close google translator menu
Dnes je Středa 15.7., svátek má Jindřich.
Jindřich - jméno německého původu. Znamená pán, vládce domu, otčiny.

Osobnosti narozené dnes:


 • Jana Gantnerová (*1989) - Slovenská sjezdová lyžařka
 • Forest Whitaker (*1961) - Americký herec a producent
 • Kim Alexis (*1960) - Americká supermodelka a herečka
 • Princ Bira (*1914, +23.12.1985) - Thajský princ a automobilový závodník
 • Jindřich Wankel (*1821, +5.4.1897) - Český lékař, speleolog, paleontolog a archeolog, sběratel, "otec moravské archeologie"
 • Rembrandt van Rijn (*1606, +4.10.1669) - Holandský malíř
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Usnesení rady ze dne 27.5.2019

Usnesení z 12. zasedání rady města Bohumína ze dne 27. května 2019.

 

Přítomno:        6 členů RM
Omluvena:      Ing. Yvona Placzková

  

Výběrové řízení 

203/12

Rada města Bohumína po projednáníschvaluje

 1. výsledek výběrového řízení  na dodavatele dodávek a stavebních prací
 2. uzavření smluv s vybranými dodavateli 

na akci Vybudování multifunkční učebny a zřízení bezbariérovosti v ZŠ Skřečoň - část A, B, C

 

204/12

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 1. zrušení části veřejné zakázky Vybudování interaktivní učebny a zřízení bezbariérovosti v ZŠ E. Beneše v Bohumíně – Část 1. stavební práce
 2. zadání veřejné zakázky Vybudování interaktivní učebny a zřízení bezbariérovosti v ZŠ E. Beneše v Bohumíně – stavební práce v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, způsobem „zjednodušené podlimitní řízení“
  -       kritéria pro splnění kvalifikačních předpokladů
  -       kritérium pro hodnocení nabídek
  -       obchodní podmínky
  -       členy komise pro otevírání a hodnocení nabídek a kvalifikace uchazečů
 3. výsledek výběrového řízení a uzavření kupní smlouvy s vybraným dodavatelem části zakázky Vybudování interaktivní učebny a zřízení bezbariérovosti v ZŠ E. Beneše v Bohumíně – Část dodávka interiéru
 4. výsledek výběrového řízení a uzavření kupní smlouvy s vybraným dodavatelem části zakázky Vybudování interaktivní učebny a zřízení bezbariérovosti v ZŠ E. Beneše v Bohumíně – Část dodávka pomůcek

 

Valná hromada BMN, a. s.

Společnost pro zpracování auditu 

205/12

Rada města Bohumína při výkonu působnosti valné hromady společnosti s názvem Bohumínská městská nemocnice, a.s. se sídlem Slezská 207, Starý Bohumín, 735 81 Bohumín, IČ: 268 34 022, dále jen „Společnost“, která je dle ust. § 11 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), dále jen „Zákon“, jednočlennou společností, jíž je město Bohumín jediným akcionářem, dle ustanovení § 12 odst. 1 Zákona, a v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. c) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zařízení), ve znění pozdějších předpisů, na návrh představenstva Společnosti určuje dle ust. § 17 zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, pro zpracování statutárního auditu na účetní období roku 2019 a 2020, společnost s názvem WARIDO audit s. r. o., se sídlem Poděbradova 2738/16, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, identifikační číslo 268 44 257, číslo osvědčení KA ČR č. 449, zastoupenou prof. Ing. Renátou Hótovou, Dr.

  

Ing. Petr Vícha v. r.
starosta                                                                               

Ing. Lumír Macura v. r.        
místostarosta


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 27.5.2019
Počet zhlédnutí: 575

 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.36 sekund