Město Bohumín

20.12.
2021

Usnesení rady ze dne 20.12.2021

Usnesení z 65. zasedání rady města Bohumína ze dne 20. prosince 2021.

 

Přítomno:  6 členů RM
Omluven:  Ing. Aleš Drobek

 

Stanovení závazných ukazatelů - Centrum sociálních služeb Bohumín a úprava rozpočtu města na rok 2021

948/65

Rada města Bohumína po projednání schvaluje

  1. snížení mzdového limitu pro rok 2021 organizaci Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace, IČO 48806145, o částku 400 tis. Kč na celkovou částku 29 580 tis. Kč
  2. snížení závazného ukazatele provozního příspěvku na rok 2021 organizaci Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace, IČO 48806145, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 06297/2020/SOC, dle předloženého návrhu, s časovou použitelností od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021
  3. v souladu s § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a dle § 102 odst. 2 a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, úpravu rozpočtu (rozpočtová opatření) města Bohumína na rok 2021
    a) snížení neinvestičního příspěvku CSS Bohumín o 300 tis. Kč
    b) navýšení rezervy města o 300 tis. Kč

 

Cena za odvádění odpadních vod pro rok 2022

949/65

Rada města Bohumína po projednání schvaluje cenu za odvádění odpadních vod kanalizací pro rok 2022 ve výši 40,79 Kč bez DPH za 1 m3

 

Ing. Petr Vícha v. r.
starosta 

Ing. Lumír Macura v. r.
místostarosta


Počet zhlédnutí: 603

Zpět

    Městský úřad