close google translator menu
Dnes je Pátek 24.5., svátek má Jana.
Jana - jméno hebrejského původu, ženská podoba ke jménu Jan, tzn. bůh je milostivý, popř. bohem daný, milostivý dar boží; z němčiny přejatá varianta je Johana.

Osobnosti narozené dnes:


 • Leona Machálková (*1967) - Česká zpěvačka
 • Bob Dylan (*1941) - Americký zpěvák, kytarista, skladatel a textař
 • Michail Alexandrovič Šolochov (*1905, +21.2.1984) - Ruský spisovatel
 • Robert Garrett (*1875, +25.4.1961) - Americký atlet, dvojnásobný olympijský vítěz v roce 1896
 • Viktorie (*1819, +22.1.1901) - Britská královna
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Máme k sobě blíže - lávka pro pěší a cyklisty přes Olši (studie a projektová dokumentace)

Máme k sobě blíže - lávka pro pěší a cyklisty přes Olši (studie a projektová dokumentace)

Partner: Gorzyce
Celkové plánované náklady: 24 085,00 EUR
Plánovaný harmonogram realizace: 10/2008 - 9/2009
Stav podání žádosti: Žádost schválena 11. 9. 2008. Smlouva uzavřena 17.3.2009.
Název partnerského projektu v euroregionu Silesia: "BLISKO GRANICY - Realizacja budowy kładki Olza-Kopytov- Integracja społeczności polsko-czeskiej
Celkové výdaje po realizaci:  519 tis. Kč
Dotace:  441 tis. Kč

 

Cílem projektu je připravit podmínky pro faktické sblížení obyvatel Gorzyc a Bohumína. Abychom k sobě měli blíže, chceme vybudovat přes hraniční řeku Olši lávku.Cílem projektu je získání kompletní dokumentace pro realizaci lávky pro pěší a turisty přes řeku Olši mezi osadou Kopytov (Bohumín - Šunychl) a částí obce Olzou (Gorzyce).

I. Výsledkem v první fázi bude zpracování vyhledávací studie, která bude obsahovat zejména:

 1. Návaznosti na přístupové cesty na české i polské straně, na české straně na stávající cestu č. parcely 209/3, 209/2, 209/1, 209/4, 209/5 a 229/1. Řešení v návaznosti na pozemkové úpravy Pozemkového fondu ČR.
 2. Projednání podmínek umístění stavby z hlediska Povodí Odry, s.p. a RZGW.
 3. Projednání podmínek umístění stavby z hlediska ochrany životního prostředí (přírodní památka Meandry Odry, Natura 2000, evropsky významná lokalita).
 4. Geologický průzkum - minimálně jeden vrt na české straně řeky a jeden na polské straně řeky.
 5. Geometrické zaměření po obou stranách řeky.
 6. Návrh technického řešení vlastní lávky (vzhled, materiály, minimálně 3 varianty včetně vizualizací
 7. Návrh technického řešení povrchové úpravy příjezdové cesty na české straně s ohledem na návaznosti na cyklotrasy (preferován hladký živičný povrch při zohlednění zasazení cesty do přírodního terénu).
 8. Podmínky projednání umístění lávky na polsko - české hranici z hlediska vztahů mezi Českou republikou a Polskem (vyjádření ministerstev atd.)
 9. Rozpočet na zpracování prováděcí projektové dokumentace.
 10. Základní rozpočet nákladů na výstavbu lávky.

II. V druhé fázi bude bezprostředně následovat zpracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení a detailního rozpočtu nákladů výstavby lávky a příjezdové cesty. Výsledkem bude dokumentace pro územní rozhodnutí a dokumentace pro stavební povolení a pro realizaci stavby.

Dalším cílem projektu je vlastní propagace záměru výstavby lávky před realizací.

Dne 11. září 2008 se v sídle české části Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński v Českém Těšíně konalo 1. zasedání Euroregionální řídícího výboru Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007 - 2013.

Projekt Máme k sobě blíže - "Lávka pro pěší a cyklisty přes Olši" (studie a projektová dokumentace) byl schválen:

Celkové náklady: 24 085,00 EUR
Dotace ERDF 85 %: 20 472,25 EUR
Spolufinancování město Bohumín 15 %: 3 612,75 EUR

 

Dokumenty:

Euroregion

EU

Cz-Pl
  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 25.4.2012
Počet zhlédnutí: 4 015

 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.32 sekund