kombinovaného bojleru, pokud je toto doporučeno projektem, výrobcem nebo dodavatelem; vždy v návaznosti na realizaci nového zdroje tepla pro vytápění,
 • náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze v období do kolaudace (uvedení do trvalého provozu),
 • náklady na projektovou dokumentaci – tyto náklady nezahrnují náklady na zpracování žádosti.

  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 26.4.2017
Počet zhlédnutí: 3 186
 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.37 sekund