close google translator menu
Dnes je Neděle 15.12., svátek má Radana.
Dnes má svátek Radana. Gratulujeme :)

Osobnosti narozené dnes:


 • Roger García (*1976) - Španělský fotbalista
 • Vlastimil Brodský (*1920, +20.4.2002) - Český herec
 • Walt Ader (*1913, +25.11.1982) - Americký automobilový závodník
 • Ludvík Lazar Zamenhof (*1859, +14.4.1917) - Tvůrce Esperanta
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Nabídka práce - referent finančního odboru

Nabídka práce - referent finančního odboru

Tajemnice Městského úřadu Bohumín vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka dle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění na pozici referent finančního odboru Městského úřadu v Bohumíně.

 

 • Charakteristika vykonávané práce:  rozpočtář - sestavování rozpočtu a závěrečného účtu města, rozpis ukazatelů rozpočtu, sledování a analýza čerpání rozpočtu a plnění závazných ukazatelů, projednávání rozpočtu s jednotlivými rozpočtovými místy, zajišťování realizace příjmových a výdajových stránek rozpočtu včetně návrhů opatření při jejich neplnění, navrhování, přijímání a projednávání rozpočtových změn, vypracování podkladů pro státní závěrečný účet, zajišťování vyúčtování některých dotačních titulů, provádění úkolů ke zjištění, výpočtu a placení daní, pojištění majetku
 • Platové zařazení:  10. platová třída  v souladu s nařízením vlády  č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, možnost postupného přiznání osobního příplatku dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • Místo výkonu práce:  správní obvod obce s rozšířenou působností Bohumín
 • Předpoklady:  dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů
 • Nástup:  dohodou po ukončení výběrového řízení

 

Vzdělání, požadavky

 • VŠ nebo VOŠ vzdělání (zaměření ekonomické či veřejná správa výhodou)
 • minimálně 3 roky praxe při výkonu ekonomických či daňových činností
 • orientace v právních předpisech v oblasti ekonomické a daňové správy, účetnictví a  veřejné správy (zejména: zákon o obcích, zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákon o rozpočtové skladbě, zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, zákon o dani z přidané hodnoty, zákon o dani z příjmů)
 • samostatnost a vysoké pracovní nasazení, přesnost a důslednost
 • občanská a morální bezúhonnost, spolehlivost
 • komunikativnost  a organizační schopnosti, zvládání veřejné prezentace
 • velmi dobrá uživatelská znalost Word, Excel a pozitivní vztah k PC  
 • řidičský průkaz skupiny B výhodou

 

Povinné náležitosti písemné přihlášky dle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků

 • přesné označení výběrového řízení
 • jméno, příjmení, titul uchazeče
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení k pobytu (jde-li o cizího státního příslušníka)
 • datum a podpis uchazeče
 • telefonní (e-mail) kontakt

 

Požadované doklady

 • profesní  životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech
 • čestné prohlášení, že zájemce nemá záznam v Rejstříku trestů (výpis bude požadován až v případě uzavírání pracovní smlouvy), u cizích státních příslušníků obdobný doklad osvědčující bezúhonnost, vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením)
 • úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • osobní dotazník pro účely výběrového  řízení (tiskopis na www.bohumin.cz - sekce Radnice, Formuláře, odbor organizační)

 

Nabízíme

 • zajímavou práci u stabilního zaměstnavatele
 • dovolenou 5 týdnů, pružnou pracovní dobu
 • možnost čerpání 3 dnů  volna navíc (free days)
 • stravenky, příspěvek na sport a kulturu
 • možnost dalšího vzdělávání (včetně jazykových kurzů AJ)
 • příjemné pracovní prostředí a přátelský pracovní kolektiv

 

Přihlášky 

 • lhůta pro podání přihlášek:  do 19. 12. 2019 do 10:00 hod.
 • přihlášku a uvedené doklady doručte osobně v zalepené obálce na podatelnu městského úřadu v přízemí budovy A, č. dv. A119, nebo poštou na adresu: Městský úřad Bohumín, personální úsek, Masarykova 158, Bohumín, 735 81. Obálku označte: NEOTEVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - FIN.
 • přihlášky doručené po stanoveném datu nebudou  do výběrového řízení zařazeny
 • bližší informace podá Ing. Eva Giecková, vedoucí finančního odboru MěÚ Bohumín, 596 092 166 (gieckova.eva@mubo.cz)
 • podáním přihlášky uchazeč souhlasí s tím, že MěÚ Bohumín bude pro potřeby výběrového řízení nakládat s jeho osobními údaji.
 • zaslané materiály budou uchazečům vráceny
 • vyhlašovatel si vyhrazuje právo termín výběrového řízení prodloužit, případně ho zrušit nebo nevybrat žádného z uchazečů

 


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 3.12.2019
Počet zhlédnutí: 471

 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.39 sekund