close google translator menu
Dnes je Sobota 7.12., svátek má Ambrož.
Ambrož - jméno odvozené z řeckého Ambrosios (nesmrtelný).

Osobnosti narozené dnes:


  • Robert Kubica (*1984) - Polský automobilový závodník
  • Dara Rolins (*1972) - Zpěvačka
  • Kateřina Štruncová (*1964) - Houslistka
  • Jitka Asterová (*1959) - Česká herečka a moderátorka
  • Tom Waits (*1949) - Americký písničkář
  • Pietro Mascagni (*1863, +2.8.1945) - Italský hudební skladatel
  • Johann Nepomuk Nestroy (*1801, +25.5.1862) - Rakouský dramatik a herec
  • Gian Lorenzo Bernini (*1598, +28.11.1680) - Italský architekt a sochař
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Usnesení zastupitelstva ze dne 11.4.2007

Usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva města Bohumína ze dne 11. dubna 2007

Přítonni: 20 členů ZM
Omluveni: RNDr. Bočková, Mgr. Maryška, Ing. MichalíkFinanční záležitosti

Závěrečný účet města

40/4
Zastupitelstvo města po projednání závěrečného účtu města

1. souhlasí
s celoročním hospodařením města Bohumín za rok 2006, a to bez výhrad

2. schvaluje
závěrečný účet města Bohumín za rok 2006 dle předloženého návrhuDodatek ke Smlouvě o úvěru

41/4
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 3648/06/LCD ze dne 15.1. 2007 s ČS, a.s. , k navýšení úvěru o 10 000 tis. Kč na investiční akci "stavební úpravy hotelového domu na bytový dům čp. 716“ za stávajících podmínekÚpravy rozpočtu 2007

42/4
Zastupitelstvo města Bohumín po projednání

schvaluje
úpravu rozpočtu (rozpočtová opatření)města Bohumína na rok 2007
1. Příjmová část rozpočtu
a) snížení nedaňových příjmů o 919 tis. Kč
b) navýšení kapitálových příjmů o 4 655 tis. Kč
c) navýšení dotace (po konsolidaci)o10 799 tis. Kč

2. Výdajová část rozpočtu
a) navýšení neinvestičních výdajů, vč. snížení rezervy o 2 366 tis. Kč
b) navýšení investičních výdajů o 53 868 tis. Kč

3. Dotace obchodním společnostem
navýšení neinvestičních výdajů o 2 155 tis. Kč

4. Příspěvky příspěvkovým organizacím
a) navýšení neinvestičních výdajů o 591 tis. Kč
b) navýšení investičních výdajů o 90 tis. Kč

5. Dotace a příspěvky ostatním subjektům
a) navýšení neinvestičních dotací o 276 tis. Kč
b) navýšení investiční dotace o 80 tis. Kč

6. Financování
a) navýšení fondu rezerv a rozvoje o 34 567 tis. Kč
b) navýšení fondu rozvoje bydlení o 324 tis. Kč

7. Úprava rozpočtu fondu rozvoje bydlení
a) snížení příjmů fondu o 50 tis. Kč
b) snížení výdajů fondu o 255 tis. Kč

8. Úprava rozpočtu fondu rozvoje bydlení-povodňový
a) snížení příjmů fondu o 700 tis. Kč
b) navýšení výdajů fondu o 14 tis. Kč

9. Úprava rozpočtu sociálního fondu
navýšení výdajů o 165 tis. Kč

10. Úprava rozpočtu fondu rezerv a rozvoje
a) navýšení příjmů o 34 567 tis. Kč
b) navýšení výdajů o 34 567 tis. KčPříspěvky z rozpočtu města(sport, kultura, zájmové subjekty)

Rozdělení příspěvků na činnost

43/4
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje
1. výši příspěvků na sportovní činnost pro jednotlivé „Zásadami…“ stanovené věkové a
výkonnostní kategorie dle předloženého návrhu

2. poskytnutí příspěvků na činnost na rok 2007 jednotlivým sportovním a ostatním zájmovým subjektům (na základě stavů členských základen) dle předloženého návrhu

3. poskytnutí příspěvků na činnost na rok 2007 kulturním subjektům (na základě hodnocení
přihlášených projektů) dle návrhu odboru školství, kultury a sportu

4. jednorázové poskytnutí mimořádného příspěvku ve výši 50 tis. Kč Billiard Clubu na úhradu záloh na energie v herně oddíluŽádosti o příspěvky

44/4
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. schvaluje
poskytnutí příspěvků z rozpočtu města v kategorii „SPORT“ - SK Šafrata (MTB cena Bohumína-1.část Lochness Gliňoče): 8.500,- Kč
- TJ Bohumín-oddíl vzpírání (Mezin.Velká cena Bohumína) 60.000,- Kč
- TJ Bohumín-oddíl atletiky (Běh ul.města) 18.000,- Kč
- TJ Bohumín-oddíl atletiky (Velká cena Bohumína na 60 a 1000 m) 7.000,- Kč
- TJ Bohumín-oddíl sportovního kulečníku (Longoni Cup) 30.000,- Kč
- SSK Bohumín (Turnaj v kickboxu) 10.000,- Kč
- SSK Bohumín (Turnaj v kickboxu juniorů – semicontact a lightcontact) 10.000,- Kč
- ZO ČSS 7-01 ORCUS Bohumín (Vzdušný alpský traverz nad Gliňočem) 10.000,- Kč
- HC Bohumín (Mezin.turnaj 4. a 5. tříd ZŠ) 11.000,- Kč
- HC Bohumín (Turnaj 6. a 7. tříd ZŠ) 11.000,- Kč
- HC Bohumín (Hokej.turnaj 2. a 3. tříd) 11.000,- Kč
- HC Bohumín (Turnaj předškoláků 1. a 2. tříd v ledním minihokeji) 10.500,- Kč
- Aerobic club Bohumín (Aerobic show) 20.000,- Kč
- ATOM-TOM 2621 Svišti (3.závod Kraj.poháru a Mistrovství MS kraje) 5.900,- Kč
- TJ SOKOL Bohumín-oddíl tenisu (Bohumínská tenisová liga) 10.000,- Kč
- TJ SOKOL Bohumín-oddíl volejbalu (Orange Cup 2007) 6.900,- Kč
- 1. SC Bohumín´98 (Florbalový klub)„O pohár 1. SCB´98“ 9.400,- Kč
- TJ Bohumín-oddíl košíkové (Streetballový turnaj) 10.000,- Kč
- TJ SOKOL Bohumín-oddíl volejbalu (Bohumín.městská volejbalová liga) 5.000,- Kč
- TJ SOKOL Bohumín-oddíl kuželek (Městská liga v kuželkách) 6.500,- Kč
- TJ SOKOL Bohumín-oddíl všestrannosti (Sletové ozvěny) 5.000,- Kč
- TJ Slovan Záblatí (Mezinár.turnaj žáků přihranič.obcí a měst v kopané) 15.000,- Kč
- TJ Slovan Záblatí (zakoupení trávní sekačky pro údržbu fotbal. hřiště) 30.000,- Kč
z rezervy města

2. neschvaluje
poskytnutí příspěvku TJ Bohumín - oddíl vzpírání na zakoupení 10 ks sportovních dresů a teplákových souprav

3.ukládá
odboru školství, kultury a sportu
a) postoupit žádost TJ Slovan Záblatí o příspěvek na dopravu spojenou s účastí v 17. ročníkuMezinárodního turnaje obcí s názvem „Záblatí“ v kopané organizačnímu odboru k poskytnutí příspěvku z kapitoly „družební vztahy“
T: ihned
b) zapracovat do rozpočtu na rok 2008 žádost oddílu vzpírání TJ Bohumín o příspěvek ve výši 255 000,- na pořádání „Mistrovství Evropy Masters“ s tím, že město Bohumín bude uvedeno mezi partnery šampionátu a vyobrazeno na rubové straně medailí
T: červen 2007
Z: Mgr. Skokanová45/4
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. schvaluje
poskytnutí příspěvků z rozpočtu města
a) v kategorii „KULTURA“
- OS Čtyřlístek (Abilympiáda dětí) 7.000,- Kč
- ZUŠ Bohumín (Lyra da Camera - koncert) 6.500,- Kč
- Unie rodičů při ZŠ a MŠ Dr.E.Beneše (Slavn.akademie-95.výr.založ.školy) 9.000,- Kč
- Klub vojenské historie Bohumín (vydání publ. o čs.opevnění z let 1935-38) 35.000,- Kč
- TJ Slovan Záblatí (Srpnová noc) 12.000,- Kč
- Dagmar Čížová (Básnická sbírka v edici Básnící třetího tisíciletí) 10.000,- Kč
- Řecká obec Bohumín (Oslava s progr.u přílež.stát.svátku Řecké republiky) 15.000,- Kč
- Roman Widenka (Music Art - Festival bez hranic) 80.000,- Kč
- Helena Červenková (tisk novely „Kdo má židli, bydlí“) bez výjimky 3.000,- Kč
- Mgr. Lucie Semančíková (prezent.workshopu „Recitace a poezie...“)
+ udělení výjimky ve smyslu 50% spoluúčasti na financování 23.500,- Kč

b) v kategorii „CÍRKVE“
- Slezská církev evangel.,farní sbor a.v. Bohumín (stav.úpravy farní budovy) 40.000,- Kč
- Římskokatolická farnost Bohumín (oprava hodin a žaluzií ve věži kostela) 60.000,- Kč
- na opravu hodin
c) v kategorii „OSTATNÍ“
- MSKS ZO č. 20301 Kynologický klub Bohumín (Meziklubové závody) 8.000,- Kč
- MSKS ZO „- „ -(- „ - dle zkušeb.řádu SchH/VPG) 8.000,- Kč
- ČSCH-ZO Bohumín-Šunychl (Místní výstava drob.zvířectva) 8.000,- Kč
- ČSCH-ZO CHOP Bohumín-Skřečoň (Místní výstava okras.ptactva) 8.000,- Kč
- ZO ČSS 7-01 ORCUS Bohumín (Monitoring a ochrana úkrytů netopýrů) 10.000,- Kč
bez výjimky
2. neschvaluje
poskytnutí příspěvku z rozpočtu TJ SLOVANu Záblatí na akci „Červencová noc“ - zahradní slavnostMajetkové záležitosti

Bezúplatný převod staveb

46/4
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. schvaluje
bezúplatný převod nově vybudovaných staveb, vybudovaných v rámci stavby “ Silnice I/67 Skřečoň - Bohumín - obchvat “ z majetku ŘSD ČR, se sídlem Na Pankráci 56, Praha 4 do majetku města Bohumína, se sídlem Masarykova 158, Bohumín

2. ukládá
majetkovému odboru uzavřít Smlouvu o zabezpečení přeložek inženýrských sítí a změny stavebních objektů z důvodu vyvolané investiční činnosti
Z: Ing.. Drdová T: 30.4.2007Majetkové řešení pozemků – chodník ul. Bezručova

47/4
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. schvaluje
v rámci stavby „Prodloužení chodníku ul. Bezručova, Bohumín - Záblatí“

a) záměr nabýt darem části pozemku p.č. 1505/2 - op, ost. kom. v k.ú. Záblatí u Bohumína o výměře cca 3 m2

b) záměr směny pozemků, a to části p.č. 81 - zast. pl. a nádvoří v k.ú. Záblatí u Bohumína o výměře cca 4 m2 za část p.č. 85 - zahrada v k.ú. Záblatí u Bohumína o výměře cca 10 m2

c) záměr darovat částí pozemků p.č. 62 - op, jiná pl. o rozsahu cca 10 m2, p.č. 63 - op, jiná pl. o rozsahu cca 25 m2, p.č. 1507 - op, ost. kom. o rozsahu cca 20 m2 v k.ú. Záblatí u Bohumína, stavbu rozšíření komunikace ul. Bezručova II/471 na p. č. 62, 63 a 1507 k.ú. Záblatí u Bohumína a stavbu autobusového pruhu na p.č. 1519/1 k.ú. Záblatí u Bohumína

d) záměr nabýt darem část pozemku p.č. 1519/1 - op, silnice o rozsahu cca 260 m2 v k.ú. Záblatí u Bohumína

2.rozhodlo
a) o uzavření budoucí darovací smlouvy na převod části pozemku p.č. 1505/2 - op, ost. kom. v k.ú. Záblatí u Bohumína o výměře cca 3 m2 mezi darující p. Annou Vžentkovou, bytem Bezručova 80, Bohumín, Záblatí aobdarovaným Městem Bohumín, IČ: 00297569 za podmínek dle průvodní zprávy

b) o uzavřeníbudoucí směnné smlouvynasměnu části pozemku p.č. 81 - zast. pl. a nádvoří v k.ú. Záblatí u Bohumína o rozsahu cca 4 m2 ve vlastnictví Města Bohumín, IČ: 00297569 za část pozemku p.č. 85 - zahrada v k.ú. Záblatí u Bohumína o rozsahu cca 10 m2 ve spoluvlastnictví p. Milana Drobíka a p. Marcely Šmelkové, oba bytem Bezručova 27, Bohumín, Záblatí v podílu každý ½dle průvodní zprávy

c)o uzavření budoucí darovací smlouvy na darováníčástí pozemků p.č. 62 - op, jiná pl. o rozsahu cca 10 m2, p.č. 63 - op, jiná pl. o rozsahu cca 25 m2, p.č. 1507 - op, ost. kom. o rozsahu cca 20 m2 v k.ú. Záblatí u Bohumína,stavby rozšíření komunikace ul. Bezručova II/471 na p. č. 62, 63 a 1507 a stavby autobusového pruhu pruh na p.č. 1519/1, všechny k.ú. Záblatí u Bohumína, mezi darujícím Městem Bohumín, IČ: 00297569 a obdarovaným Moravskoslezským krajem se sídlem ul. 28. října 117, Ostrava, IČ: 70890692, zast. Správou silnic Moravskoslezského kraje, přísp. org. se sídlem Úprkova 1, Ostrava, středisko Karviná, ul. Bohumínská 1788/4, Karviná-Fryštát, IČ: 00095711 za podmínek dle průvodní zprávy

d) o uzavření budoucí darovací smlouvy na darování části pozemku p.č. 1519/1 - op, silnice k.ú. Záblatí u Bohumín o rozsahu cca 260 m2 mezi darujícím Moravskoslezským krajem se sídlem ul. 28. října 117, Ostrava, IČ: 70890692, zast. Správou silnic Moravskoslezského kraje, přísp. org. se sídlem Úprkova 1, Ostrava, středisko Karviná, ul. Bohumínská 1788/4, Karviná-Fryštát, IČ: 00095711 a obdarovaným Městem Bohumín, IČ: 00297569 za podmínek dle průvodní zprávy

Darovací smlouvy a směnná smlouva dle bodu a) - d) budou uzavřené nejpozději do 6-ti měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o uvedení stavby do trvalého užívání.

Majetkové vypořádání pozemků (okružní křižovatka u Billy)

48/4
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. schvaluje
záměr bezúplatného převodu pozemků dotčených výstavbou okružní křižovatky z majetku Moravskoslezského kraje,se sídlem ul. 28. října 117, Ostrava do majetku města Bohumín se sídlem ul. Masarykova 158, Bohumín a naopak

2. rozhodlo
o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě napřevod pozemků dotčených výstavbou okružní křižovatky

a) z majetku Moravskoslezského kraje, se sídlem ul. 28. října 117, Ostrava do majetku města Bohumín, se sídlem ul. Masarykova 158, Bohumín, a to částí pozemků p.č. 2531/1- ostatní plocha, p.č. 2537 - ostatní plocha a p.č. 2548 - ostatní plocha vše v k.ú. Nový Bohumín , obec Bohumín

b) z majetku města Bohumín, se sídlem ul. Masarykova 158, Bohumín do majetku Moravskoslezského kraje, se sídlem ul. 28.října, Ostrava, a to částí pozemků p.č. 985 - zastavěná plocha, p.č. 986 - zastavěná plocha, p.č. 2549/1 - ostatní plocha, p.č. 2550 - ostatní plocha, p.č. 2531/2 ostatní plocha, p.č. 587/19 - ostatní plocha, p.č. 2539 ostatní plocha a p.č. 2536 ostatní plochavše v k.ú. Nový Bohumín , obec BohumínPozemky


Odstoupení od smlouvy

49/4
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje
odstoupení od uzavřené smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodejpozemků p.č. 777 - zahrada, p.č. 776- trvalý travní porost, p.č.775/1 - zamokřená půda v k.ú. Nový Bohumín, obec Bohumín a p.č. 1077/1- zamokřená půda, p.č.1075/1- trvalý travní porost v k.ú. Pudlov, obec Bohumín se společností VaDS, a.s. Bohumín, se sídlem Bohumín, Nový Bohumín 1183 pro výstavbu sportovního centra na ul. Jateční v Bohumíně


Prodej pozemku

50/4
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo
o prodeji nemovitosti, a to pozemku p.č. 1324 - ostatní plocha, sport. a rekr. plocha o výměře 1008 m2 v k.ú. Nový Bohumín, obec Bohumín manželům Lubošovi a Janě Rácovým, bytem Bezručova 1145, Bohumín za kupní cenu dle znaleckéhoposudku ve výši 158.510 Kč a úhradu veškerých nákladů spojených s prodejem ve výši 21.492,- Kč. Kupní cena i náklady spojené s prodejem bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy


Směna pozemků

51/4
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. schvaluje
záměr směny pozemků, a to části p.č. 970 - zast. pl. a nádvoří o rozsahu cca 90 m2 a části p.č. 971 - zast. pl. a nádvoří o rozsahu cca 256 m2 v k.ú. Nový Bohumín za část p.č. 984/1 - op, manipulační pl. o rozsahu cca 316 m2 a p.č. 984/2 - op, manipulační pl. o rozsahu cca 30 m2 v k.ú. Nový Bohumín

2.rozhodlo
o uzavřeníbudoucí směnné smlouvynasměnu částí pozemků p.č. 970 - zast. pl. a nádvoří o rozsahu cca 90 m2 a části p.č. 971 - zast. pl. a nádvoří o rozsahu cca 256 m2 v k.ú. Nový Bohumín ve vlastnictví Města Bohumín, IČ: 00297569 za část pozemku p.č. 984/1 - op, manipulační pl. o rozsahu cca 316 m2 a p. č. 984/2 - op, manipul. pl. o rozsahu 30 m2 v k.ú. Nový Bohumín ve vlastnictví Lidl Česká republika v.o.s. se sídlem Nárožní 1359/11, Praha, Stodůlky, IČ: 261 78 541, zast. Lidl Holding s.r.o. se sídlem Praha 5, Nárožní 1359/11, IČ: 261 345 094 za podmínek dle průvodní zprávy


Prodej nemovitosti

52/4
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo
o prodeji objektu čp. 214 na ulici Příční, postaveném na pozemku parcel. č. 754 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 686 m2) a pozemek parcel. č. 751/6 (ostatní plocha, neplodná půda o výměře 901 m2), který tvoří s domem jeden funkční celek, vše v kat. území Pudlov, obec Bohumín do podílového spoluvlastnictví manželům Dalibor a Jolana Pukovým a manželům Miroslav a Jarmila Mytychovým, kteří jsou v současné době nájemníci předmětné nemovitosti, za cenu 1 460 000,- Kč a úhradu nákladů spojených s prodejem nemovitostí ve výši 50% (vyjma sepsání kupní smlouvy), a to formou bezhotovostního převodu na účet města z úvěru, se splatností první splátky ve výši 70% kupní ceny do 120 dnů od podpisu kupní smlouvy a druhé splátky ve výši 30% kupní ceny do tří let od podpisu kupní smlouvy a dále zástavní právo ve prospěch města Bohumína do doby zaplacení celé kupní ceny


Výkup nemovitosti

53/4
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo
o výkupu domu na Náměstí Svobody č.p. 37 „Národní dům“ a pozemku p.č. 1 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Starý Bohumín o výměře 1531 m2 od současného vlastníka společnosti Plaváček, s.r.o., se sídlem Tř. Dr. E. Beneše 102, zast.jednatelem Ing. Zdeňkem Plačkem za cenu 6.500 tis.Kč a to ve dvou splátkách:
- první splátka k 30.06.2007 ve výši 3 250tis.Kč
- druhá splátka k 28.02.2008 ve výši 3 250tis.Kč
a úhradu nákladů spojených s prodejem dle komentářeZměna územního plánu

54/4
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. rozhodlo
a) vypustit z dalšího projednávání změny územní plánu sídelního útvaru Bohumín požadavek č 1/N, 2/N, 4/N přílohy č. 1 předloženého materiálu
b) zařadit do dalšího projednávání změny územního plánu sídelního útvaru Bohumín požadavek č. 3/N

2. ukládá
informovat žadatele o změnu ÚP (z přílohy č. 1 materiálu) o rozhodnutí zastupitelstva
Z: Ing. Radiňák T: duben 2007Příspěvkové organizace

Transformace PO

55/4
Zastupitelstvoměsta Bohumína po projednání

1. schvaluje
a) sloučení příspěvkových organizací města Bohumín:
Městská knihovna Bohumín, příspěvková organizace, IČ 00847593, se sídlem Vrchlického 262, Bohumína K.A.R. KULTURNÍ AGENTURA RADOST BOHUMÍN, příspěvková organizace, IČ 00847712, se sídlem Studentská 781, Bohumín s účinností od 1.7.2007.
Přejímající organizací se stává K.A.R. KULTURNÍ AGENTURA RADOST BOHUMÍN, příspěvková organizace.

b) přechod všech práv a závazků Městské knihovny Bohumín, příspěvková organizace na přejímající příspěvkovou organizaci K.A.R. KULTURNÍ AGENTURA RADOST BOHUMÍN, příspěvková organizace, IČ 00847712 dnem sloučení, tj. 1.7.2007.

2. ruší
a) příspěvkovou organizaci města BohumínMěstská knihovna Bohumín, příspěvková organizace, IČ 00847593 s účinností od 1.7.2007

b) zřizovací listinu příspěvkové organizace města Bohumín Městská knihovna Bohumín, příspěvková organizace, IČ 00847593s účinností od 1.7.2007.


Vlajka města

56/4
Zastupitelstvoměsta Bohumína po projednání

schvaluje
zpěti variant návrhů vlajky města Bohumína ze dne 24.1.2007, zpracovaných Mgr. Janem Tejkalem, variantu č. 1, která bude předložena Podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky s žádostí o schválení a doporučení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vlajku městu Bohumínu udělit
Ing. Petr Vícha
starsota


Mgr. Věra Palková
místostarostka

Zastupitelstvo města Bohumína projednalo bez přijetí usnesení:

1. přehled o poskytnutých darech v r. 2006
2. informační zprávu o průběhu, realizaci a činnosti pracovních skupin při zpracováváníkomunitního plánování sociálních služeb ve městě Bohumín
3. rozpis investičníchakcí a velkých opravdle předloženého rozpisu.
4. kontrolu plnění přijatých usnesení ZM ke dni 30.3.2007


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 11.4.2007
Počet zhlédnutí: 4 741

 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.36 sekund