close google translator menu
Dnes je Úterý 19.3., svátek má Josef.
Josef - biblické jméno hebrejského původu. Znamená nechť hospodin přidá.

Osobnosti narozené dnes:


 • Jozef Miloslav Hurban (*1842, +21.2.1888) - Slovenský literát, čelní postava slovenského národního obrození
 • Šebastián Hněvkovský (*1770, +7.6.1847) - Český básník a národní buditel
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Usnesení rady ze dne 29.1.2018

Usnesení z 66. zasedání rady města Bohumína ze dne 29. ledna 2018

Přítomni:  5 členů RM
Omluveni: MUDr. Vojtěch Balcárek, Ing. Aleš Drobek

  

Dotace

1127/66

Rada města Bohumína po projednání schvaluje podání žádosti o dotaci z Moravskoslezského kraje z Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2018 na projekt o názvu „Podporou ke kvalitě“ pro Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvkovou organizaci.

 

Navýšení stavu zaměstnanců

Asistent prevence kriminality

1128/66

Rada města Bohumína po projednání schvaluje  navýšení stavu zaměstnanců města, zařazených do městské policie Bohumín o 1 zaměstnance na pozici asistent prevence kriminality s účinností od 1. 3. 2018 na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení.

 

Výsledek výběrového řízení 

1129/66

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 • výběr nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy s vítězným dodavatelem
 • výsledné pořadí nabídek

pro zakázky:

 1. Ul. Mírová 1015, 1016, rekonstrukce el. instalace ve společných prostorách bytových domů, včetně přípojek k bytovým jednotkám
 2. Odkanalizování splaškových vod s čištěním na lokální ČOV v Bohumíně – Vrbici, lI. etapa – tlaková kanalizace
 3. Chodník podél silnice III/4711 na Záblatí

 

1130/66

Rada města Bohumína po projednání schvaluje výsledné pořadí nabídek pro zakázku: Stavební úpravy budovy obřadní síně

 

1131/66

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 1. výsledek výběrového řízení na dodavatele
 2. uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem na zakázku „Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky pro jednotku SDH Starý Bohumín“.
 3. 3. úpravu výdajové části rozpočtu odboru organizačního
  - navýšení investičních výdajů na pořízení hasičského auta o 400 tis. Kč
  - snížení rezervy města o 400 tis. Kč

 

Výběrová řízení

Zjednodušené podlimitní řízení 

1132/66

Rada města Bohumína po projednání schvaluje  

 • zadání veřejné zakázky na stavební práce v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v rámci zjednodušeného podlimitního řízení
 • kritéria pro splnění kvalifikace
 • kritérium pro hodnocení nabídek
 • obchodní podmínky
 • členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek
 • seznam firem

pro zakázky:

 1. Úprava části ul. Sokolská a vybudování nového chodníku, Bohumín m. č. Záblatí
 2. Chodník na ulici Drátovenská v Bohumíně I. a II. etapa, aktualizace 2017

 

Ing. Petr Vícha v. r.                                      
starosta                                                           

Ing. Lumír Macura v. r.
místostarosta


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 29.1.2018
Počet zhlédnutí: 534

 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.21 sekund