Město Bohumín

29.11.
2020

Pomoc v sociálním pobytovém zařízení

Pobytová zařízení nabízí zázemí a odbornou pomoc osobám, které již nemají možnost setrvat v rodinném prostředí z důvodu absence pečující osoby či míry svého postižení. I tyto služby však poskytují kvalitní péči na principech individuálního přístupu ke každému klientovi.

 

Odlehčovací služba

Odlehčovací služba zastoupí pečujícího člena rodiny a umožní mu odpočinout si, zregenerovat a vyřídit si osobní záležitosti. Je určena seniorům a dospělým osobám se zdravotním postižením a lze jí využít na omezenou dobu – zpravidla nejdéle na 3 měsíce. K možnosti využít službu je potřeba vyplnit žádost a získat vyjádření lékaře k přijetí do služby. Bližší informace naleznete na webových stránkách služby. 

 

Domov se zvláštním režimem

Pobytová sociální služba určena pro dospělé osoby s chronickým duševním onemocněním - schizofrenií, poruchami s trvalými bludy, afektivními poruchami či organickou poruchou s bludy podobnou schizofrenii, které mají z důvodu tohoto onemocnění sníženou soběstačnost a potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Posláním služby je nabídnout osobám s chronickým duševním onemocněním zázemí, ve kterém naleznou bezpečí a porozumění. Bližší informace naleznete na webových stránkách služby. 

 

Chráněné bydlení

Chráněné bydlení je pobytová služba poskytovaná osobám se zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje vyšší míru podpory při běžných úkonech. Služba obsahuje poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů. Sociální služba je určena pro dospělé osoby s chronickým duševním onemocněním - schizofrenií, poruchami s trvalými bludy, afektivními poruchami či organickou poruchou s bludy podobnou schizofrenii.  Bližší informace naleznete na webových stránkách služby.

 


Počet zhlédnutí: 499

Zpět