close google translator menu
Dnes je Středa 26.2., svátek má Dorota.
Dnes má svátek Dorota. Gratulujeme :)

Osobnosti narozené dnes:


 • Michael Bolton (*1953) - Americký zpěvák
 • Johnny Cash (*1932, +12.9.2003) - Americký zpěvák,kytarista a skladatel
 • Josef Kepka (*1902, +26.4.1952) - Oběť komunismu
 • Alexandr Hořejší (*1901, +30.10.1970) - Český básník a překladatel
 • Ema Destinová (*1878, +28.1.1930) - Česká operní pěvkyně
 • Antonín Sova (*1864, +16.8.1928) - Český básník a prozaik
 • Victor Hugo (*1802, +22.5.1885) - Francouzský básnik
 • Antonín Rejcha (*1770, +28.5.1836) - Český hudební skladatel,pedagog a teoretik
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Usnesení rady ze dne 4.11.2019

Usnesení z 21. zasedání rady města Bohumína ze dne 4. listopadu 2019

 

Přítomno:  7 členů RM

 

Příprava zasedání ZM

320/21

Rada města Bohumína projednala v rámci přípravy zasedání ZM dne 11.11.2019 a doporučuje ZM k projednání tyto materiály:

 • Návrh na úpravu rozpočtu města pro rok 2019 (1/8 Z)
 • Návrh rozpočtu města pro rok 2020 (2/8 Z)
 • Uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací a výpomocí (3/8 Z)
 • Návrhy na pořízení změny ÚP Bohumína (4/8 Z)
 • Program poskytování dotací z rozpočtu města Bohumína na zkvalitnění výuky, sportování a zdraví dětí a mládeže pro rok (5/8 Z)
 • Prodej pozemků a majetkové vypořádání stavby (6/8 Z)
 • Úplatný převod pozemků ze Státního pozemkového úřadu (7/8 Z)
 • Výkup pozemků (8/8 Z)
 • Termíny jednání orgánů města 2020 (9/8 Z)

 

Dodatky smluv o dílo

321/21

Rada města Bohumína po projednání rozhodla

 1. o uzavření Dodatku č. 2 smlouvy o dílo pro akci: Stavební úpravy bytového domu ul. Janáčkova č. p. 804-811 a č. p. 833-834 v Bohumíně
 2. o uzavření Dodatku č. 3 smlouvy o dílo pro akci: Oprava gravitační kanalizace včetně úpravy povrchů komunikace - ul.5.května, Čs. legií, Kosmonautů, J. Koczura, Okrajní - Bohumín - Starý Bohumín
 3. o uzavření Dodatku č. 1 smlouvy o dílo pro akci: Stavební úpravy č. p. 149, 152 v lokalitě ul. Jateční v Bohumíně

 

Zhodnocení volných finančních prostředků

322/21

Rada města Bohumína po projednání

 1. schvaluje zhodnocení volných finančních prostředků města na spořicích účtech a běžném bankovním účtu dle předloženého návrhu
 2. pověřuje starostu města, Ing. Petra Víchu, k uzavření smluv o zřízení spořicích účtů a běžného bankovního účtu

 

Změna závazných ukazatelů příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Bohumín pro rok 2019 

323/21

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 1. úpravu odpisového plánu na rok 2019 příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Bohumín, dle předloženého návrhu
 2. navýšení mzdového limitu pro rok 2019 organizaci Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace, IČ 48806145, o částku 100 tis. Kč na celkovou částku 21 899 tis. Kč

 

Finanční dary

324/21

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 1. poskytnutí finančního daru občanům v oblasti péče o seniory dle pozměňujícího návrhu rady města
 2. poskytnutí finančního daru organizaci Bunkr, o.p.s. se sídlem Jablunkovská 110, Lyžbice, 739 61 Třinec, IČ 26617013 ve výši 5 000 Kč, u příležitosti 10. výročí poskytování sociální služby – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež na území města Bohumína
 3. poskytnutí finančního daru SK CrossWeightliftingGym Bohumín z. s., IČO 05587174, se sídlem 9. května 903, 735 81, Bohumín - Nový Bohumín, na zakoupení speciálního stacionárního kola Assault Air Bike dle pozměňujícího návrhu rady města.

 

Projekt „Talent roku 2019“

325/21

Rada města Bohumína po projednání schvaluje poskytnutí finančních a věcných darů v rámci projektu „Talent roku 2019“ dle předloženého návrhu

 

Grantová činnost PO

326/21

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 1. podání žádosti o dotaci ze SFŽP na projekt o názvu „Na paloučku v lese“ pro Masarykovou základní školu a Mateřskou školu Bohumín Seifertova 601 okres Karviná, příspěvková organizace
 2. podání žádosti o dotaci ze SFŽP na projekt o názvu „Ozdravné pobyty I. stupeň ZŠ – 2021, 2022“ pro Základní školu a Mateřskou školu Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace
 3. podání žádosti o dotaci z MSK na projekt o názvu „Všeználkov“ pro Masarykovou základní školu a Mateřskou školu Bohumín Seifertova 601 okres Karviná, příspěvková organizace

 

Změna závazných ukazatelů v příspěvkových organizacích 

327/21

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 1. úpravu mzdového limitu na rok 2019 dle předloženého návrhu pro organizace:
  - K3 Bohumín, příspěvková organizace
  - Dům dětí a mládeže Bohumín, příspěvková organizace
 2. úpravu odpisových plánů na rok 2019 a výši odvodu z fondu investičního do rozpočtu města dle předloženého návrhu pro organizace:
  - Základní škola a Mateřská škola Bohumín Bezručova 190 okres Karviná, příspěvková organizace
  - Masarykova základní škola a Mateřská škola Bohumín Seifertova 601 okres Karviná, příspěvková organizace
  - Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace
  - Základní škola a Mateřská škola Bohumín-Skřečoň 1. máje 217 okres Karviná, příspěvková organizace
  - Dům dětí a mládeže Bohumín, příspěvková organizace
  - K3 Bohumín, příspěvková organizace
 3. vyřazení dlouhodobého hmotného majetku svěřeného k hospodaření příspěvkovým organizacím formou fyzické likvidace dle předloženého návrhu pro organizace:
  - Masarykova základní škola a Mateřská škola Bohumín Seifertova 601 okres Karviná, příspěvková organizace – myčka nádobí
  - Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace – plynový kotel a myčka nádobí
  - Základní škola a Mateřská škola Bohumín-Skřečoň 1. máje 217 okres Karviná, příspěvková organizace – server

 

Poskytnutí peněžního daru pro zájmové sdružení Kočky Bohumín z. s.

328/21

Rada města Bohumína po projednání schvaluje poskytnutí peněžního daru ve výši 20 tis. Kč pro zájmové sdružení Kočky Bohumín z. s. se sídlem Ostravská 84, 735 51 Bohumín – Pudlov.

 

Dohoda o činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu vodního díla

329/21

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 1. uzavření Dohody o činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu vodního díla č. 3146/D/KA/2019 pro stavbu Revitalizace VO ul. Šunychelská a Palackéko
 2. uzavření Dohody o činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu vodního díla č. 3206/D/KA/2019 pro stavbu Nové VO ul. Koperníkova, Za Městem

 

Poskytnutí dotací a finanční návratné výpomoci na rekonstrukci plynových kotlů pro rok 2019

330/21

Rada města Bohumína po projednání schvaluje poskytnutí dotace a finanční návratné výpomoci na rekonstrukci plynových kotlů pro rok 2019 a uzavření smluv o jejich poskytnutí dle předloženého seznamu žadatelů.

 

Žádosti o poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv

331/21

Rada města Bohumína po projednání rozhodla

 1. o poskytnutí dotace FK Slovan Záblatí, Sokolská 59, 735 52 Bohumín-Záblatí, IČO: 48426067, do výše 5.000 Kč na úhradu části nákladů spojených se zajištěním fotbalového utkání a společenské akce se zástupci družebního fotbalového klubu ze Zablaće v Chorvatsku dne 15.11.2019 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace.
 2. o poskytnutí dotace Základní škole a Mateřské škole Bohumín, příspěvkové organizaci, tř. Dr. E. Beneše 456, 735 81 Bohumín, IČO: 75029120, do výše 2.500 Kč na financování dopravy na družební akci s partnerskou ZŠ Zabełkow pod názvem Svátek školy s patronem J. Rymerem, konanou dne 05.12.2019, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace.

 

Vyřazení majetku a uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce 

332/21

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

 1. vyřazení majetku formou likvidace - soubor HW a SW Canopus DV Storm2 pro T.I.K., inventární č. 227, pořizovací hodnota 188.893 Kč, rok pořízení 2003.
 2. uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce uzavřené dne 26.09.2002 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 11.12.2003 s vypůjčitelem Markem Spáčilem se sídlem Úvozní 870, 735 31 Bohumín-Skřečoň, IČO: 68314957, dle předloženého návrhu.
 3. vyřazení majetku – přenosová kapacita televizní kabeláže, inventární č. 194, pořizovací hodnota 93.769 Kč, rok pořízení 2001.

 

Užívání určeného vozidla města třetími subjekty

333/21

Rada města Bohumína po projednání schvaluje užívání určeného vozidla města - Renault Trafic, RZ: 1TR 5445 třetími osobami (zájmové subjekty se sídlem na území města Bohumína, kterým jsou poskytovány dotace z rozpočtu města) za podmínek stanovených v interní směrnici „Místní provozní bezpečnostní předpis – užívání služebních vozidel“.

 

Úprava Zásad města pro sjednávání nájemních smluv

334/21

Rada města Bohumína po projednání

 1. rozhodla o úpravě Zásad pro sjednávání nájemních smluv dle předloženého návrhu s účinností od 01.12.2019
 2. ukládá odboru správy domů zapracovat aktuální znění do Zásad
  Z: Ing. Drdová
  T: 30.11.2019

 

Mimořádné přidělení bytu

335/21

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o mimořádném přidělení bytu č. 8 v ul. ***** o velikosti 1+2, standardní kvality, na dobu určitou 1 roku s možností dalšího prodloužení, za cenu nájemného ve výši 72,19 Kč/m2 měsíčně manželům Silvii a Janovi Waleczkovým, bytem *****.

 

Pronájem nebytových prostor

336/21

Rada města Bohumína po projednání rozhodla

 1. o uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 542, ul. Bezručova v Bohumíně, číslo prostoru 303, s p. Františkem Kubenou, IČO: 61975796, Revoluční 65, Bohumín, za nájemné 550,00 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, k zřízení a provozování kanceláře své firmy.
 2. o změně účelu užívání nebytového prostoru v domě č.p. 542, ul. Bezručova v Bohumíně, č. prostoru 302, pronajatého smlouvou č. 2013-1820 p. Františku Kubenovi, Revoluční 65, Bohumín z původního účelu „prodejna smíšeného zboží“ na „kancelář“, dle žádosti nájemce.

 

Provozování areálu hřiště ve Vrbici

337/21

Rada města Bohumína po projednání

 1. rozhodla o ukončení nájemní smlouvy č. 2006-1036, uzavřené mezi Městem Bohumín, Masarykova 158, Bohumín a FK Bohumín, Janáčkova 1218, Bohumín, na pronájem hřiště a objektu č. p. 120, ul. Ostravská, Bohumín – Vrbice, dohodou k 31. 12. 2019, dle žádosti nájemce.
 2. odkládá rozhodnutí o způsobu dalšího využití areálu hřiště a objektu č. p. 120, ul. Ostravská, Bohumín – Vrbice.

 

Věcná břemena

338/21

Rada města Bohumína po projednání rozhodla

 1. o zřízení věcných břemen, služebností, na majetku města Bohumína
   
  a) pro stavbu, umístění a provozování zemního kabelového vedení NN v části pozemků města p. č. 1462/62 – orná půda a p. č. 1511/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, oba v k. ú. Záblatí u Bohumína, zapsané na LV č. 10001, v rámci stavby nové zemní kabelové přípojky „IV-12-8017397/2, Záblatí č. parc. 1462/64, příp. NNk“ ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, IČO:24729035, zastoupená panem Ing. Martinem Bartečkem, Lublaňská 1002/9, 120 00 Praha 2, investora stavby a budoucího oprávněného z věcného břemene. Věcné břemeno – služebnost bude zřízeno na neurčito za podmínek a jednorázovou náhradu + DPH dle „Zásad“ města účinných od 01.03.2019.
   
  b) pro stavbu, umístění a provozování telekomunikační stavby v části pozemků města parc. č. 724 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 725 – ostatní plocha, zeleň, 731 – ostatní plocha, jiná plocha, 1417/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 1418 - ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. Pudlov, zapsané na LV č. 10001 v rámci vybudování 2 rozvaděčů a posílení telekomunikační sítě v Pudlově, stavby „RVDSL1703_M_T_BHMP16-BHMN1HR_MET“ ve prospěch CETIN a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO:04084063, investora stavby a budoucího oprávněného z VB zastoupená K.V.Z. spol. s r.o. Mokrá II 386, 760 01 Zlín - Mladcová, IČO: 00546178. Věcné břemeno – služebnost bude zřízeno na neurčito za podmínek a jednorázovou náhradu + DPH dle „Zásad“ města účinných od 01.03.2019.
   
  c) pro stavbu, umístění a provozování kanalizační přípojky v části pozemku města p. č. 783 – zahrada v k. ú. Pudlov, zapsaného na LV č. 10001, budoucího povinného, ve prospěch pozemku p. č. 782 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Pudlov, zapsaného na LV č. 861, ve výlučném vlastnictví Michala Kopciucha, bytem *****, budoucího oprávněného z VB. Věcné břemeno – služebnost bude zřízeno na neurčito za podmínek a jednorázovou náhradu + DPH dle „Zásad“ města účinných od 01.03.2019.
  d) pro stavbu, umístění a provozování zemního kabelového vedení NN v části pozemku města p. č. 228 – ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Záblatí u Bohumína, zapsané na LV č. 10001, v rámci stavby nové zemní kabelové přípojky „IP-12-8025183/1, Záblatí, Sokolská č. parc. 229/1, příp. NNk“ ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, IČO:24729035, zastoupená panem Ing. Martinem Bartečkem, Lublaňská 1002/9, 120 00 Praha 2, investora stavby a budoucího oprávněného z věcného břemene. Věcné břemeno – služebnost bude zřízeno na neurčito za podmínek a jednorázovou náhradu + DPH dle „Zásad“ města účinných od 01.03.2019.
   
 2. o doplnění usnesení č. 147.14/8 ze dne 01.04.2019 a usnesení č. 182.3.a/11 ze dne 13.05.2019 o změně výše náhrady za zřízení věcného břemene při prodloužení termínu dokončení stavby a doložení geometrických plánů po uplynutí doby tří let. Výše náhrady po uplynutí doby tří let bude stanovena dle Zásad města platných v době doložení geometrických plánů.

 

Výpůjčka pozemku

339/21

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o výpůjčce části pozemku p. č. 647/22 – vodní plocha o výměře 9 m2 v k. ú. Vrbice nad Odrou, obec Bohumín od Povodí Odry s. p., Varenská 3101/49, Ostrava za účelem umístění plovoucího zařízení na vodní ploše Vrbického jezera na dobu určitou 5 let od 15. 11. 2019 do 14. 11. 2024.

 

Poskytnutí dotace na financování výstavby nově zřizovaného zařízení pro likvidaci odpadních vod

340/21

Rada města Bohumína po projednání schvaluje poskytnutí dotace ve výši 45.650 Kč p. Jiřímu D., ***** na domovní čerpací stanici

 

Ing. Petr Vícha v. r.
starosta

Ing. Lumír Macura v. r.
místostarosta


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 4.11.2019
Počet zhlédnutí: 330

 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.43 sekund