Město Bohumín

29.11.
2022

Volební období 2022-2026

Sedmičlenná Rada města byla zvolena na ustavujícím zasedání zastupitelstva města 17. října 2022.

 

Termíny zasedání rady

 • 5. prosince 2022
 • 16. ledna 2023
 • 6. února 2023
 • 6. března 2023
 • 27. března 2023
 • 15. května 2023
 • 5. června 2023
 • 10. července 2023
 • 14. srpna 2023
 • 4. září 2023
 • 9. října 2023
 • 6. listopadu 2023
 • 4. prosince 2023

 

Členové rady města

Starosta města:
     Ing. Petr Vícha (vicha.petr@mubo.cz)

Místostarostové:
     Ing. Lumír Macura (macura.lumir@mubo.cz)
     Igor Bruzl (bruzl.igor@mubo.cz)

 

Kontakty

 • máte-li zájem kontaktovat kteréhokoliv člena rady města, pište na adresu info@mubo.cz 

 

Ing. Petr Vícha
starosta
ČSSD

 

 

Ing. Lumír Macura
místostarosta
ČSSD

Igor Bruzl
místostarosta
ČSSD

 

    

Ing. Aleš Drobek
člen rady města
ČSSD

   

Mgr. Adrian Kuder
člen rady města
ČSSD

 

    

Mgr. Věra Palková
členka rady města
ČSSD

Dušan Socha
člen rady města
ČSSD

 

 


Počet zhlédnutí: 687

Zpět

    Městský úřad