Město Bohumín

30.11.
2020

Podpora péče v domácím prostředí

Je přirozené, že nejen senioři, ale i lidé se zdravotním omezením chtějí bydlet doma, ať již sami, nebo se svými blízkými. Existují služby, které dokáží osoby se zdravotním postižením podpořit svou nabídkou a svými aktivitami a zároveň tak částečně ulehčit i pečujícím osobám.

 

Pečovatelská služba

Služba je určena pro ty, kteří chtějí zůstat doma, i když se už o sebe  nemohou plně a samostatně postarat. Pečovatelská služba má přesně vymezené úkony, se kterými Vám může pomoci, jedná se např. o pomoc s hygienou, nákupy, donáškou jídla aj. Tiskopis žádosti, nabídku služeb, ceník úhrad za poskytování pečovatelské služby a bližší informace naleznete na webových stránkách služby.

 

Osobní asistence

Osobní asistence zajišťuje pomoc dospělým osobám žijícím v domácím prostředí, které chtějí zůstat doma a nemohou se plně a samostatně o sebe  postarat. Čas, průběh i její obsah určuje sám klient (doprovod na procházku, předčítání aj.). Tiskopis žádosti, nabídku služeb, ceník úhrad za poskytování osobní asistence a bližší informace naleznete na webových stránkách dané služby.

 

Denní stacionář

Denní stacionář je určen dospělým osobám s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 16 do 64 let, které potřebují podporu v základních životních dovednostech. Posláním služby je poskytovat těmto osobám aktivizační, výchovné a pracovní programy s cílem posílit jejich samostatnost, soběstačnost a sociální dovednosti a zvýšit jejich šanci pro samostatnější život. Bližší informace naleznete na webových stránkách služby. 

 

Sociálně terapeutické dílny

Sociálně terapeutické dílny se zaměřují na podporu osob, které nelze umístit na trhu práce. Cílem služby je pravidelná a dlouhodobá podpora uživatele při vytváření a zdokonalování pracovních a sociálních dovedností směřující k posílení jejich šance pro samostatnější život. V Bohumíně se nacházejí dvě sociálně terapeutické dílny.

Sociálně terapeutická dílna Klíček, která spadá pod křídla Centra sociálních služeb Bohumín, je určena osobám s mentálním, zdravotním, tělesným, sluchovým nebo kombinovaným postižením ve věku od 16 do 64 let. Bližší informace naleznete na webových stránkách služby.

Sociálně terapeutická dílna, kterou provozuje příspěvková organizace Moravskoslezského kraje - Domov Jistoty, je určena dospělým osobám ve věku od 18 do 64 let se sníženou soběstačností z důvodu chronického duševního onemocnění - schizofrenie, poruch s trvalými bludy, afektivních poruch, či organické poruchy s bludy podobné schizofrenii. Bližší informace naleznete na webových stránkách služby.

 

Poradna rané péče

Poradna provází a podporuje rodiny dětí se zdravotním postižením či rodiny dětí, jejichž vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu tak, aby vzniklou nepříznivou sociální situaci uměly řešit samostatně. Služba je určena rodinám dětí z Bohumína a okolí ve věku od narození do sedmi let. Nabízí např. základní sociální poradenství a specializované poradenství rodičům a dalším blízkým osobám, nácvik a práci s technikami a metodami pro vývoj dítěte, předání kontaktů na odborníky, podporu se začleněním dítěte do školního zařízení, podporu v oblasti komunikace, kognice, senzoriky, motoriky, sebeobsluhy a jiné. Bližší informace naleznete na webových stránkách služby. 

  

Sociálně aktivizační služba pro osoby se zdravotním postižením

Služba podporuje děti a mladé lidi od 2 let do 26 let s tělesným postižením, mentálním postižením, kombinovaným postižením v kombinaci se smyslovým postižením, vývojovou poruchou, včetně poruch autistického spektra, těžkou poruchou komunikace (například dysfázie, dysartrie, dysfagie, afázie) v rozvíjení jejich potenciálu. Prostřednictvím cílených aktivit dává služba klientům příležitost věnovat se činnostem, které dávají smysl, příležitost fungovat běžným způsobem života jako jejich vrstevníci. Bližší informace naleznete na webových stránkách služby.

 

Sociální rehabilitace 

Sociální rehabilitace RÚT Bohumín podporuje osoby s mentálním postižením nebo duševním onemocněním z Bohumína a spádových obcí. Nabízí podporu v domácím prostředí, dále podporu při získání a udržení zaměstnání. Bližší informace naleznete na webových stránkách služby.

Sociální rehabilitace Tyflocentrum Ostrava je určena lidem se zrakovým postižením. Je schopna zajistit podporu osob se zrakovým postižením v domácnosti klienta i zajištění potřebných pomůcek a dalších služeb. Bližší informace naleznete na webových stránkách služby.


Počet zhlédnutí: 556

Zpět