Město Bohumín

13.3.
2017

Budova bývalé radnice

Obecní úřad se na území obce Šunychl-Bohumín-nádraží nacházel od roku 1886. Neměl ale své vlastní prostory a potřebné místnosti si pouze pronajímal. Na základě rozhodnutí obecního výboru zde byl trvale přestěhován z šunychelského gruntu č. p. 14, kterému se v současné době říká Janeczkův statek.

Obecní kancelář získala stálé sídlo teprve až v roce 1894, kdy jí byla vyhrazena jedna z prostornějších místností v nově postavené školní budově německé obecné školy vedle rozestavěného římskokatolického filiálního kostela. Ovšem již ve školním roce 1898 až 1899 bylo potřeba tuto obecní místnost adaptovat pro nedostatek místa na třídu.

Se stavbou radniční budovy č. p. 225, kterou realizovala stavební firma zdejšího architekta Josepha Bergera, se proto začalo již v únoru roku 1898. Veškeré stavební práce, které si vyžádaly finanční náklady ve výši téměř 32 tisíc zlatých (téměř 64 tisíc korun), byly dokončeny již v září 1898. V hlavním traktu se nacházela zasedací síň, dvanáct kanceláří, čtyři komory a tři malé byty, kdežto v zadním traktu pouze tři obecní cely. Ve stejném roce 1898 vzniklo před budovou obecního úřadu také náměstí. K jeho jedinému rozšíření došlo v roce 1923 odkupem pozemků za 72 tisíc korun českých na severní straně náměstí.

Po zrušení německých škol v roce 1945 byl městský úřad přestěhován z budovy č. p. 225 do sousedního rozsáhlého komplexu budov bývalé obecné německé školy (přesněji německé dívčí a chlapecké obecné a občanské školy) a německého reformního reálného gymnázia č. p. 158, kde zpočátku v letech 1894 až 1898 již jednou sídlil. Původní budova radnice byla v roce 1953 plně adaptována na okresní zdravotnické středisko, kam byla z lůžkové části bohumínské nemocnice přenesena, s výjimkou chirurgie, veškerá ambulantní péče. V současné době slouží původní budova radnice opět svému účelu. Po rekonstrukci se zde od poloviny roku 2005 nachází v přízemí živnostenský a právní odbor Městského úřadu Bohumín a v 1. patře sídlí majetkový odbor radnice.Budova bývalé radnice (28.7.2012)


Budova bývalé radnice - zvětšit fotografii
Budova bývalé radnice - zvětšit fotografii
Budova bývalé radnice - zvětšit fotografii
Budova bývalé radnice - zvětšit fotografii
Budova bývalé radnice - zvětšit fotografii
Budova bývalé radnice - zvětšit fotografii
Budova bývalé radnice - zvětšit fotografii
Budova bývalé radnice - zvětšit fotografii
Budova bývalé radnice - zvětšit fotografii
Počet zhlédnutí: 11 193

Zpět

    Městský úřad