close google translator menu
Dnes je Neděle 16.6., svátek má Zbyněk.
Dnes má svátek Zbyněk. Gratulujeme :)

Osobnosti narozené dnes:


 • Urby Emanuelson (*1986) - Nizozemský fotbalista
 • Rick Nash (*1984) - Kanadský hokejista
 • Jan Železný (*1966) - Atlet
 • George Andreas Papaudreou (*1952) - Řecký politik
 • Herbert Lichtenfeld (*1927, +11.12.2001) - Německá spisovatelka
 • Barbara McClintocková (*1902, +2.9.1992) - Americká genetička, držitelka Nobelovy ceny
 • Georg Wittig (*1897, +26.8.1987) - Německý chemik, držitel Nobelovy ceny
 • Josef Kopta (*1894, +3.4.1962) - Spisovatel a novinář
 • Stan Laurel (*1890, +23.2.1965) - Americký herec a komik
 • Alexander Alexandrovič Friedman (*1888, +16.9.1925) - Ruský kosmolog a matematik
 • Karel Absolon (*1877, +6.10.1960) - Krasový badatel a archeolog
 • Gustav V. (*1858, +29.10.1950) - Švédský král
 • Giovanni Boccaccio (*1313, +21.12.1375) - Italský spisovatel
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Usnesení rady ze dne 13.3.2017

Usnesení ze 46. zasedání rady města Bohumína ze dne 13. března 2017.

Přítomni:  7 členů RM

 

Valné hromady společností města 

BMN, a. s.

Smlouvy o výkonu funkce – dozorčí rada

828/46

Rada města Bohumína při výkonu působnosti valné hromady společnosti s obchodní firmou Bohumínská městská nemocnice, a. s. se sídlem Slezská 207, Starý Bohumín, 735 81 Bohumín, IČ: 268 34 022, dále jen „Společnost“, dle ustanovení § 421 odst. 2 písm. p) ve spojení s ust. § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje

 1. smlouvu o výkonu funkce na pozici člena a předsedkyně dozorčí rady BMN, a. s. pro Mgr. Věru Palkovou
 2. smlouvu o výkonu funkce na pozici člena dozorčí rady BMN, a. s. pro Mgr. Andreu Babišovou
 3. smlouvu o výkonu funkce na pozici člena dozorčí rady BMN, a. s. pro pana Romana Honysze
 4. smlouvu o výkonu funkce na pozici člena dozorčí rady BMN, a. s. pro paní Marii Neudertovou

s účinností od 14. 2. 2017 členové a od 27. 2. 2017 předseda dozorčí rady dle předloženého návrhu.

 

Určení auditora pro rok 2017

829/46

Rada města Bohumín při výkonu působnosti valné hromady společnosti s názvem Bohumínská městská nemocnice, a.s. se sídlem Slezská 207, Starý Bohumín, 735 81 Bohumín, IČ: 268 34 022, dále jen „Společnost“, která je dle ust. § 11 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), dále jen „Zákon“, jednočlennou společností, jíž je město Bohumín jediným akcionářem, dle ustanovení § 12 odst. 1 Zákona, a v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. c) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zařízení), ve znění pozdějších předpisů, na návrh představenstva Společnosti učiněný dle ustanovení článku 18 odst. 18. 4. písm. d) stanov Společnosti určuje dle ust. § 17 zákona č.93/2009Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, pro zpracování statutárního auditu na účetní období roku 2017, společnost s názvem WARIDO audit s. r. o., se sídlem Poděbradova 2738/16, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, identifikační číslo 268 44 257, číslo osvědčení KA ČR č. 449, zastoupenou prof. Ing. Renátou Hótovou, Dr.

  

BM servis, a. s.

Smlouvy o výkonu funkce – dozorčí rada

830/46

Rada města Bohumín při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti BM servis a. s., se sídlem Bohumín, Nový Bohumín, Krátká 775, PSČ 735 81, IČ: 47672315, ve smyslu stanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. c) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje smlouvy o výkonu funkce předsedy a členů dozorčí rady společnosti BM servisu, a. s. dle předloženého návrhu.

 

BOSPOR, spol. s r. o. 

Smlouvy o výkonu funkce – dozorčí rada

831/46

Rada města Bohumína při výkonu působnosti valné hromady společnosti Bospor, spol. s r. o., Koperníkova 1174, 735 81 Bohumín ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 12/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů schvaluje smlouvy o výkonu funkce předsedy a členů dozorčí rady společnosti Bospor spol. s r. o. dle předloženého návrhu.

 

Výběrová řízení

Výsledky VŘ a úprava rozpočtu

832/46

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 1. výsledek výběrového řízení na dodavatele stavby
 2. uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem na zhotovení stavby „Odkanalizování splaškových vod s čištěním na lokální ČOV v Bohumíně – Vrbici, lokalita ul. Krajní“
 3. úpravu rozpočtu odboru rozvoje a investic ve výdajích
  - běžné – celkové navýšení o 1.200 tis. Kč
  - kapitálové – celkové snížení o 5.300 tis. Kč
 4. snížení rezervy města o 6.500 tis. Kč

 

Výsledek VŘ

833/46

Rada města Bohumína po projednáníschvaluje

 1. výsledek výběrového řízení na dodavatele stavby
 2. uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem na zhotovení stavby

„Stavební úpravy bytového domu čp. 1059-1063 na ul. Okružní a Čs. armády v Bohumíně“.

 

Ing. Petr Vícha v. r.
starosta

Ing. Lumír Macura v. r.
místostarosta


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 13.3.2017
Počet zhlédnutí: 1 027

 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.21 sekund