Město Bohumín

19.4.
2021

Usnesení rady ze dne 19.4.2021

Usnesení z 52. zasedání rady města Bohumína ze dne 19. dubna 2021.

Přítomno:        6 členů RM
Omluvena:      Ing. Yvona Placzková

 

Výsledek výběrového řízení 

769/52

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

  • výsledek výběrového řízení na dodavatele
  • uzavření smlouvy s dodavatelem s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou

na akci ZŠ Masarykova – rekonstrukce vzduchotechniky školní kuchyně

 

Dodatek smlouvy o dílo 

770/52

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o uzavření Dodatku č. 1 smlouvy o dílo pro akci Cyklostezka Bohumín - Pudlov.

 

Ing. Petr Vícha v. r.
starosta 

Ing. Lumír Macura v. r.
místostarosta


Počet zhlédnutí: 559

Zpět

    Městský úřad