Město Bohumín

8.7.
2020

Obecně závazné vyhlášky

Obecně závazná vyhláška - právní předpis obce vydávaný na základě článku 104, ods. 3 Ústavy č. 1/1993 Sb. zastupitelstvem obce v samostatné působnosti. Obsahem obecně závazných vyhlášek je právní regulace místních záležitostí v působnosti samosprávy. Vedle obecně závazných vyhlášek vydávají obce ve své přenesené působnosti (přenesená státní správa) nařízení, které schvaluje rada.

 

Rok 2020

1/2020 - OZV, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Bohumín

 • schváleno dne 10.2.2020 (ZM)
 • účinnost od 5.3.2020
 • vydal odbor školství kultury a sportu
 • text

2/2020 - OZV, kterou se mění OZV č. 3/2019 o místním poplatku ze psů

 • schváleno dne 8.6.2020 (ZM)
 • účinnost od 2.7.2020
 • vydal odbor finanční
 • text

 

Rok 2019

1/2019 - OZV, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Bohumín

 • schváleno dne 10.6.2019 (ZM)
 • účinnost od 3.7.2019
 • vydal odbor školství kultury a sportu
 • text

2/2019 - OZV, kterou se nařizuje provedení speciální ochranné deratizace

 • schváleno dne 9.9.2019 (ZM)
 • účinnost od 1.10.2019
 • vydal odbor životního prostředí a služeb
 • text

3/2019 - OZV o místním poplatku ze psů  (změna OZV č. 2/2020)

 • schváleno dne 9.12.2019 (ZM)
 • účinnost od 1.1.2020
 • vydal odbor finanční
 • text

4/2019 - OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

 • schváleno dne 9.12.2019 (ZM)
 • účinnost od 1.1.2020
 • vydal odbor životního prostředí a služeb
 • text

 

Rok 2018

1/2018 - OZV, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (NEPLATNÁ - zrušena OZV č. 4/2019)

 • schváleno dne 19.2.2018 (ZM)
 • účinnost od 13.3.2018
 • vydal odbor životního prostředí a služeb
 • text

2/2018 - OZV,  kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 1/1992 o městské policii Bohumín, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 1/2009 a Obecně závazné vyhlášky č. 3/2015

 • schváleno dne 10.9.2018 (ZM)
 • účinnost od 1.1.2019
 • vydala Městská policie Bohumín
 • text

3/2018 - OZV,  kterou se mění OZV č. 2/2012, kterou se vydává Požární řád města Bohumína, ve znění OZV 1/2016 OZV 2/2016

 • schváleno dne 10.12.2018 (ZM)
 • účinnost od 8.1.2019
 • vydal odbor organizační
 • text

 

Rok 2017

1/2017 - OZV, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Bohumín

 • schváleno dne 13.2.2017 (ZM)
 • účinnost od 9.3.2017
 • vydal odbor školství, kultury a sportu
 • text

2/2017 - OZV, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Bohumína

 • schváleno dne 13.2.2017 (ZM)
 • účinnost od 16.3.2017
 • vydal odbor životního prostředí a služeb
 • text
 • oznámení

3/2017 - OZV, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č.1/2005, O prokazování znalostí místopisu, právních předpisů upravujících taxislužbu a ochranu spotřebitele a znalostí obsluhy taxametru řidiči taxislužby na území města Bohumína a obecně závazná vyhláška č. 2/2009, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2005 O prokazování znalostí místopisu, právních předpisů upravujících taxislužbu a ochranu spotřebitele a znalostí obsluhy taxametru řidiči taxislužby na území města Bohumína

 • schváleno dne 10.4.2017 (ZM)
 • účinnost od 6.5.2017
 • vydal odbor dopravy
 • text

4/2017 - OZV - Opatření obecné povahy města Bohumína - Zrušení regulačního plánu centra Nového Bohumína

 • schváleno dne 13.2.2017 (ZM)
 • účinnost od 8.3.2017
 • vydal odbor rozvoje a investic
 • text

 

Rok 2016

1/2016 - OZV, kterou se mění OZV č. 2/2012, kterou se vydává Požární řád města Bohumína (změna č. 1)

 • schváleno dne 8.2.2016 (ZM)
 • účinnost od 29.2.2016
 • vydal odbor organizační
 • text

2/2016 - OZV, kterou se mění OZV Č. 2/2012, kterou se vydává Požární řád města Bohumína ve znění OZV č. 1/2016 (změna č. 2)

 • schváleno dne 13.6.2016 (ZM)
 • účinnost od 2.7.2016
 • vydal odbor organizační
 • text

 

Rok 2015

1/2015 - OZV, kterou se mění OZV č. 6/2014, kterou se stanoví zákaz provozování loterií a jiných podobných her na celém území města Bohumína (změna č. 1)

 • schváleno dne 9.2.2015 (ZM)
 • účinnost od 10.2.2015
 • vydal odbor finanční
 • text

2/2015 - OZV, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Bohumín (NEPLATNÁ - zrušena OZV č. 1/2019)

 • schváleno dne 20.4.2015 (ZM)
 • účinnost od 15.5.2015
 • vydal odbor školství kultury a sportu
 • text

3/2015 - OZV, kterou se mění vyhláška č. 1/1992, o Městské policii Bohumín ve znění obecně závazné vyhlášky č. 1/2009 (změna č. 5)

 • schváleno dne 8.6.2015 (ZM)
 • účinnost od 1.1.2016
 • vydala Městská policie Bohumín
 • text

4/2015 - OZV o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Bohumína (NEPLATNÁ - zrušena OZV č. 2/2017)

 • schváleno dne 14.12.2015 (ZM)
 • účinnost od 1.1.2016
 • vydala odbor životního prostředí a služeb
 • text

 

Rok 2014

1/2014 - Obecně závazná vyhláška - opatření obecné povahy - územní plán Bohumína

 • schváleno dne 10.2.2014 (ZM)
 • účinnost od 1.3.2014
 • vydal odbor rozvoje a investic
 • text

2/2014 - OZV , kterou se mění a doplňuje OZV č. 8/2011 o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je provozování loterií a jiných podobných her zakázáno (NEPLATNÁ - zrušena OZV č. 6/2014)

 • schváleno dne 14.4.2014 (ZM)
 • účinnost od 1.5.2014
 • vydal odbor finanční
 • text

3/2014 - OZV o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Bohumína (NEPLATNÁ - zrušena OZV č. 4/2015)

 • schváleno dne 9.6.2014 (ZM)
 • účinnost od 1.1.2015
 • vydal odbor životního prostředí a služeb
 • text

4/2014 - OZV, kterou se nařizuje provedení speciální ochranné deratizace

 • schváleno dne 8.9.2014 (ZM)
 • účinnost od 1.10.2014
 • vydal odbor životního prostředí a služeb
 • text

5/2014 - OZV, kterou se mění OZV č. 3/2003 stanovující spádové obvody základních škol na území města Bohumína (NEPLATNÁ - zrušena OZV č. 2/2015)

 • schváleno dne 8.12.2014 (ZM)
 • účinnost od 1.1.2015
 • vydal odbor školství, kultury a sportu
 • text

6/2014 - OZV, kterou se stanoví zákaz provozování loterií a jiných podobných her na celém území města Bohumína (změna OZV č. 1/2015)

 • schváleno dne 8.12.2014 (ZM)
 • účinnost od 1.1.2015
 • vydal odbor finanční
 • text

7/2014 - OZV, kterou se ruší OZV č. 6/2011 O stanovení některých povinností při přepravě sypkých hmot a obdobných materiálů na území města Bohumín

 • schváleno dne 8.12.2014 (ZM)
 • účinnost od 2.1.2015
 • vydal odbor životního prostředí a služeb
 • text

 

Rok 2013

1/2013 - OZV, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2011 O místním poplatku za užívání veřejného prostranství (změna č. 1)

2/2013 - OZV, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2008 O zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství (změna č. 2)

 • schváleno dne 10.6.2013 (ZM)
 • účinnost od 26.6.2013
 • vydal odbor právní a živnostenský
 • text

3/2013 - OZV, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 8/2011  O stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je provozování loterií a jiných podobných her zakázáno (NEPLATNÁ - zrušena OZV č. 6/2014)

 • schváleno dne 10.6.2013 (ZM)
 • účinnost od 28.6.2013
 • vydal odbor finanční
 • text

 

Rok 2012

1/2012 - OZV, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 10/2011 O místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému

 • schváleno dne 13.2.2012 (ZM)
 • účinnost od 2.3.2012
 • vydal odbor finanční
 • text

2/2012 - OZV, kterou se vydává Požární řád města Bohumína (změna OZV č. 1/2016 a 2/2016)

 • schváleno dne 23.4.2012 (ZM)
 • účinnost od 10.5.2012
 • vydal odbor organizační
 • text

3/2012 - OZV, kterou se stanovuje zákaz spalování suchých rostlinných materiálů ve městě Bohumín

 • schváleno dne 23.4.2012 (ZM)
 • účinnost od 10.5.2012
 • vydal odbor organizační
 • text

4/2012 - OZV, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 7/2011, kterou se stanoví koeficienty pro výpočet daně z nemovitostí (změna č. 1)

 • schváleno dne 11.6.2012 (ZM)
 • účinnost od 1.1.2013
 • vydal odbor finanční
 • text 

5/2012 - OZV, kterou se mění a doplňuje OZV č. 8/2011 O stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je provozování loterií a jiných podobných her zakázáno (NEPLATNÁ - zrušena OZV č. 6/2014)

 • schváleno dne 10.9.2012 (ZM)
 • účinnost od 1.10.2012
 • vydal Odbor finanční
 • text

6/2012 - Opatření obecné povahy, Změna Regulačního plánu centra Nového Bohumína (NEPLATNÁ - zrušena  OZV č. 4/2017)

 • schváleno dne 10.12.2012 (ZM)
 • účinnost od 3.1.2013
 • vydal odbor rozvoje a investic
 • text

 

Rok 2011

1/2011 - OZV O místním poplatku ze psů (změna OZV č. 9/2011; NEPLATNÁ - zrušena OZV č. 3/2019)

 • schváleno dne 13.12.2010 (ZM)
 • účinnost od 1.1.2011
 • vydal odbor finanční
 • text

2/2011 - OZV O místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu (NEPLATNÁ - zrušena OZV č. 10/2011)

 • schváleno dne 13.12.2010 (ZM)
 • účinnost od 1.1.2011
 • vydal odbor finanční
 • text

3/2011 - OZV O místním poplatku za užívání veřejného prostranství (změna OZV č. 1/2013)

4/2011 - OZV, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška města Bohumína 1/1997 O poskytování úvěrů vlastníkům obytných budov a bytů ze státní půjčky na opravy a modernizaci bytového fondu na území města Bohumína a Obecně závazná vyhláška města Bohumína 2/1997 O poskytování a použití účelového fondu města v rámci Programu poskytování státních půjček na opravu bytového fondu určeného pro města postižené záplavami a o postupu poskytování úvěrů vlastníkům obytných budov a bytů poškozených živelnou pohromou - záplavou.

 • schváleno dne 13.12.2010 (ZM)
 • účinnost od 1.1.2011
 • vydal odbor majetkový
 • text

5/2011 - Opatření obecné povahy města Bohumín, Změna č. 10 Územního plánu sídelního útvaru Bohumín (NEPLATNÁ - zrušena OZV č. 1/2014)

 • vydáno dne 11.4.2011 (ZM)
 • účinnost od 6.5.2011
 • vydal odbor rozvoje a investic
 • text

6/2011 - OZV O stanovení některých povinností při přepravě sypkých hmot a obdobných materiálů na území města Bohumín (NEPLATNÁ - zrušena č. 7/2014)

 • schváleno dne 13.06.2011 (ZM)
 • účinnost od 1.7.2011
 • vydal odbor životního prostředí a služeb
 • text

7/2011 - OZV, kterou se stanoví koeficienty pro výpočet daně z nemovitostí (změna OZV č. 4/2012)

 • schváleno dne 12.9.2011 (ZM)
 • účinnost od 1.1.2012
 • vydal odbor finanční
 • text

8/2011 - OZV O stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je provozování loterií a jiných podobných her zakázáno (NEPLATNÁ - změna OZV č. 6/2014)

 • schváleno dne 14.11.2011 (ZM)
 • účinnost od 5.12.2011
 • vydal Odbor finanční
 • text 

9/2011 - OZV, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.1/2011 O místním poplatku ze psů (změna č. 1)  (NEPLATNÁ - zrušena OZV č. 3/2019)

 • schváleno dne 12.12.2011 (ZM)
 • účinnost od 1.11.2012
 • vydal odbor finanční
 • text 

10/2011 - OZV O místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému (NEPLATNÁ - zrušena OZV 1/2012)

 • schváleno dne 12.12.2011 (ZM)
 • účinnost od 1.11.2012
 • vydal odbor finanční
 • text 

 

Rok 2010

1/2010 - OZV, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 6 /2003 O místních poplatcích (NEPLATNÁ - zrušena OZV č. 2/2010)

 • schváleno dne 19.4.2010 (ZM)
 • účinnost od 1.6.2010
 • vydal odbor finanční, odbor životního prostředí a služeb
 • text

 

2/2010 - OZV o místních poplatcích (NEPLATNÁ - zrušena  OZV č. 1/2011 (Hlava II), OZV č. 2/2011 (Hlava III), OZV č. 3/2011 (Hlava I)

 • schváleno dne 21.6.2010 (ZM)
 • účinnost od 7.7.2010
 • vydal odbor finanční, Odbor životního prostředí a služeb
 • text

3/2010 - OZV, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 3/2008 O zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném  prostranství (změna č. 1)

 • schváleno dne 13.9.2010 (ZM)
 • účinnost od 4.10.2010
 • vydal odbor právní a živnostenský
 • text

4/2010 - Opatření obecné povahy města Bohumín, Změna Územního plánu sídelního útvaru Bohumín (NEPALTNÁ - zrušena OZV č. 1/2014)

 • vydáno dne 13.12.2010 (ZM)
 • účinnost od 29.12.2010
 • vydalo Zastupitelstvo města
 • text

 

Rok 2009

1/2009 - OZV, kterou se mění OZV č. 1/1992 O městské policii (změna č. 4)

 • schváleno dne 25.3.2009 (ZM)
 • účinnost od 1.5.2009
 • vydala Městská policie
 • text

 

2/2009 - OZV, kterou se mění OZV č. 1/2005 O prokazování znalostí místopisu, právních předpisů upravujících taxislužbu a ochranu spotřebitele a znalostí obsluhy taxametru řidiči taxislužby na území města Bohumína (NEPLATNÁ - zrušena OZV č. 3/2017)

 • schváleno dne 4.4.2009 (ZM)
 • účinnost od 1.5.2009
 • vydal odbor dopravy
 • text

 

3/2009 - Opatření obecné povahy města Bohumína - Změna Územního plánu sídelního útvaru Bohumín (NEPLATNÁ - zrušena OZV č. 1/2014)

 • schváleno dne 14.9.2009 (ZM)
 • účinnost od 31.10.2009
 • vydal odbor rozvoje a investic
 • text

 

Rok 2008

1/2008 - OZV, kterou se mění OZV č. 1/2003, kterou se vydává Požární řád města Bohumína (NEPLATNÁ - zrušena OZV č. 2/2012)

 • schváleno dne 12.12.2007 (ZM)
 • účinnost od 1.1.2008
 • vydal odbor organizační
 • text

 

2/2008 - OZV, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č.5/2005 O stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je provozování výherních hracích přístrojů zakázáno (NEPLATNÁ - zrušena OZV č. 8/2011)

 • schváleno dne 11.2.2008 (ZM)
 • účinnost dne 27.2.2008
 • vydal odbor finanční
 • text

 

3/2008 - OZV O zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství (změna OZV č. 3/2010 a 2/2013)

 • schváleno dne 14.4.2008 (ZM)
 • účinnost od 1.5.2008
 • vydal odbor právní
 • text

 

Rok 2007

2/2007 - OZV, kterou se mění a doplňuje OZV č. 5/2005 O stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je provozování výherních hracích přístrojů zakázáno (NEPLATNÁ - zrušena OZV č. 8/2011)

 • schváleno dne14.11.2007 (ZM)
 • účinnost od 30.11.2007
 • vydal odbor finanční
 • text

 

Rok 2006

2/2006 - OZV, kterou se mění a doplňuje OZV č. 5/2005 O stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je provozování výherních hracích přístrojů zakázáno (NEPLATNÁ - zrušena OZV č. 8/2011)

 • schváleno dne 28.6.2006 (ZM)
 • účinnost od 14.7.2006
 • vydal odbor finanční
 • text

 

4/2006 - OZV, kterou se mění a doplňuje OZV č. 5/2005 O stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je provozování výherních hracích přístrojů zakázáno NEPLATNÁ - zrušena OZV č. 8/2011)

 • schváleno dne 13.9.2006 (ZM)
 • účinnost od 29.9.2006
 • vydal odbor finanční
 • text

 

5/2006 - OZV, kterou se stanoví závazná část regulačního plánu "Centra Nového Bohumína" (NEPLATNÁ - zrušena  OZV č. 4/2017)

 • schváleno dne 18.10.2006
 • účinnost od 9.11.2006
 • vydal odbor stavební
 • text

 

Rok 2005

1/2005 - OZV O prokazování znalostí místopisu, právních předpisů upravujících taxislužbu a ochranu spotřebitele a znalostí obsluhy taxametru řidiči taxislužby na území města Bohumína (NEPLATNÁ - zrušena OZV č. 3/2017)

2/2005 - OZV O zrušení některých obecně závazných vyhlášek města Bohumín

 • schváleno:19.10.2005 (ZM)
 • účinnost:1.1.2006
 • vydal odbor právní
 • text

3/2005 - OZV O regulaci pohybu psů

 • schváleno:19.10.2005 (ZM)
 • účinnost:1.1.2006
 • vydal: odbor životního prostředí a služeb
 • text

4/2005 - OZV O systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Bohumína, včetně systému nakládání se stavebním odpadem (NEPLATNÁ - zrušena OZV č. 3/2014)

 • schváleno:19.10.2005 (ZM)
 • účinnost:1.1.2006
 • vydal: odbor životního prostředí a služeb
 • text

5/2005 - OZV O stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je provozování  výherních hracích přístrojů zakázáno (NEPLATNÁ - zrušena OZV č. 8/2011)

 • schváleno:19.10.2005 (ZM)
 • účinnost:3.11.2005
 • vydal: odbor finanční
 • úplné znění 
 • text 

6/2005 - OZV, kterou se mění OZV č. 1/2003, kterou se vydává Požární řád města Bohumína (NEPLATNÁ - zrušena OZV č. 2/2012)

 • schváleno:2.11.2005 (ZM)
 • účinnost:16.11.2005
 • vydal: odbor organizační
 • text

7/2005 - OZV, kterou se mění a doplňuje OZV 5/2005 O stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je provozování výherních přístrojů zakázáno (NEPLATNÁ - zrušena OZV č. 8/2011)

 • schváleno:14.12.2005
 • účinnost:30.12.2005
 • vydal: odbor finanční
 • text

 

2004

1/2004 - OZV, kterou se mění OZV č. 2/2000 O závazné části schválené územně plánovací dokumentace (NEPLATNÁ - zrušena OZV č. 1/2014)

 • schváleno:19.5.2004 (ZM)
 • účinnost:18.6.2004
 • vydal: odbor stavební
 • text

2/2004 - OZV, kterou se mění OZV č. 1/2003, kterou se vydává Požární řád města Bohumín (NEPLATNÁ - zrušena OZV č. 2/2012)

 • schváleno:19.5.2004 (ZM)
 • účinnost:4.6.2004
 • odbor: odbor organizační
 • text

3/2004 - OZV, kterou se ruší OZV č. 3/2001 O finančním příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol a školních družin)

 • schváleno:15.12.2004 (ZM)
 • účinnost:1.1.2005
 • odbor: odbor školství, kultury a sportu
 • text

 

Rok 2003

1/2003 - Požární řád města Bohumína (NEPLATNÁ - zrušena OZV č. 2/2012)

 • schváleno:21.5.2003 (ZM)
 • účinnost:5.6.2003
 • vydal: odbor organizační
 • text

2/2003 - OZV, kterou se mění OZV č. 3/2001 o finančním příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol a školních družin (NEPLATNÁ - zrušena OZV č. 3/2014)

 • schváleno:21.5.2003 (ZM)
 • účinnost:4.6.2003
 • text

3/2003 - OZV, kterou se mění OZV č. 1/1998 stanovující spádové obvody základních škol na území města Bohumín (NEPLATNÁ - zrušena OZV č. 2/2015)

 • schváleno:21.5.2003 (ZM)
 • účinnost:4.6.2003
 • vydal:Odbor školství, kultury a sportu
 • text
 • příloha

4/2003 - OZV, kterou se mění OZV č. 1/1992 ze dne 2.1.1999 o městské policii Bohumín (změna č. 3)

 • schváleno:21.5.2003 (ZM)
 • účinnost:5.6.2003
 • vydal: Městská policie Bohumín
 • text

5/2003 - OZV, kterou se ruší OZV č. 1/2002 O zajištění veřejného pořádku při provozování hostinské činnosti a o podmínkách pořádání veřejných hudebních produkcí ve městě Bohumín

 • schváleno:17.9.2003 (ZM)
 • účinnost:2.10.2003
 • vydal:Odbor právní
 • text

6/2003 - OZV O místních poplatcích (NEPLATNÁ - zrušena OZV č. 2/2010)

 • schváleno:17.12.2003 (ZM)
 • účinnost:1.1.2004
 • vydal:Odbor finanční, odbor životního prostředí a služeb
 • text

7/2003 - OZV, kterou se mění OZV č. 2/2000 O závazné části schválené územně plánovací dokumentace (NEPLATNÁ - zrušena OZV č. 1/2014)

 • schváleno:17.12.2003 (ZM)
 • účinnost:1.1.2004
 • vydal:Odbor stavební
 • text

Rok 2002

1/2002 - OZV O zajištění veřejného pořádku při provozování hostinské činnosti a o podmínkách pořádání veřejných hudebních produkcí ve městě Bohumín (NEPLATNÁ - zrušena OZV č. 5/2003)

 • schváleno:23.5.2002 (ZM)
 • účinnost:8.6.2002
 • text

2/2002 - OZV, kterou se stanoví závazná část regulačního plánu 'Centra Nového Bohumína' (NEPLATNÁ - zrušena OZV č. 4/2017")

 • schváleno:18.9.2002 (RM)
 • účinnost:25.11.2002
 • vydal:Odbor stavební
 • text

Rok 2001

1/2001 - OZV O podmínkách provádění deratizace na území města (NEPLATNÁ - zrušena OZV č. 2/2005)

 • schváleno:22.3.2001 (ZM)
 • účinnost:7.4.2001
 • text

2/2001 - OZV O regulaci pohybu psů a jiných zvířat (NEPLATNÁ - zrušena OZV č. 2/2005)

 • schváleno:23.5.2001 (ZM)
 • účinnost:9.6.2001
 • text

3/2001 - OZV O finančním příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol a školních družin (NEPLATNÁ - zrušena OZV č. 3/2004)

 • schváleno:23.5.2001 (ZM)
 • účinnost:8.6.2001
 • text

4/2001 - OZV, kterou se mění OZV č. 2/2000 o závazné části územního plánu sídelního útvaru (NEPLATNÁ - zrušena OZV č. 1/2014)

 • schváleno:28.6.2001 (ZM)
 • účinnost:1.8.2001
 • vydal:Odbor stavební
 • text

5/2001 - OZV O systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Bohumína, včetně systému nakládání se stavebním odpadem (NEPLATNÁ - zrušena OZV č. 4/2005)

 • schváleno:8.11.2001 (ZM)
 • účinnost:1.1.2002
 • text

6/2001 - OZV, kterou se mění OZV č. 2/2000 O závazné části územního plánu sídelního útvaru (NEPLATNÁ - zrušena OZV č. 1/2014)

 • schváleno:8.11.2001 (ZM)
 • účinnost:27.11.2001
 • vydal:Odbor stavební
 • text

7/2001 - OZV,kterou se mění OZV č. 2/2001 O regulaci pohybu psů a jiných zvířat (NEPLATNÁ - zrušena OZV č. 2/2005)

 • schváleno:8.11.2001 (ZM)
 • účinnost:23.11.2001
 • text

8/2001 - OZV, kterou se mění OZV č. 3/2001 O finančním příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol a školních družin (NEPLATNÁ - zrušena OZV č. 3/2004)

 • schváleno:8.11.2001 (ZM)
 • účinnost:23.11.2001
 • text

9/2001 - OZV, kterou se mění OZV č. 1/1998 stanovující spádové obvody základních škol na územní města Bohumína (NEPLATNÁ - zrušena OZV č. 2/2015)

 • schváleno:20.12.2001 (ZM)
 • účinnost:4.1.2002
 • vydal:Odbor školství, kultury a sportu
 • text

Rok 2000

1/2000 - OZV O udržování čistoty a ochraně zeleně (NEPLATNÁ - zrušena OZV č. 2/2005)

 • schváleno: 25.5.2000 (ZM)
 • účinnost: 12.6.2000
 • text

2/2000 - O závazné části schválené územně plánovací dokumentace (NEPLATNÁ - zrušena OZV č. 1/2014)

 • schváleno: 14.12.2000 (ZM)
 • účinnost: 31.12.2000
 • vydal: Stavební odbor
 • text

Rok 1999

1/1999 - OZV O finančním příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol a školních družin (NEPLATNÁ - zrušena OZV č. 3/2001)

 • schváleno: 25.3.1999 (ZM)
 • účinnost: 15.4.1999
 • text

2/1999 - OZV O zvýšení nájemného z bytu v obci koeficientem inflace Ki (NEPLATNÁ - zrušena  Nařízením č. 3/2005)

 • schváleno: 20.4.1999 (RM)
 • účinnost: 1.7.1999
 • text

Rok 1998

1/1998 - OZV stanovující spádové obvody základních škol na území (NEPLATNÁ - zrušena OZV č. 2/2015)

 • schváleno: 29.1.1998 (ZM)
 • účinnost: 15.2.1998
 • vydal: Odbor školství, kultury a sportu
 • text
 • příloha

2/1998 - OZV O nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území města Bohumína (NEPLATNÁ - zrušena OZV č. 5/2001)

 • schváleno: 26.3.1998 (ZM)
 • účinnost: 11.4.1998
 • text

3/1998 - OZV O místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj (NEPLATNÁ - zrušena OZV č. 6/2003)

 • schváleno: 26.3.1998 (ZM)
 • účinnost: 10.4.1998
 • text

4/1998 - OZV O koeficientu růstu nájemného z bytů v závislosti na velikosti obce (NEPLATNÁ - zrušena Nařízením č. 3/2005)

 • schváleno: 20.4.1998 (ZM)
 • účinnost: 1.7.1998
 • text

5/1998 - OZV, kterou se mění OZV č. 3/1998 O místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj (NEPLATNÁ - zrušena OZV č. 6/2003)

 • schváleno: 25.6.1998 (ZM)
 • účinnost: 10.7.1998
 • text

6/1998 - OZV, kterou se mění OZV č. 3/1998 O místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj (NEPLATNÁ - zrušena OZV č. 6/2003)

 • shváleno:25.6.1998 (ZM)
 • účinnost:10.7.1998
 • text

7/1998 - OZV, kterou se mění OZV č. 1/1992 O městské policii Bohumín (změna č. 2)

 • schváleno:17.12.1998 (ZM)
 • účinnost:2.1.1999
 • vydal:Městská policie
 • text

Rok 1997

1/1997 - OZV O poskytování úvěrů vlastníkům obytných budov a bytů ze státní půjčky na opravy a modernizaci bytového fondu na území města Bohumína (NEPLATNÁ - zrušena OZV č. 4/2011)

 • schváleno:11.9.1997 (ZM)
 • účinnost:1.10.1997
 • vydal:Odbor majetkový
 • text

2/1997 - OZV O poskytování a použití účelového fondu města v rámci Programu poskytování státních půjček na opravu bytového fondu určeného pro města postižené záplavami a o postupu poskytování úvěrů vlastníkům obytných budov a bytů poškozených živelnou pohromou-záplavou (NEPLATNÁ - zrušena OZV č. 4/2011)

 • schváleno:11.9.1997 (ZM)
 • účinnost:1.10.1997
 • odbor:Odbor majetkový
 • text

3/1997 - OZV O stanovení rozsahu odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací (NEPLATNÁ - zrušena Nařízením č. 3/2005)

 • schváleno:11.12.1997 (ZM)
 • účinnost:1.1.1998
 • text

4/1997 - OZV O místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj (NEPLATNÁ - zrušena OZV č. 3/1998)

 • schváleno:18.12.1997 (ZM)
 • účinost:1.1.1998
 • text

Rok 1996

1/1996 - OZV O místních poplatcích (NEPLATNÁ - zrušena OZV č. 6/2003)

 • schváleno:14.3.1996 (ZM)
 • účinnost:15.4.1996
 • text

2/1996 - OZV, kterou se stanoví zvláštní požadavky na druh paliv pro malé zdroje znečišťování ovzduší (NEPLATNÁ - zrušena Nařízením č. 3/2005)

 • schváleno:18.4.1996 (ZM)
 • účinnost:1.9.1996
 • text

3/1996 - OZV, kterou se vydává Požární řád města Bohumína (NEPLATNÁ - zrušena OZV č. 1/2003)

 • schváleno:12.9.1996 (RM)
 • účinnost:1.10.1996
 • text

Rok 1995

1/1995 - OZV O nakládání s domovním odpadem (NEPLATNÁ - zrušena OZV č. 5/1995)

 • schváleno:24.3.1995 (ZM)
 • účinnost:15.4.1995
 • text

2/1995 - OZV O finančním příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů zařízení mateřských škol a školních družin (NEPLATNÁ - zrušena OZV č. 1/1999)

 • schváleno:21.6.1995 (RM)
 • účinnost:7.7.1995
 • text

3/1995 - OZV, kterou se mění OZV č. 1/1992 o městské policii Bohumín (změna č. 1)

 • schváleno:6.9.1995 (ZM)
 • účinnost:25.9.1995
 • vydal:Městská policie
 • text

4/1995 - OZV O zásadách prodeje na městském tržišti (NEPLATNÁ - zrušena OZV č. 2/2005)

 • schváleno:25.10.1995 (RM)
 • účinnost:13.11.1995
 • text

5/1995 - OZV O nakládání s domovním odpadem (NEPLATNÁ - zrušena OZV č. 2/1998)

 • schváleno:6.12.1995 (ZM)
 • účinnost:1.1.1996
 • text

Rok 1994

1/1994 - OZV O stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti dle § 11 odst. 3b zákona č. 338/1992Sb., o dani z nemovitosti ve znění zákona č. 315/1993Sb. (NEPLATNÁ - zrušena OZV č. 7/2011)

 • schváleno:12.1.1994 (RM)
 • účinnost:29.1.1994
 • vydal:Odbor finanční
 • text

Rok 1993

1/1993 - OZV O udržování čistoty, ochraně zeleně a ochraně ovzduší na území Bohumína (NEPLATNÁ - zrušena OZV č. 1/2000)

 • schváleno:8.9.1993 (ZM)
 • účinnost:1.10.1993
 • text

2/1993 - OZV k zajištění veřejného pořádku ve městě (NEPLATNÁ - zrušeno č. 2/2005)

 • schváleno:20.10.1993 (ZM)
 • účinnost:5.11.1993
 • text

3/1993 - OZV O místních poplatcích (NEPLATNÁ - zrušena OZV č. 1/1996)

 • schváleno:20.10.1993 (ZM)
 • účinnost:6.11.1993
 • text

4/1993 - OZV O zákazu prodeje alkoholických nápojů a tabákových výrobků na veřejném prostranství (NEPLATNÁ - zrušena Nařízením č. 3/2005)

 • schváleno:3.11.1993 (RM)
 • účinnost:1.1.1994
 • vydal:Odbor životního prostředí a služeb
 • text

5/1993 - OZV O chovu a držení zvířat (NEPLATNÁ - zrušena OZV č. 2/2001)

 • schváleno:8.12.1993
 • účinnost:1.1.1994
 • text

Rok 1992

1/1992 - OZV O městské policii (změněna OZV č. 3/1995, 7/1998, 4/2003, 1/2009, 3/2015)

 • schváleno:18.3.1992 (ZM)
 • účinnost:1.4.1992
 • vydal:Městská policie
 • text

2/1992 - OZV O parkování určených dopravních prostředků na území města (NEPLATNÁ - zrušena OZV č. 2/2005)

 • schváleno:9.12.1992 (ZM)
 • účinnost:1.3.1993
 • text

3/1992 - OZV O úlevách na dani z nemovitostí (NEPLATNÁ- zrušena OZV č. 7/2011)

 • schváleno:21.12.1992 (RM)
 • účinnost:1.1.1993
 • vydal:Odbor finanční
 • text

 

 


Počet zhlédnutí: 42 781

Zpět