close google translator menu
Dnes je Pondělí 23.9., svátek má Berta.
Berta - jméno germánského původu. Znamená zářící, skvělá.

Osobnosti narozené dnes:


 • Robert Doornbos (*1981) - Nizozemský pilot Formule 1
 • Bruce Springsteen (*1949) - Americký zpěvák
 • Romy Schneider (*1938, +29.5.1982) - Německá herečka
 • Ray Charles (*1930, +10.6.2004) - Americký hudebník, zpěváka skladatel
 • František Filipovský (*1907, +26.10.1993) - Český herec
 • Jarmila Novotná (*1907, +9.2.1994) - Česká operní pěvkyně a herečka
 • Jaroslav Seifert (*1901, +10.1.1986) - Český básník
 • František Kupka (*1871, +24.6.1957) - Český malíř, zakladatel abstraktního umění
 • Emmuska Orczy (*1865, +12.11.1947) - Anglická spisovatelka
 • Robert Bosch (*1861, +12.3.1942) - Německý vynálezce
 • Michael Lohr (*1591, +17.2.1654) - Německý skladatel
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Usnesení zastupitelstva ze dne 12.12.2011

Usnesení z 8. zasedání zastupitelstva města Bohumína ze dne 12. prosince 2011

 

Přítomno: 20 členů ZM
Omluveni: MUDr. Balcárek, MUDr. Němeček, p. Srniček

 

 Obecně závazné vyhlášky

 106/8

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje

1. Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému

2. Obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku ze psů s účinností od 1.1.2012

  

Finanční záležitosti – rozpočet

Úprava rozpočtu 2011

107/8

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. schvaluje

a) úpravu rozpočtu (rozpočtová opatření) města Bohumína na rok 2011 dle pozměňovacího návrhu

* Příjmová část rozpočtu
- navýšení nedaňových příjmů o 3 826 tis. Kč
- snížení kapitálových příjmů o 187 tis. Kč
- navýšení dotace (po konsolidaci) o 2 835 tis. Kč

* Výdajová část rozpočtu
- navýšení neinvestičních výdajů o 4 088 tis. Kč
- navýšení investičních výdajů o 154 tis. Kč
- navýšení rezervy města o 2 131 tis. Kč

* Příspěvky příspěvkovým organizacím
- navýšení neinvestičních výdajů o 101 tis. Kč

b) přijetí účelových dotací a jejich použití do 31.12.2011

 

2. ukládá

finančnímu odboru provést úpravy rozpočtu 2011

Z: Ing. Eva Giecková, vedoucí finančního odboru

T: 31.12.2011

 

Rozpočet města 2012

108/8

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání 

schvaluje

v souladu s § 16 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a dle § 84 odst. 2b) zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

1. Rozpočet města Bohumína na rok 2012 dle pozměňovacího návrhu:

a) příjmová část rozpočtu

* daňové příjmy ve výši 222 055 tis. Kč
* nedaňové příjmy ve výši 270 229 tis. Kč
* kapitálové příjmy ve výši 8 710 tis. Kč
* dotace (po konsolidaci) ve výši 53 097 tis. Kč

b) výdajová část rozpočtu

* neinvestiční-běžné výdaje ve výši 370 823 tis. Kč
* investiční výdaje ve výši 74 678 tis. Kč
* rezerva města ve výši 11 569 tis. Kč

c) dotace obchodním společnostem

* neinvestiční ve výši 21 453 tis. Kč
* investiční ve výši 10 502 tis. Kč

d) příspěvky příspěvkovým organizacím

* neinvestiční ve výši 42 226 tis. Kč

e) dotace a příspěvky ostatním subjektům

* neinvestiční ve výši 11 087 tis. Kč
* investiční ve výši 2 178 tis. Kč

 

2. Financování

a) Zdroje:

   - pol. 8115-změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech ve výši 29 279 tis. Kč

b) Výdaje:

   - splátky jistin ve výši 38 854 tis. Kč

3.Rozpočtový výhled na léta 2013-2014

 

Zásady pro poskytování dotací – sociální oblast 

109/8

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje

„Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města v sociální oblasti“ dle předloženého návrhu

 

 

Příspěvkové organizace - investiční akce 2011

110/8

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

bere  na vědomí

přehled investičních akcí za rok 2011 a jejich předání k hospodaření příspěvkovým organizacím města Bohumína

 

Termíny zasedání orgánů města

111/8

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

bere na vědomí

termíny zasedání orgánů města (RM, ZM) v roce 2012

 

 

Ing. Petr Vícha                                                         Ing. Lumír Macura
starosta                                                                      místostarosta

  


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 12.12.2011
Počet zhlédnutí: 3 070

 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.38 sekund