close google translator menu
Dnes je Pondělí 27.5., svátek má Valdemar.
Dnes má svátek Valdemar. Gratulujeme :)

Osobnosti narozené dnes:


 • Martina Sáblíková (*1987) - Česká rychlobruslařka
 • Jiří Štajner (*1976) - Český fotbalový reprezentant
 • Jamie Oliver (*1975) - Britský kuchař a televizní moderátor
 • Paul Gascoigne (*1967) - Anglický fotbalista
 • Dee Dee Bridgewater (*1950) - Americká jazzová zpěvačka
 • Alex Koenigsmark (*1944) - Český spisovatel a scénárista
 • Luděk Sobota (*1943) - Český komik
 • John Simmons Barth (*1930) - Americký spisovatel
 • Ladislav Chudík (*1924) - Slovenský herec
 • Henry Kissinger (*1923) - Americký ministr zahraničí a nositel Nobelovy ceny míru za rok 1973
 • Max Brod (*1884, +20.12.1968) - Pražský německý židovský spisovatel
 • René Panhard (*1841, +16.7.1908) - Francouzský průkopník automobilismu
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Usnesení rady ze dne 4.8.2017

Usnesení z 54. výjezdního zasedání rady města Bohumína ve dnech 4. a 5. srpna 2017 v Bukovci

Přítomni: 7 členů RM

 

Valné hromady společností

BMN, a. s.

Úprava finančního plánu pro rok 2017

960/54

Rada města Bohumín při výkonu působnosti valné hromady společnosti s názvem Bohumínská městská nemocnice, a. s. se sídlem Slezská 207, Starý Bohumín, 735 81 Bohumín, IČ: 268 34 022, dále jen „Společnost“, která je dle ust. § 11 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), dále jen „Zákon“, jednočlennou společností, jíž je město Bohumín jediným akcionářem, dle ustanovení § 12 odst. 1 Zákona, dle ustanovení článku 7, odst. 6 písm. i) stanov Společnosti, a v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. c) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zařízení), ve znění pozdějších předpisů,

 1. bere na vědomí návrh úpravy finančního plánu společnosti BMN, a. s. pro rok 2017 dle předloženého návrhu
 2. ukládá předsedovi představenstva dopracovat finanční plán pro rok 2017 dle připomínek rady města a předložit na zasedání dne 14. 8. 2017.
  T: 14. 8. 2017
  Z: Ing. Kamil Mašík

 

BOSPOR, s. r. o.

Postup realizace oprav vstupní haly Aquacentra

961/54

Rada města Bohumína při výkonu působnosti Valné hromady společnosti firmy Bospor spol. s r.o., se sídlem Bohumín, Koperníkova 1174, 73581 schvaluje postup realizace oprav vstupní haly aquacentra dle přiloženého návrhu.

 

Finanční záležitosti

Rozpočet 2018, plán investic 2018

962/54

Rada města Bohumína po projednání bere na vědomí

 1. návrh rozpočtu města pro rok 2018
 2. plán investic pro rok 2018

 

Finanční dary

963/54

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o poskytnutí finančního daru Ing. Veronice Šutové, bytem Osvoboditelů 1024, 735 81 Bohumín, ve výši 5 000 Kč za účelem podpory účasti akrobatického tanečního páru Veronika Šutová – David Král na Mistrovství světa v Pole Sport 2017 v Lichtenštejnsku

 

964/54

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o přijetí finančního daru ve výši 5 000 Kč od firmy SOVASKI s.r.o. se sídlem Šunychelská 710, 735 81 Bohumín-Nový Bohumín, IČO: 26830906, za účelem pořízení vodáckého vybavení pro městskou půjčovnu lodí.

 

Majetkové záležitosti

Plán oprav a investic domovního fondu – 2018

965/54

Rada města Bohumína po projednání schvaluje doplnění plánu velkých oprav a investic bytového fondu města Bohumína na rok 2018 dle návrhů rady města.

 

Lokalita Okružní

966/54

Rada města Bohumína po projednání bere na vědomí informaci o současném stavu lokality na ul. Okružní (červené domky).

 

Výše a vývoj nájemného v městských bytech

967/54

Rada města Bohumína po projednání

 1. bere na vědomí informaci o výši nájemného v městských bytech
 2. ukládá odboru majetkovému předložit doplňující statistické údaje.
  T: 14. 8. 2017 (RM)
  Z: Ing. Eva Drdová

 

Územní plán Bohumína

Návrhy na změny – individuální požadavky

968/54

Rada města Bohumína po projednání

 1. bere na vědomí návrhy na změnu Územního plánu Bohumína č. 56 – 108 předložených navrhovateli dle předloženého návrhu
 2. doporučuje
  a) zastupitelstvu města odložit rozhodnutí o předložených návrzích 56, 57, 58, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 71, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 87, 90, 91, 92, 94, 95, 97, 102, 103, 106, 108, 109B, 109D podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. a) ve vazbě na § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, do doby zpracování návrhu zprávy o uplatňování územního plánu,
  b) zastupitelstvu města rozhodnout podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. a) stavebního zákona, nepořídit změnu Územního plánu Bohumína podle návrhů 59, 60, 61, 65, 70, 72, 73, 75, 84, 86, 88, 89, 93, 99, 100, 101, 104, 105A, 105B, 107, 109A, 109C předložených navrhovateli a posouzených pořizovatelem – úřadem územního plánování podle § 46 odst. 3 stavebního zákona,
  c) zastupitelstvu města vzít na vědomí návrhy č. 64, 96 a 98.

 

Akční plán strategického plánu rozvoje a příprava PD

969/54

Rada města Bohumína po projednání

 1. bere na vědomí Akční plán strategického plánu rozvoje a přípravu projektových dokumentací
 2. ukládá odboru rozvoje a investic zapracovat do Akčního plánu připomínky a náměty rady města a předložit na zasedání rady.
  T: 4. 9. 2017 (RM)
  Z: Ing. Jitka Ptošková

 

Transformace denního stacionáře Salome 

970/54

Rada města Bohumína po projednání

 1. bere na vědomí žádost ředitelky Slezské diakonie o souhlasné stanovisko s transformací denního stacionáře Salome
 2. schvaluje způsob vyřízení žádosti dle předloženého návrhu.

 

Komunitní plán sociálních služeb 

971/54

Rada města Bohumína po projednání bere na vědomí návrhy cílů pracovních skupin v rámci přípravy nového Komunitního plánu sociálních služeb.

  

Senior a baby taxi

972/54

Rada města Bohumína po projednání

 1. bere na vědomí informace k vývoji služby senior a baby taxi
 2. ukládá odboru sociálnímu připravit podmínky výběrového řízení.
  T: 4. 9. 2017
  Z: Bc. Daniel Ucháč

 

Školství, příspěvkové organizace 

Projekt „Lepší KLIMA“

973/54

Rada města Bohumína po projednání bere na vědomí prezentaci aktivit projektu „Lepší KLIMA pro Bohumínsko“.

 

Záměr převodu činnosti SMŠ Tovární na ZŠ Bezručova

974/54

Rada města Bohumína po projednání

 1. schvaluje
  a) ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne 31. 8. 2000 mezi městem Bohumín a SOUKROMOU ŠKOLOU TOVÁRNÍ s. r. o., včetně jejích dodatků nejpozději ke dni 31.12.2017
  b) převedení činností SOUKROMÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY TOVÁRNÍ s. r. o. se sídlem Bohumín-Záblatí, Tovární 427, IČ 25371916, na Základní školu a Mateřskou školu Bohumín Bezručova 190 okres Karviná, příspěvková organizace, IČ 75029111, s účinností nejpozději od 1. 1. 2018
 2. ukládá odboru školství, kultury a sportu realizovat převod činností zabezpečovaných SOUKROMOU MATEŘSKOU ŠKOLOU TOVÁRNÍ s. r. o., IČ 25371916 na Základní školu a Mateřskou školu Bohumín Bezručova 190 okres Karviná, příspěvková organizace, IČ 75029111.
  T: 30. 9. 2017
  Z: Mgr. Pavla Skokanová

 

ZŠ Pudlov

975/54

Rada města Bohumína po projednání bere na vědomí 

 1. informace o současném stavu platového deficitu Základní školy T. G. Masaryka Bohumín-Pudlov Trnková 280 okres Karviná, příspěvková organizace
 2. informativní zprávu o pronájmu části budovy Soukromé základní škole PIANETA, s. r. o., se sídlem K Rybníku 1330, 735 14 Orlová-Poruba

 

Dodatek SOD 

976/54

Rada města Bohumína po projednání

 1. rozhodla o uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo na akci: „Odkanalizování splaškových vod s čištěním na lokální ČOV v Bohumíně-Vrbici, lokalita ul. Krajní – I. etapa“.
 2. schvaluje
  a) úpravu rozpočtu odboru rozvoje a investic ve výdajích
  - kapitálové – celkové navýšení o 1.400 tis. Kč
  b) snížení rezervy města o 1.400 tis. Kč 

 

Výběrová řízení 

Zakázka malého rozsahu

977/54

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 • povolení výjimky
 • zadání veřejné zakázky na dodávku v souladu se směrnici města a K3 Bohumín, p. o. jako zakázku malého rozsahu
 • členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek a kvalifikaci uchazečů
 • kritéria pro splnění kvalifikačních předpokladů
 • kritérium pro hodnocení nabídek
 • seznam firem navržených k obeslání

pro zakázku „Oprava projektoru Christie CP4230“.

 

Výsledek výběrového řízení 

978/54

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 1. výsledek výběrového řízení
 2. uzavření servisní smlouvy a kupní smlouvy s vybraným dodavatelem zakázky

„Poskytování servisních služeb, prolongace technické podpory a záruk technologického centra bohumínské radnice“.

 

Ing. Petr Vícha v. r.
starosta

Ing. Lumír Macura v. r.
místostarosta


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 4.8.2017
Počet zhlédnutí: 545

 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.24 sekund