close google translator menu
Dnes je Sobota 7.12., svátek má Ambrož.
Ambrož - jméno odvozené z řeckého Ambrosios (nesmrtelný).

Osobnosti narozené dnes:


  • Robert Kubica (*1984) - Polský automobilový závodník
  • Dara Rolins (*1972) - Zpěvačka
  • Kateřina Štruncová (*1964) - Houslistka
  • Jitka Asterová (*1959) - Česká herečka a moderátorka
  • Tom Waits (*1949) - Americký písničkář
  • Pietro Mascagni (*1863, +2.8.1945) - Italský hudební skladatel
  • Johann Nepomuk Nestroy (*1801, +25.5.1862) - Rakouský dramatik a herec
  • Gian Lorenzo Bernini (*1598, +28.11.1680) - Italský architekt a sochař
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Usnesení zastupitelstva ze dne 14.4.2008

Usnesení z 10. zasedání zastupitelstva města Bohumína ze dne 14. dubna 2008

Přítomni: 19 členů ZM
Omluveni: p. Ciprichová, Mgr. Drobil, p. Neudertová, Ing. Šmíd


Obecně závazná vyhláška

131/10
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku města Bohumína o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství s účinností od 1. 5. 2008, dle var. B s doplněním o ul. OkružníFinanční záležitosti

Závěrečný účet města – 2007

132/10
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. souhlasí
s celoročním hospodařením města Bohumín za rok 2007, a to bez výhrad

2. schvaluje
v souladu s § 17 odst. 7a) zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a dle § 84 odst.2b) zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, závěrečný účet města Bohumín za rok 2007Úprava rozpočtu 2008

133/10
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje
v souladu s § 16 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a dle § 84 odst.2b) zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, úpravu rozpočtu (rozpočtová opatření) města Bohumína na rok 2008

1. Příjmovou část rozpočtu
a) navýšení daňových příjmů o 245 tis. Kč
b) navýšení nedaňových příjmů o 13 260 tis. Kč
c) navýšení kapitálových příjmů o 730 tis. Kč
d) navýšení dotace (po konsolidaci) o 2 740 tis. Kč


2. Výdajovou část rozpočtu
a) navýšení neinvestičních výdajů, vč. snížení rezervy o 38 737 tis. Kč
b) navýšení investičních výdajů o 19 347 tis. Kč

3. Dotace obchodním společnostem
navýšení neinvestičních výdajů o 245 tis. Kč

4. Příspěvky příspěvkovým organizacím
a) navýšení neinvestičních výdajů o 93 tis. Kč
b) navýšení investičních výdajů o 70 tis. Kč

5. Dotace a příspěvky ostatním subjektům
navýšení neinvestičních dotací a příspěvků o 1 548 tis. Kč

6. Financování
a) navýšení fondu rezerv a rozvoje o 40 319 tis. Kč
b) navýšení fondu rozvoje bydlení o 1 500 tis. Kč
c) navýšení fondu rozvoje bydlení-povodňový o 908 tis. Kč
d) navýšení sociálního fondu o 338 tis. KčSystém odměňování

134/10
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje
Systém odměňování neuvolněných členů zastupitelstva města Bohumína a občanů zapojených do činnosti výborů zastupitelstva a komisí rady s účinností od 1. 2. 2008Školství, kultura a sport

Rozdělení dotací na činnost – 2008

135/10
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje
1. výši dotací na sportovní a ostatní zájmovou činnost pro jednotlivé „Zásadami…“ stanovené věkové a výkonnostní kategorie dle předloženého návrhu

2. poskytnutí dotací na činnost na rok 2008 sportovním a ostatním zájmovým subjektům (na základě stavů členských základen) dle pozměňujícího návrhu (zamítnutí výkonnostní dotace TJ Bohumín - oddíl basketbalu a TJ Sokol Záblatí – oddíl stolního tenisu)

3. poskytnutí dotací na činnost na rok 2008 kulturním subjektům (na základě hodnocení přihlášených projektů) dle předloženého návrhu


Žádosti o dotace z rozpočtu

136/10
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje
doplnění „Zásad pro poskytování dotací sportovním, kulturním, ostatním zájmovým a církevním organizacím z rozpočtu města“ v kapitole 3. Dotace na investiční akce a opravy o následující zpřísňující podmínky:
- dotace může být poskytnuta maximálně do výše 50 % rozpočtových nákladů
- maximální limit výše dotace činí 200 tis. Kč/1 akci
- bude zachován schválený poměr rozpočet/dotace (= procentuální krácení dotace při nižších skutečných nákladech na realizaci)
- dotace bude poskytnuta formou zálohy ve výši 50 % schválené částky a doplatku po předložení vyúčtování
- po dobu min. 5 let nesmí být objekt, na jehož opravu byla dotace poskytnuta, převeden, prodán, ani nebude změněn účel užívání


137/10
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. schvaluje
poskytnutí dotací z rozpočtu města v kategorii „SPORT“ následovně:

- TJ Slovan Záblatí (Mezinárodní turnaj žáků příhraničních měst v kopané) 15.000,- Kč
- Aerobic club Bohumín (Fitnes tour) 15.000,- Kč
- SK Šafrata (MTB cena Bohumína) 9.000,- Kč
- ZO ČSS 7-01 ORCUS Bohumín (Alpský traverz nad Gliňočem) 10.000,- Kč
- ATOM – TOM 2621 Svišti (1.závod Českého poháru v TZ) 9.100,- Kč
- TJ SOKOL Bohumín-oddíl kuželek (Městská liga v kuželkách) 8.000,- Kč
- SSK Bohumín (Turnaj v kickboxu juniorů – semicontact a lightcontact) 1 10.000,- Kč
- AK Bohumín (Běh ulicemi města) 23.000,- Kč
- HC 2000 Bohumín (Boh.hokejová liga amatérů) 25.000,- Kč
- TJ Bohumín-oddíl košíkové (Turnaj ve streetballu) 8.000,- Kč
- TJ SOKOL Bohumín-oddíl odbíjené (Babský turnaj) 6.000,- Kč
- TJ SOKOL Bohumín-oddíl odbíjené (Bohumínská městská volejbal.liga) 8.000,- Kč
- TJ SOKOL Bohumín-oddíl odbíjené (Orange Cup 2008) 6.000,- Kč
- 1.SC Bohumín ´98 - Florbalový klub (O pohár 1.SCB´98) 10.000,- Kč
- 1.SC Bohumín ´98 - Florbalový klub (City Cafe Open) 7.000,- Kč
- Svatoslav Bogumský (Bohumínská tenisová liga) 10.000,- Kč
- TJ Bohumín-odd. stol. tenisu (na část. pokrytí zvýšených nákl. provozu herny) 5.000,- Kč


2. neschvaluje
poskytnutí dotace z rozpočtu města TJ Bohumín-oddíl boxu na Mistrovství ČR juniorů v boxu138/10
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. schvaluje
poskytnutí dotací z rozpočtu města v kategorii „KULTURA“ následovně:
- TJ SLOVAN Záblatí (Srpnová noc) 16.000,- Kč
- Simona Augustýnková za KPŠ při ZŠ Bezručova (sl.akademie 100 let školy) 13.000,- Kč
- TJ SOKOL Záblatí 9.000,- Kč
- Unie rodičů při ZŠ a MŠ tř.Dr.E.Beneše (Jarní jarmark U medvědů) 5.500,- Kč
- Řecká obec Bohumín (Taneční zábava u příl.stát.svátku Řecké republiky) 15.000,- Kč
- ZUŠ Bohumín (Krakonošova zahrada) 6.000,- Kč
- TJ SOKOL Bohumín (Slavnostní akademie k 90.výročí ČSR, ČR) 10.000,- Kč
- SDH Záblatí (Oslavy 115.výr.založení SDH v Záblatí) 10.000,- Kč
- Mgr.Lucie Semančíková (část kraj.kola recit. soutěže „Wolkerův Prostějov“) 6.000,- Kč

2. neschvaluje
poskytnutí dotace z rozpočtu města
- Unie rodičů při ZŠ a MŠ tř. Dr.E.Beneše (Den dětí)
- SRPŠ při ZŠ a MŠ Čs. armády (Akademie 2008)


139/10
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje
poskytnutí dotací z rozpočtu města v kategorii „OSTATNÍ ZÁJMOVÁ ČINNOST“ následovně:
- ČSCH, ZO CHOP Bohumín-Skřečoň (Místní výstava okrasného ptactva) 9.500,- Kč
- SDH Bohumín-Šunychl (Závody v požárním sportu) 6.000,- Kč

140/10
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. schvaluje
poskytnutí dotací z rozpočtu města na opravy a investice
a) zájmovým organizacím následovně:
- o.s. Bonatrans Bohumín-oddíl vzpírání (oprava 7 ks vzpěr.prken-pódií) 39.665,- Kč
- TJ Slovan Záblatí (oprava střechy tribuny) 120.000,- Kč
- TJ Sokol Záblatí (oprava sociálního zázemí-WC v Sokolovně) 90.000,- Kč
- TJ Viktorie Starý Bohumín (Oprava koupelny) 40.000,- Kč
- Český rybářský svaz Bohumín (oprava střechy budovy MO) 160.000,- Kč
b) církevním organizacím následovně:
- Slezská církev evangel.,farní sbor a.v.v Bohumíně (oprava farní budovy) 77.300,- Kč
- Římskokat.farnost Bohumín (oprava 3 ks vitrážních oken věže kostela) 100.000,- Kč

2. odkládá
žádost TJ Sokolu Bohumín o dotaci na opravu objektu venkovních WC v areálu Kuželna

3. neschvaluje
poskytnutí dotace (50 tis. Kč) TJ Bohumín-oddíl stolního tenisu na výměnu elektrického bojleru a nových rozvodů vody v šatnách herny stolního tenisu v budově MěÚÚzemní plán sídelního útvaru Bohumín

Změna č. 5 ÚP

141/10
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. rozhodlo
vypustit z dalšího projednávání změny územního plánu sídelního útvaru Bohumín požadavek č. 43, 57, 64, 84, X 5 a X 16 ze zadání změny č. 5 územního plánu sídelního útvaru Bohumín

2. schvaluje
v souladu s § 84 odst 2 písm. x) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a dle § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním právu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů zadání změny č. 5 územního plánu sídelního útvaru Bohumín

3. ukládá
stavebnímu odboru
a) informovat žadatele o změnu územního plánu sídelního útvaru Bohumín o rozhodnutí zastupitelstva města a o dalším průběhu pořizování změny č. 5 územního plánu sídelního útvaru Bohumín
b) zadat zpracování návrhu změny č. 5 územního plánu sídelního útvaru Bohumín
Z: Ing. Libor Radiňák
T: duben 2008Změna č. 6 ÚP

142/10
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. schvaluje
v souladu s § 84 odst 2 písm. x) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a dle § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním právu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů zadání změny č. 6 územního plánu sídelního útvaru Bohumín

2. ukládá
stavebnímu odboru informovat žadatele o změnu územního plánu sídelního útvaru Bohumín o dalším průběhu pořizování změny č. 6 územního plánu sídelního útvaru Bohumín
Z: Ing. Radiňák
T: duben 2008Změna č. 7 ÚP

143/10
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. rozhodlo
dle ustanovení §46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) pořídit změnu č. 7 územního plánu sídelního útvaru Bohumín v rozsahu přílohy č. 1 materiálu, za podmínky úplné náhrady nákladů na její zpracování projektantem a na mapové podklady dle ustanovení § 45 odst. 4 stavebního zákona,

2. ukládá
stavebnímu odboru informovat žadatele o změnu ÚP o rozhodnutí zastupitelstva
Z: Ing. Radiňák
T: duben 2008

3. určuje
dle ustanovení § 6 odst. 5 písm. f) stavebního zákona pro spolupráci s pořizovatelem dle § 47 odst. 1 a 4, § 49 odst. 1 a § 53 odst.1 stavebního zákona Mgr. Věru PalkovouZměna č. 8 ÚP

14410
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. rozhodlo
dle ustanovení §46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), nepořídit změnu č. 8 územního plánu sídelního útvaru Bohumín (rozšíření areálu firmy Rockwool a.s.)

2. ukládá
stavebnímu odboru informovat žadatele o změnu ÚP o rozhodnutí zastupitelstva města
Z: Ing. Radiňák
T: duben 2008Požadavky na změnu ÚP

145/10
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání
1. rozhodlo
a) vypustit z dalšího projednávání změny územního plánu sídelního útvaru Bohumín požadavky
č. 8., 9., 10., 11., 13., 17., 19., 21, 22., 23., 24., 25. a 26 (z přílohy č. 1 předloženého materiálu)

b) zařadit do dalšího projednávání změny územního plánu sídelního útvaru Bohumín požadavky
č. 14., 16., 18. a 20. (z přílohy č. 1 předloženého materiálu)

c) zařadit do dalšího projednávání změny územního plánu sídelního útvaru Bohumín požadavky č. 7., 12. a 15. (z přílohy č. 1 předloženého materiálu) s úpravou2. ukládá
stavebnímu odboru informovat žadatele o změnu ÚP (z přílohy č. 1 materiálu) o rozhodnutí zastupitelstva města
Z: Ing. Radiňák
T: duben 2008Majetkové záležitosti

Prodej nemovitostí

146/10
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo
prodat nemovitosti - obytné domy č.p. 315 a 316 na ul. Petra Cingra stojících na pozemcích p. č. 920 a 921, pozemek p. č. 920 zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 238m2, pozemek p. č. 921 zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 239m2, pozemek p. č. 922 zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 305m2, pozemek p. č. 923 zahrada o celkové výměře 746m2, pozemek p. č. 924 ostatní plocha o celkové výměře 751m2, pozemek p. č. 925 zahrada o celkové výměře 780m2, pozemek p. č. 926 zahrada o celkové výměře 1048m2, vše v katastrálním území Starý Bohumín, obec Bohumín, firmě Orchid reality, a.s., Na Vinici 31/882, Praha 10, za cenu 1.900.000 Kč, za podmínky, aby tyto nemovitosti byly rekonstruovány k bytové zástavbě. Další podmínkou je dodržení ustanovení usnesení č. 109/8 schválené na zastupitelstvu města dne 12.12.2007 způsobem uvedeným v komentáři.Prodej pozemků

147/10
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo
1. prodat nemovitost, a to pozemek p.č. 37- orná půda o výměře 563 m2 v k.ú. Skřečoň panu Janovi Červenkovi, bytem ***** za kupní cenu dle znaleckého posudku ve výši 92.520 Kč a úhradu veškerých nákladů spojených s prodejem. Kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy.

2. prodat nemovitost, a to pozemek p.č. 746 - ostatní plocha, zeleň o výměře 86 m2 v k.ú. Pudlov panu Romanovi Lukášovi, bytem ***** za kupní cenu 7.810 Kč a úhradu veškerých nákladů spojených s prodejem. Kupní cena bude uhrazena před podpisem
kupní smlouvy.

3. prodat nemovitosti, a to pozemky p.č. 431 – orná půda o výměře 1137 m2 a p.č. 1140/7 – orná půda o výměře 144 m2 v k.ú. Skřečoň panu Rostislavu Mikšíkovi, bytem ***** za kupní cenu dle znaleckého posudku ve výši 35.810 Kč a úhradu nákladů spojených s prodejem.
Kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy.Výkup nemovitosti

148/10
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo
vykoupit nemovitosti uzavřením smlouvy o budoucí kupní smlouvě na budoucí výkup nemovitosti části pozemku p.č. 281 – jiná plocha, ostatní plocha o výměře 500m2 včetně příslušenství, vše v katastrálním území Záblatí u Bohumína, obec Bohumín, za účelem vybudování čerpací stanice pro kanalizaci v této lokalitě od současného vlastníka, p. Antonína Sirotiara, bytem *****, za cenu 120 Kč/m², s tím, že prodávající uhradí daň z převodu nemovitosti a ostatní náklady spojené s prodejemOdpis, prominutí pohledávek

149/10
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. schvaluje
a) odpis nevymahatelných pohledávek na nájemném, službách spojených s užíváním bytu, fakturaci a nákladech řízení u 5 zemřelých nájemců dle návrhu v celkové výši 235.735,50 Kč

b) odpis pohledávky v celkové výši 25.791,-- Kč p. Anton Gunar, trvale bytem *****

c) odpis pohledávky v celkové výši 235.004,60Kč společnost KOPOL s. r.o. se sídlem Jablunkov, Bělá 1033, 739 91

d) prominutí pohledávky – poplatků z prodlení ve výši 118.486,- Kč p. Šmídkové Evě, bytem ***** ve výši 50% z dlužné částky, tj.59.243,- Kč. Zbývající dlužná částka bude uhrazena dle splátkového kalendáře, nejpozději však do 18 měsíců od podepsání splátkového kalendáře

2. neschvaluje
a) prominutí pohledávky – poplatků z prodlení ve výši 58.619,-- Kč manželům Pavlovi a Petře Kyselovým, bytem *****

b) prominutí pohledávky- poplatků z prodlení ve výši 102.882,-- Kč p. Gažiové Veroně, bytem Jeremenkova 95, BohumínPřehled čerpání půjček za rok 2007

150/10
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

rozhodlo
neposkytovat z Fondů rozvoje bydlení úvěry majitelům obytných budov a bytů pro rok 2008Sdružení měst a obcí

151/10
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. schvaluje
a) přistoupení města Bohumína do Sdružení za vybudování severovýchodní příhraniční spojky D47 (resp. D1) a R 48 (dále jen Sdružení).
b) Smlouvu o Sdružení za vybudování severovýchodní příhraniční spojky D47 (resp. D1) a R 48
dle předloženého návrhu

2. zmocňuje
starostu města k podpisu smlouvy o Sdružení

3. deleguje
starostu města Bohumína jako zástupce města Bohumína do SdruženíIng. Petr Vícha
starosta

Mgr. Věra Palková
místostarostka
Zastupitelstvo města Bohumína projednalo bez přijetí usnesení:

1. přehled o poskytnutých darech městu a příspěvkovým organizacím v roce 2007
2. zprávu o vyhodnocení stanovisek, připomínek, požadavků a podnětů k návrhu zadání změny č. 5 územního plánu sídelního útvaru Bohumín
3. zprávu o vyhodnocení stanovisek, připomínek, požadavků a podnětů k návrhu zadání změny č. 6 územního plánu sídelního útvaru Bohumín
4. informaci o čerpání státní půjčky na opravy a modernizaci bytového fondu za rok 2007


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 14.4.2008
Počet zhlédnutí: 4 114

 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.41 sekund