Město Bohumín

1.6.
2006

Záblatí

Území bylo osídleno slovanským obyvatelstvem od roku 1229 a jeho katastrem kráčela historie. Svědčí o tom nejen archeologická naleziště Na Pískách a Na Úvoze z doby kamenné i z osídlení Moravské brány, ale také kříže, ať již z doby třicetileté nebo prusko-rakouské války. Ani 20. století nebylo k občanům příliš milosrdné, což dokladují památníky těm z nich, kteří položili své životy v boji za svobodu v první i druhé světové válce.

Zajímavé jsou místní názvy některých lokalit. Při sv. Anně (později ulice Anenská) podle sošky na podstavci umístěné na tomto místě, která byla nově zhotovena v roce 2004 bohumínským řezbářem Šimonem Pohlem a slavnostně vysvěcena 23. října 2004. Dále Blahoč, Kočindověc – kde stávala parní cihelna a továrna na šamotové zboží, Pjosky – těžil se zde písek nebo Zbytky. Výklad názvu Záblatí je jednoduchý. Bylo to místo „za blátem“, tj. rozsáhlými bažinami dnešního Nového Bohumína (dříve Šunychlu) a Skřečoně. Území má pohorský charakter, ve většině se suchou půdou, což v minulosti vyvolávalo problémy s pitnou vodou. Svědčí o tom také fakt, že původní obec, která měla dvanáct převážně dřevěných chaloupek, stávala kolem obecní studny. Území má také poměrně dosti lesních porostů, z nichž nejznámější je Bagyněc. Znak obec nikdy neměla, pouze z 18. až 19. století se dochovala obecní pečeť, na níž je vyobrazen tkalcovský člunek a část pluhu – rádlo a nůžky. Tyto symboly znázorňovaly způsob obživy tehdejších obyvatel – zemědělství, chov ovcí a tkaní plátna nebo houní. Záblatí si udržuje nadále osobitý venkovský ráz a tvoří dnes svérázné předměstí Bohumína v jeho jižní části.

V květnu 2005 se uskutečnila mše ve filiální kapli sv. Jana Nepomuckého, kterou si místní občané připomněli 110. výročí od jejího vysvěcení. Předtím prošla kaplička rozsáhlou rekonstrukcí. Významné postavení v oblasti vzdělávání i osvěty má místní škola. Je malotřídní a byla otevřena v roce 1912. Původní budova školy z roku 1875 slouží jako mateřská škola.

Také Záblatí vždy mělo a má spoustu aktivních a obětavých občanů pečujících o její zvelebení a zviditelnění. Mezi ně patří především členové místní Tělocvičné jednoty Sokol Záblatí, kteří společenskými a sportovními akcemi oživují dění v obci, dále členové oddílu kopané Tělovýchovné jednoty Slovan, sboru dobrovolných hasičů, mysliveckého sdružení a další. V roce 2006 měla tato městská část 2205 obyvatel.Záblatí


Záblatí - zvětšit fotografii

Bohumín z ptačí perspektivy - Záblatí


Bohumín z ptačí perspektivy - Záblatí - zvětšit fotografii
Bohumín z ptačí perspektivy - Záblatí - zvětšit fotografii

Historické okénko - Záblatí


Historické okénko - Záblatí - zvětšit fotografii
Historické okénko - Záblatí - zvětšit fotografii
Historické okénko - Záblatí - zvětšit fotografii
Historické okénko - Záblatí - zvětšit fotografii
Historické okénko - Záblatí - zvětšit fotografii
Historické okénko - Záblatí - zvětšit fotografii
Historické okénko - Záblatí - zvětšit fotografii
Historické okénko - Záblatí - zvětšit fotografii
Historické okénko - Záblatí - zvětšit fotografii
Historické okénko - Záblatí - zvětšit fotografii
Historické okénko - Záblatí - zvětšit fotografii
Počet zhlédnutí: 20 368

Zpět

    Městský úřad