close google translator menu
Dnes je Sobota 24.8., svátek má Bartoloměj.
Bartoloměj - biblické jméno aramejského původu. Vykládá se např. jako oráč nebo bojovný syn.

Osobnosti narozené dnes:


 • Rupert Grint (*1988) - Anglický herec (Harry Potter)
 • Jásir Arafat (*1929, +11.11.2004) - Vůdce Organizace pro osvobození Palestiny a palestinský prezident
 • Jaromíra Kolárová (*1919, +21.1.2006) - Česká spisovatelka
 • Max Urban (*1882, +17.7.1959) - Český architekt a filmař
 • Vincenzo Lancia (*1881, +15.2.1937) - Italský automobilový závodník
 • Karel Hlaváček (*1874, +15.6.1898) - Český básník a výtvarník
 • Hermann Weingärtner (*1864, +22.10.1919) - Německý gymnasta, nejlepší sportovec olympiády 1896
 • Eduard Nápravník (*1839, +23.11.1916) - Český hudební skladatel a dirigent
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Nabídka práce - vedoucí odboru správy domů Městského úřadu Bohumín

Nabídka práce - vedoucí odboru správy domů Městského úřadu Bohumín

Tajemnice Městského úřadu Bohumín vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa vedoucího úředníka dle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění.

 

 • Zařazení:  vedoucí úředník -  vedoucí odboru správy domů Městského úřadu Bohumín.
 • Charakteristika vykonávané práce:  Řízení a metodické usměrňování činností odboru. Výkon veřejné správy, spočívající v zajišťování agend na úseku hospodaření s majetkem města v oblasti domovního fondu a tepelného hospodářství. Příprava a odborné zpracování podkladů pro rozhodování orgánů města, návrhy koncepčních metodických předpisů města v rámci svěřených činností (plánování velkých oprav a investic bytového i domovního fondu, pronájmy a údržba bytů i nebytových prostor, zajišťování běžných oprav, kontakt s nájemci, výběr plateb za služby a nájem, inventarizace majetku, vymáhání pohledávek). Odpovědnost za plnění úkolů v oblasti dodávky tepla do městských objektů.
 • Platové zařazení:  11. platová třída podle délky uznané praxe v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, možnost postupného přiznání osobního příplatku dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce,  příplatek za vedení.
 • Místo výkonu práce:  správní obvod obce s rozšířenou působností Bohumín
 • Předpoklady:  dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů.
 • Nástup:  dohodou po ukončení výběrového řízení.

 

Požadavky

 • VŠ vzdělání (ekonomické, právní a stavební zaměření výhodou)
 • praxe ve veřejné správě minimálně 3 roky nebo zkušenosti s řízením kolektivu alespoň 5 zaměstnanců výhodou
 • znalost legislativy ve veřejné správě (zejm. zákona o obcích, občanského zákoníku, zákona o zadávání veřejných zakázek)
 • praxe v oblasti právních vztahů k nemovitostem vítána
 • řídící a organizační schopnosti, přesnost a důslednost, vysoké pracovní nasazení
 • odolnost vůči stresu, velmi dobrá úroveň komunikačních schopností
 • znalost práce s PC  
 • řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič)

 

Náležitosti přihlášky dle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků

 • přesné označení výběrového řízení
 • jméno, příjmení, titul uchazeče
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení k pobytu (jde-li o cizího státního příslušníka)
 • datum a podpis uchazeče
 • telefonní (e-mail) kontakt

 

Požadované doklady

 • profesní životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, který bude obsahovat motivační dopis s předpokládaným datem nástupu na MěÚ v Bohumíně
 • výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce
 • úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • uchazeči narození do 1. 12. 1971 doloží lustrační osvědčení nebo jeho ověřenou kopii (event. kopii žádosti o vydání tohoto osvědčení) a čestné prohlášení (podle § 2, 4 a 20 zákona č. 451/1991 Sb. kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí, v platném znění)
 • osobní dotazník pro účely výběrového řízení (tiskopis na www.bohumin.cz - sekce Radnice, Kontakt s občany, Formuláře, odbor organizační

 

Nabízíme

 • zajímavou práci u stabilního zaměstnavatele
 • dovolenou 5 týdnů
 • pružnou pracovní dobu
 • možnost čerpání 3 dnů  volna navíc (free days)
 • stravenky, příspěvek na sport a kulturu
 • možnost dalšího vzdělávání (včetně jazykových kurzů AJ)
 • možnost získání bydlení ve městě
 • pomoc při umístění dítěte v MŠ
 • přátelský pracovní kolektiv

 

Přihlášky

 • Lhůta pro podání přihlášek - do 17.9.2019 do 13:00
 • Přihlášku a uvedené doklady doručte osobně v zalepené obálce s označením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – VEDOUCÍ ODBORU SD na podatelnu městského úřadu v přízemí budovy A,  č. dv. 119, nebo poštou na adresu: Městský úřad Bohumín, personální úsek, ul. Masarykova 158, 735 81 Bohumín.   Přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny.
 • Podáním přihlášky uchazeč souhlasí s tím, že MěÚ Bohumín bude pro potřeby výběrového řízení nakládat s jeho osobními údaji. Zaslané materiály budou uchazečům vráceny.

 

Informace

 • Bližší informace podá Ing. Dagmar Fialová, tajemnice MěÚ Bohumín, 596 092 127 (fialova.dagmar@mubo.cz) nebo Ing. Eva Drdová, vedoucí odboru správy domů,  596 092 262 (drdova.eva@mubo.cz)
 • Vyhlašovatel si vyhrazuje právo termín výběrového řízení prodloužit, případně ho zrušit nebo nevybrat žádného z uchazečů.

 


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 14.8.2019
Počet zhlédnutí: 499

 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.40 sekund