close google translator menu
Dnes je Úterý 25.6., svátek má Ivan.
Ivan - jméno hebrejského původu. Znamená bůh je milostivý.

Osobnosti narozené dnes:


 • Vladimír Kramnik (*1975) - Ruský šachista
 • Tereza Pergnerová (*1974) - Moderátorka a zpěvačka
 • Vladimír Hron (*1966) - Moderátor,herec a zpěvák
 • George Michael (*1963, +25.12.2016) - Britský zpěvák
 • Louis Béchereau (*1880, +18.3.1970) - Francouzský letecký konstruktér
 • Vincenc Jarolímek (*1846, +14.12.1921) - Matematik
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Usnesení rady ze dne 11.9.2017

Usnesení z 57. zasedání rady města Bohumína ze dne 11. září 2017

 

Přítomni: 6 členů RM
Omluven MUDr. Vojtěch Balcárek

 

Majetkové záležitosti 

Věcné břemeno

1015/57

Rada města Bohumína po projednání rozhodla

 1. o zrušení usnesení o zřízení věcného břemene, služebnosti, ve prospěch města Bohumína č. 1001.2.b/56 ze dne 4. 9. 2017 rady města Bohumína, kterým bylo rozhodnuto o zřízení věcného břemene  společnost ZETA - MIKA a.s. se sídlem Špálova 413/2, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČ: 28618971 ve prospěch města Bohumína pro umístění, stavbu a provozování nového sloupu VO včetně výložníku, svítidla VO a nového zemního kabelu VO (NN) v rámci stavby „Osazení sloupu VO ul. Slezská v Bohumíně“ v pozemku parc. č. 240 – zast. pl. a nádvoří v kat. území Starý Bohumín, zapsaným na LV č. 779 k. ú. Starý Bohumín obce Bohumín, a to za jednorázovou náhradu 85 Kč za 1 m2 dotčeného pozemku včetně ochranného pásma  a podmínek vycházejících ze „Zásad“ města na zřizování věcných břemene + DPH v zákonné výši na náklady města
 2. o zřízení věcného břemene, služebností, ve prospěch města Bohumína na majetku jiného vlastníka společností ZETA - MIKA a.s. se sídlem Špálova 413/2, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČ: 28618971,   budoucího povinného z věcného břemene, pro umístění, stavbu a provozování nového sloupu VO včetně výložníku, svítidla VO a nového zemního kabelu VO (NN) v rámci stavby „Osazení sloupu VO ul. Slezská v Bohumíně“ v pozemku parc. č. 240 – zast. pl. a nádvoří v kat. území Starý Bohumín, zapsaným na LV č. 779 k. ú. Starý Bohumín obce Bohumín, a to za jednorázovou náhradu 1.000 Kč za 1 m2 dotčeného pozemku včetně ochranného pásma  a podmínek vycházejících ze „Zásad“ města na zřizování věcných břemene + DPH v zákonné výši s tím, že veškeré podklady a náklady spojené se zřízením věcného břemene, služebností, zajistí a uhradí budoucí oprávněný z věcného břemene, město Bohumín

 

Prohlášení členem ZM 

1016/57

Rada města Bohumína po projednání

 1. bere na vědomí
  a) rezignaci paní Elišky Dendisové na členství v zastupitelstvu města Bohumína
  b) informaci o nastoupení pana Ing. Petra Želinského, náhradníka (podle zákona 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, v platném znění) za člena zastupitelstva města z volebního hnutí ANO 2011
 2. vydává panu Ing. Petru Želinskému, bytem *****, osvědčení o tom, že se stal dnem 6. 9. 2017 členem zastupitelstva města Bohumína.

 

Komise RM 

Aktualizace komisí

1017/57

Rada města Bohumína po projednání

 1. bere na vědomí rezignaci paní Mgr. Evy Šrámkové, bytem ***** na členství
  a) v komisi pro výchovu a vzdělávání
  b) v komisi sociální
 2. jmenuje Mgr. Věru Palkovou, bytem *****, členkou komise pro výchovu a vzdělávání.

 

Ing. Petr Vícha v. r.                                      
starosta

 

Ing. Lumír Macura v. r.
místostarosta


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 11.9.2017
Počet zhlédnutí: 960

 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.22 sekund