Město Bohumín

27.11.
2011

Filiální kostel Svaté Kateřiny Alexandrijské a sv. Jakuba St. ve Vrbici

Na základě doporučení obecního zastupitelstva ze 14. března 1908 a 11. prosince 1909 se 3. února 1910 konala ustavující schůze Katolického spolku pro výstavbu nového vrbického kostela.

K nevelkému pozemku, na němž stával uprostřed hřbitůvku původní dřevěný kostelík (rozebrán na jaře roku 1910), zakoupili od Franze Tomanka pozemek sousední. Další část pozemku výměnou věnovala Emilie Struhalová z č. p. 5.

Základní kámen nového filiálního kostela sv. Kateřiny Alexandrijské a sv. Jakuba St. ve Vrbici, do něhož bylo vloženo kovové pouzdro s německy psanou pamětní listinou, posvětil za hojné účasti zástupců nejrůznějších spolků a místních občanů o svatodušní neděli 19. června 1910 fryštátský děkan a bohumínský farář Thomas Dudek. Zpráva o této události byla také ještě téhož dne telegraficky zaslána knížeti-biskupovi Georgu Koppovi do Vratislavi a generálnímu vikáři Jiřímu Kolkovi do Fryštátu.

Plány kostela v novogotickém stylu z červeně neomítaných cihel, které byly bez jakýchkoli připomínek schváleny vratislavským dómským architektem, vypracoval architekt a stavitel Anton Schiebel z Hrušova nad Odrou (dnešní Ostrava-Hrušov). Samotnou stavbu, jejíž celkové náklady dosáhly zhruba 82 tisíc korun, řídil Franz Zrunek a polír Albert Hanke od stavební firmy Antona Schiebela. Nový filiální kostel sv. Kateřiny Alexandrijské a sv. Jakuba St. ve Vrbici posvětil bez účasti biskupa 12. listopadu 1911 generální vikář Jiří Kolek z Fryštátu a později v průběhu roku 1913 slavnostně vysvětil samotný vratislavský kníže-biskup Georg kardinál Kopp.

Varhany pocházejí z dílny bratří Riegrů z Krnova, vnitřní vybavení zhotovila firma Ludwiga Lincingera z Lince. K původním dvěma zvonům, které byly přeneseny z dřevěného kostelíka, zhotovila firma Ad. Hillers a syn z Brna další dva.

Od doby svého vzniku byl kostel vážněji poškozen pouze během leteckého náletu 26. dubna 1945. Válečné škody byly tehdy odhadnuty na zhruba 12 tisíc korun, kdy ve vzdálenosti 3 metry od zdi kostela explodoval granát. Ten zcela zničil tři vitráže v presbytáři.Filiální kostel sv. Kateřiny Alexandrijské a sv. Jakuba St. (10.7.2012)


Filiální kostel sv. Kateřiny Alexandrijské a sv. Jakuba St. - zvětšit fotografii
Filiální kostel sv. Kateřiny Alexandrijské a sv. Jakuba St. - zvětšit fotografii
Filiální kostel sv. Kateřiny Alexandrijské a sv. Jakuba St. - zvětšit fotografii
Filiální kostel sv. Kateřiny Alexandrijské a sv. Jakuba St. - zvětšit fotografii
Filiální kostel sv. Kateřiny Alexandrijské a sv. Jakuba St. - zvětšit fotografii
Filiální kostel sv. Kateřiny Alexandrijské a sv. Jakuba St. - zvětšit fotografii
Filiální kostel sv. Kateřiny Alexandrijské a sv. Jakuba St. - zvětšit fotografii
Filiální kostel sv. Kateřiny Alexandrijské a sv. Jakuba St. - zvětšit fotografii
Filiální kostel sv. Kateřiny Alexandrijské a sv. Jakuba St. - zvětšit fotografii
Filiální kostel sv. Kateřiny Alexandrijské a sv. Jakuba St. - zvětšit fotografii
Filiální kostel sv. Kateřiny Alexandrijské a sv. Jakuba St. - zvětšit fotografii
Filiální kostel sv. Kateřiny Alexandrijské a sv. Jakuba St. - zvětšit fotografii
Filiální kostel sv. Kateřiny Alexandrijské a sv. Jakuba St. - zvětšit fotografii
Filiální kostel sv. Kateřiny Alexandrijské a sv. Jakuba St. - zvětšit fotografii
Filiální kostel sv. Kateřiny Alexandrijské a sv. Jakuba St. - zvětšit fotografii
Filiální kostel sv. Kateřiny Alexandrijské a sv. Jakuba St. - zvětšit fotografii
Filiální kostel sv. Kateřiny Alexandrijské a sv. Jakuba St. - zvětšit fotografii
Filiální kostel sv. Kateřiny Alexandrijské a sv. Jakuba St. - zvětšit fotografii
Filiální kostel sv. Kateřiny Alexandrijské a sv. Jakuba St. - zvětšit fotografii
Filiální kostel sv. Kateřiny Alexandrijské a sv. Jakuba St. - zvětšit fotografii
Filiální kostel sv. Kateřiny Alexandrijské a sv. Jakuba St. - zvětšit fotografii
Filiální kostel sv. Kateřiny Alexandrijské a sv. Jakuba St. - zvětšit fotografii
Filiální kostel sv. Kateřiny Alexandrijské a sv. Jakuba St. - zvětšit fotografii
Filiální kostel sv. Kateřiny Alexandrijské a sv. Jakuba St. - zvětšit fotografii
Filiální kostel sv. Kateřiny Alexandrijské a sv. Jakuba St. - zvětšit fotografii
Filiální kostel sv. Kateřiny Alexandrijské a sv. Jakuba St. - zvětšit fotografii
Filiální kostel sv. Kateřiny Alexandrijské a sv. Jakuba St. - zvětšit fotografii
Filiální kostel sv. Kateřiny Alexandrijské a sv. Jakuba St. - zvětšit fotografii
Filiální kostel sv. Kateřiny Alexandrijské a sv. Jakuba St. - zvětšit fotografii
Filiální kostel sv. Kateřiny Alexandrijské a sv. Jakuba St. - zvětšit fotografii
Filiální kostel sv. Kateřiny Alexandrijské a sv. Jakuba St. - zvětšit fotografii
Filiální kostel sv. Kateřiny Alexandrijské a sv. Jakuba St. - zvětšit fotografii
Filiální kostel sv. Kateřiny Alexandrijské a sv. Jakuba St. - zvětšit fotografii
Filiální kostel sv. Kateřiny Alexandrijské a sv. Jakuba St. - zvětšit fotografii
Filiální kostel sv. Kateřiny Alexandrijské a sv. Jakuba St. - zvětšit fotografii
Filiální kostel sv. Kateřiny Alexandrijské a sv. Jakuba St. - zvětšit fotografii
Filiální kostel sv. Kateřiny Alexandrijské a sv. Jakuba St. - zvětšit fotografii
Počet zhlédnutí: 7 906

Zpět

    Městský úřad