Město Bohumín

31.10.
2022

Usnesení rady ze dne 31.10.2022

Usnesení z 2. zasedání rady města Bohumína ze dne 31. října 2022. 

Přítomno:  7 členů RM

 

Grantová činnost ZŠ a MŠ Čs. armády 

4/2

Rada města Bohumína po projednání

  1. ruší usnesení č. 1170/81 bod 2. ze dne 08.08.2022, kterým schválilo podání žádosti o dotaci a následnou realizaci projektu v rámci výzvy Ministerstva pro místní rozvoj, z Integrovaného regionálního operačního programu, na projekt o názvu „Modernizace digitální výuky a investice do vnitřní konektivity školy“ pro Základní školu a Mateřskou školu Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace
  2. schvaluje podání žádosti o dotaci a následnou realizaci projektu v rámci výzvy Ministerstva pro místní rozvoj, z Integrovaného regionálního operačního programu, na projekt o názvu „Modernizace digitální výuky a investice do vnitřní konektivity školy“ pro Základní školu a Mateřskou školu Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace dle předloženého návrhu

 

Ing. Petr Vícha v. r.                                     
starosta                                                           

Ing. Lumír Macura v. r.
místostarosta


Počet zhlédnutí: 252

Zpět

    Městský úřad