Město Bohumín

22.11.
2021

"existence veřejně přístupné účelové komunikace na pozemku parc. č. 1726/2,1726/1, 1725, 1720, 1719, 1746/17, 1736/2, 1737, 1735, 1734/1, 1734/2, 1897, 1858/4, 1896/3, 1896/2, 1896/1, 1895 vše v k.ú. Dolní Lutyně"

Zpět

    Městský úřad