close google translator menu
Dnes je Pondělí 23.9., svátek má Berta.
Berta - jméno germánského původu. Znamená zářící, skvělá.

Osobnosti narozené dnes:


 • Robert Doornbos (*1981) - Nizozemský pilot Formule 1
 • Bruce Springsteen (*1949) - Americký zpěvák
 • Romy Schneider (*1938, +29.5.1982) - Německá herečka
 • Ray Charles (*1930, +10.6.2004) - Americký hudebník, zpěváka skladatel
 • František Filipovský (*1907, +26.10.1993) - Český herec
 • Jarmila Novotná (*1907, +9.2.1994) - Česká operní pěvkyně a herečka
 • Jaroslav Seifert (*1901, +10.1.1986) - Český básník
 • František Kupka (*1871, +24.6.1957) - Český malíř, zakladatel abstraktního umění
 • Emmuska Orczy (*1865, +12.11.1947) - Anglická spisovatelka
 • Robert Bosch (*1861, +12.3.1942) - Německý vynálezce
 • Michael Lohr (*1591, +17.2.1654) - Německý skladatel
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Usnesení zastupitelstva ze dne 12.11.2018

Usnesení z 2. zasedání zastupitelstva města Bohumína dne 12. listopadu 2018

  

Přítomni:   22 členů ZM
Omluvena Mgr. Kalichová

 

Finanční záležitosti

Návrh na úpravu rozpočtu města pro rok 2018

7/2

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

 1. schvaluje v souladu s § 16 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a dle § 84 odst. 2 b) zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, úpravu rozpočtu (rozpočtová opatření) města Bohumína na rok 2018
  a) Příjmová část rozpočtu
  - navýšení daňových příjmů o 500 tis. Kč
  - snížení nedaňových příjmů o 744 tis. Kč
  - snížení kapitálových příjmů o 614 tis. Kč
  - snížení dotace o 408 tis. Kč
  b) Výdajová část rozpočtu
  - navýšení neinvestičních výdajů o 756 tis. Kč 
  - snížení kapitálových výdajů o 13 277 tis. Kč
  - navýšení rezervy města o 9 950 tis. Kč
  c)  Příspěvky příspěvkovým organizacím
  - navýšení neinvestičních příspěvků o 4 121 tis. Kč
  d) Dotace a příspěvky ostatním subjektům
  - snížení neinvestičních příspěvků o 16 tis. Kč
  - snížení investičních příspěvků o 2 800 tis. Kč
 2. bere na vědomí rozpočtové opatření provedené radou města dne 8. 10. 2018 - navýšení investičního příspěvku Masarykově základní škole a Mateřské škole Bohumín Seifertova 601 okres Karviná, příspěvková organizace o 495 tis. Kč na pořízení plynové pánve pro centrální školní kuchyni z rezervy města  

 

Rozpočet města pro rok 2019

8/2

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání 

1. schvaluje v souladu se zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a dle § 84 odst. 2 b) zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

1.1. Rozpočet města Bohumína na rok 2019 včetně společných ustanovení:
a) příjmová část rozpočtu
- daňové příjmy ve výši 309 207 tis. Kč
- nedaňové příjmy ve výši 323 705 tis. Kč
- kapitálové příjmy ve výši 1 982 tis. Kč
- dotace (po konsolidaci) ve výši 95 456 tis. Kč 

b) výdajová část rozpočtu
- neinvestiční-běžné výdaje ve výši 463 724 tis. Kč
- investiční výdaje ve výši 120 168 tis. Kč
- rezerva města ve výši 10 359 tis. Kč 

c) dotace obchodním společnostem
- neinvestiční ve výši 35 528 tis. Kč 

d) příspěvky příspěvkovým organizacím
- neinvestiční ve výši 67 304 tis. Kč
- investiční ve výši 1 000 tis. Kč 

e) dotace a příspěvky ostatním subjektům
- neinvestiční ve výši 15 555 tis. Kč
- investiční ve výši 3 700 tis. Kč

 

1.2. Financování

a) Zdroje:
- pol. 8115 - změna stavu finančních prostředků na bankovních účtech ve výši 15 989 tis. Kč
- opravné položky k finančním operacím ve výši 3 000 tis. Kč 

b) Výdaje:
- splátky jistin ve výši 32 001 tis. Kč 

1.3. Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2020 - 2021

2. bere na vědomí rozpis investic realizovaných odborem rozvoje a investic, velkých oprav a investic správy domů.

 

Dotace 

Dotační projekty

9/2

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání schvaluje

 1. vyčlenění prostředků na zabezpečení spolufinancování projektu „Máme k sobě blíže - Lávka pro pěší a cyklisty přes Olši“ / „Mamy do siebie bliżej - Kładka dla pieszych i rowerzystów pzez Olzę“ ve výši 90 549,77 EUR
 2. podíl partnerů na výstavbě „Lávky pro pěší a cyklisty přes Olši“ v poměru 80:20
 3. vyčlenění prostředků na zabezpečení spolufinancování projektu „Lesopark na Panském v Bohumíně“

 

Program poskytování dotací z rozpočtu města (zkvalitnění výuky, sportování, zdraví dětí a mládeže)

10/2

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání schvaluje „Program poskytování dotací na zkvalitnění výuky, sportování a zdraví dětí a mládeže pro rok 2019“ dle předloženého návrhu

 

Majetkové záležitosti 

Výkupy pozemků

11/2

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání rozhodlo koupit nemovitou věc, a to pozemek par. č. 842/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 238 m2 v k. ú. Skřečoň zapsaný na LV č. 514, obec Bohumín, od současných spolumajitelů, Ing. Heleny a Vladimíra Mazúrových (podíl 1/4), bytem  *****, za kupní cenu 2.975 Kč, do vlastnictví města Bohumína se sídlem Masarykova 158, 735 81 Nový Bohumín, IČ: 00297569. Náklady spojené s převodem uhradí město Bohumín.

 

Bezúročná zápůjčka

12/2

Zastupitelstvo města Bohumína po projednání rozhodlo uzavřít smlouvu na poskytnutí bezúročné zápůjčky ve výši 30.000 Kč s p. Helenou Kabeláčovou, bytem ***** na financování výstavby nové kanalizační přípojky.

 

Ing. Petr Vícha v. r.                                      
starosta                                                          

Ing. Lumír Macura v. r.
místostarosta


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 12.11.2018
Počet zhlédnutí: 237

 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.37 sekund