Město Bohumín

25.4.
2022

Usnesení rady ze dne 25.4.2022

Usnesení ze 74. zasedání rady města Bohumína ze dne 25. dubna 2022.

Přítomno:  6 členů RM
Omluven:  Ing. Yvona Placzková

 

Výběrové řízení – zakázka malého rozsahu

1071/74

Rada města Bohumín po projednání schvaluje

  • zadání veřejné zakázky na dodávky v souladu se směrnicí města o zadávání veřejných zakázek, způsobem „zakázka malého rozsahu“
  • kritéria pro splnění kvalifikace
  • kritérium pro hodnocení nabídek
  • obchodní podmínky
  • členy komise pro otevírání a hodnocení nabídek

pro zakázku Masarykova ZŠ - technologické vybavení školní kuchyně

 

Smlouvy k zajištění ubytování a kompenzaci nákladů za zajištění ubytování

1072/74

Rada města Bohumína po projednání 

  1. rozhodla o uzavření Smlouvy o spolupráci při zajištění ubytování s Moravskoslezským krajem dle předloženého návrhu
  2. schvaluje znění vzorové Smlouvy o kompenzaci nákladů za zajištění ubytování osobám postiženým ozbrojeným konfliktem na Ukrajině dle předloženého návrhu
  3. pověřuje za město Bohumín Ing. Moniku Bonczkovou, vedoucí odboru finančního, a v případě její nepřítomnosti Bc. Daniela Ucháče, vedoucího odboru sociálního, k uzavírání a podpisu smluv dle předchozího usnesení

 

Poskytnutí finančních darů

1073/74

Rada města Bohumína po projednání schvaluje poskytnutí finančních darů bohumínským zájmovým spolkům a jednotlivcům za pomoc při organizaci přepravy ukrajinských uprchlíků na bohumínském nádraží dle předloženého návrhu.

 

Mimořádné přidělení bytů

1074/74

Rada města Bohumína po projednání rozhodla o mimořádném přidělení bytů dle předloženého návrhu Armádě spásy, z. s. se sídlem Petržílkova 2565/23, Praha-Stodůlky na dobu neurčitou, za cenu nájemního ve výši 54,78 Kč/m2 měsíčně.

 

Ing. Petr Vícha v. r.
starosta 

Ing. Lumír Macura v. r.
místostarosta


Počet zhlédnutí: 336

Zpět

    Městský úřad