close google translator menu
Dnes je Čtvrtek 22.3., svátek má Leona.
Dnes má svátek Leona. Gratulujeme :)

Osobnosti narozené dnes:


 • Jiří Novák (*1975) - Český tenista
 • Dagmar Havlová (*1953) - Herečka a druhá manželka bývalého prezidenta Václava Havla
 • Burton Richter (*1931) - Americký fyzik, nositel Nobelovy ceny
 • Ludvík Kundera (*1920, +17.8.2010) - Spisovatel, bratranec Milana Kundery
 • Leslie Johnson (*1912, +8.6.1959) - Britský automobilový závodník
 • Karel Poláček (*1892, +19.10.1944) - Spisovatel
 • Robert Andrews Millikan (*1868, +19.12.1953) - Americký fyzik, nositel Nobelovy ceny za fyziku v roce 1923
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Nabídka práce - referent odboru právního a živnostenského

Tajemnice Městského úřadu Bohumín vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka podle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících samosprávných celků v platném znění, zařazeného na druh práce referent odboru právního a živnostenského Městského úřadu v Bohumíně (úsek přestupků).

 • Pracovní poměr:  na dobu neurčitou
 • Charakteristika vykonávané práce:  zajišťování agendy přestupků v rozsahu daném zákonem o odpovědnosti za přestupky a dalšími zvláštními právními předpisy, odborné zpracování správního řízení v oblasti agendy přestupků, zejména dopravních.
 • Platové zařazení:  10. platová třída v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, možnost postupného přiznání osobního příplatku dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • Místo výkonu práce:  správní obvod obce s rozšířenou působností Bohumín
 • Předpoklady:  dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů
 • Předpokládaný nástup:  dohodou po ukončení výběrového řízení

 

Požadavky

 • VŠ vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo na vysoké škole v ČR
  nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu v jiné oblasti
  nebo uchazeč bude splňovat podmínku stanovenou § 112 odst. 9 zákona č. 250/2016 Sb., v platném znění (činnost může od 1.1.2023 vykonávat i úřední osoba starší 50 let, pokud nejméně 10 let projednávala přestupky a rozhodovala o nich)
 • podrobná znalost právních předpisů: zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, zákon č.500/2004 Sb., správní řád
 • rámcová znalost dalších právních předpisů, zejm.: zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, zákon č.89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 361/2000 Sb., o silničním provozu
 • dobrá znalost práce s PC (Word, Excel, PowerPoint, e-mail)
 • komunikativnost a příjemné vystupování, aktivní přístup k práci
 • vysoké pracovní nasazení, odpovědný přístup k plnění úkolů
 • řidičský průkaz skupiny B a praxe v řízení osobního vozidla
 • výhodou: praxe ve veřejné správě, zvláštní odborná způsobilost na správní činnosti při přestupkovém řízení, praxe v obdobné činnosti, uživatelská znalost ASPI

 

Písemná přihláška podle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů musí obsahovat tyto náležitosti

 • přesné označení výběrového řízení
 • jméno, příjmení, titul
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení k pobytu (jde-li o cizího státního příslušníka)
 • datum a podpis uchazeče

 

Požadované doklady

 • profesní životopis, v němž zájemce uvede údaje o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech
 • čestné prohlášení, že zájemce nemá záznam v Rejstříku trestů, výpis bude požadován až v případě přijetí, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát  nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • osobní dotazník pro účely výběrového řízení (tiskopis je k dispozici na www.mesto-bohumin.cz, sekce Radnice, Kontakt s občany, Formuláře, odbor organizační)
 • telefonní (e-mail) kontakt

 

Nabízíme

 • dovolenou 5 týdnů
 • pružnou pracovní dobu
 • stravenky, příspěvek na sport a kulturu
 • zajímavou práci u stabilního zaměstnavatele
 • možnost vzdělávání

 

Přihláška

 • Místo a způsob podání přihlášky:  osobně na podatelnu městského úřadu v přízemí budovy A, č. dv. 119, nebo poštou na adresu Městský úřad v Bohumíně, personální úsek, ul. Masarykova 158, 735 81 Bohumín.  
 • Přihlášku s požadovanými doklady doručte v obálce s označením: VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - ODBOR PRÁVNÍ A ŽIVNOSTENSKÝ
 • Termín podání přihlášek:  do 5. dubna 2018

 

Informace

 • Bližší informace:  JUDr. Šárka Palermová, vedoucí odboru právního a živnostenského (palermova.sarka@mubo.cz)

 


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 13.3.2018
Počet zhlédnutí: 420

 
Naposledy aktualizované
Vygenerováno za 0.20 sekund