close google translator menu
Dnes je Neděle 26.5., svátek má Filip.
Dnes má svátek Filip. Gratulujeme :)

Osobnosti narozené dnes:


 • Magdalena Kožená (*1973) - Česká operní pěvkyně, mezzosopranistka
 • Lenny Kravitz (*1964) - Americký rokový zpěvák
 • Miles Davis (*1926, +28.9.1991) - Americký jazzový trumpetista, skladatel a kapelník
 • Oldřich Mikulášek (*1910, +13.7.1985) - Český básník
 • Vítězslav Nezval (*1900, +6.4.1958) - Český básník
 • John Churchill (*1650, +16.6.1722) - Vévoda z Marlhorough, účastník válek o španělské dědictví
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Nabídka práce - vedoucí odboru majetkového Městského úřadu Bohumín

Nabídka práce - vedoucí odboru majetkového Městského úřadu Bohumín

Tajemnice Městského úřadu Bohumín vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa vedoucího úředníka dle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění.

 

 • zařazení:  vedoucí úředník - vedoucí odboru majetkového Městského úřadu Bohumín
 • charakteristika vykonávané práce:  řízení a metodické usměrňování činností majetkového odboru. Výkon veřejné správy, spočívající v zajišťování agend na úseku hospodaření a nakládání s majetkem města, koordinace práce se státními a nestátními institucemi. Příprava a odborné zpracování podkladů pro rozhodování orgánů města v oblasti samostatné působnosti, návrhy koncepčních metodických předpisů města v rámci svěřených činností (prodej, výkup, pronájmy, výpůjčky, údržba nemovitého majetku, věcná břemena, umístění reklamních zařízení na pozemcích města, inventarizace majetku). Odpovědnost za plnění úkolů v oblasti provozu kanalizační a vodovodní sítě dle vodoprávní legislativy.
 • platové zařazení:  11. platová třída podle délky uznané praxe v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, možnost postupného přiznání osobního příplatku dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, příplatek za vedení
 • místo výkonu práce:  správní obvod obce s rozšířenou působností Bohumín
 • předpoklady:  dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů
 • nástup:  dohodou po ukončení výběrového řízení

 

Požadavky

 • VŠ vzdělání (ekonomické či právní zaměření výhodou)
 • praxe ve veřejné správě minimálně 3 roky
  nebo zkušenosti s řízením kolektivu alespoň 5 zaměstnanců výhodou
 • znalost legislativy ve veřejné správě (zejm. zákona o obcích, občanského zákoníku, zákona o zadávání veřejných zakázek)
 • praxe v oblasti právních vztahů k nemovitostem vítána
 • řídící a organizační schopnosti, přesnost a důslednost, vysoké pracovní nasazení
 • odolnost vůči stresu, velmi dobrá úroveň komunikačních schopností
 • znalost práce s PC 
 • řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič)

 

Náležitosti přihlášky dle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků

 • přesné označení výběrového řízení
 • jméno, příjmení, titul uchazeče
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení k pobytu (jde-li o cizího státního příslušníka)
 • datum a podpis uchazeče
 • telefonní (e-mail) kontakt

 

Požadované doklady

 • profesní životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, který bude obsahovat motivační dopis s předpokládaným datem nástupu na MěÚ Bohumín
 • výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce
 • úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • uchazeči narození do 1.12.1971 doloží lustrační osvědčení nebo jeho ověřenou kopii (event. kopii žádosti o vydání tohoto osvědčení) a čestné prohlášení (podle § 2, 4 a 20 zákona č. 451/1991 Sb. kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí, v platném znění)
 • osobní dotazník pro účely výběrového řízení (tiskopis na www.bohumin.cz - sekce Radnice, Kontakt s občany, Formuláře, odbor organizační

 

Nabízíme

 • zajímavou práci u stabilního zaměstnavatele
 • dovolenou 5 týdnů
 • pružnou pracovní dobu
 • možnost čerpání 3 dnů zdravotního volna
 • stravenky, příspěvek na sport a kulturu

 

Přihlášky

 • lhůta pro podání přihlášek:  do 4.6.2019 do 13:00 hod.
 • přihlášku a uvedené doklady doručte osobně v zalepené obálce s označením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – VEDOUCÍ MAJ. ODBORU – NEOTEVÍRAT na podatelnu městského úřadu v přízemí budovy A, č. dv. 119, nebo poštou na adresu: Městský úřad Bohumín, personální úsek, ul. Masarykova 158, 735 81 Bohumín. Přihlášky doručené po stanoveném termínu nebudou do výběrového řízení zařazeny.
 • podáním přihlášky uchazeč souhlasí s tím, že MěÚ Bohumín bude pro potřeby výběrového řízení nakládat s jeho osobními údaji. Zaslané materiály budou uchazečům vráceny.
 • vyhlašovatel si vyhrazuje právo termín výběrového řízení prodloužit, případně ho zrušit nebo nevybrat žádného z uchazečů

 

Informace

 • bližší informace podá Ing. Dagmar Fialová, tajemnice MěÚ Bohumín, 596 092 127 (fialova.dagmar@mubo.cz) nebo Ing. Eva Drdová, vedoucí majetkového odboru, 596 092 262 (drdova.eva@mubo.cz)

 


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 14.5.2019
Počet zhlédnutí: 588

 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.23 sekund