close google translator menu
Dnes je Pondělí 25.5., svátek má Viola.
Viola - jméno latinského původu. Znamená fialka.

Osobnosti narozené dnes:


  • Molly Sims (*1973) - Americká modelka a herečka
  • Anne Heche (*1969) - Americká herečka a režisérka
  • Prof. JUDr. Vladimír Franz (*1959) - Český postmoderní hudební skladatel a malíř
  • Eliška Balzerová (*1949) - Česká herečka
  • Sir Ian McKellen (*1939) - Britský divadelní a filmový herec
  • Jiřina Švorcová (*1928, +8.8.2011) - Česká divadelní a filmová herečka a komunistická politička
  • Anna Ferencová (*1927) - Česká herečka
  • František Ženíšek (*1849, +15.11.1916) - Český malíř a kreslíř
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Usnesení zastupitelstva ze dne 26.3.2003

Usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva města Bohumína ze dne 26. března 2003


Přítomno: 21 členů
Omluveni: Ing. Nikel, RNDr. BočkováFinanční záležitosti

Návrh na úpravu rozpočtu

30/4
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

s c h v a l u j e
návrh na úpravu rozpočtu 2003
Závěrečný účet města za rok 2002

31/4
Zastupitelstvo města Bohumína projednání závěrečného účtu

u z a v í r á v y j á d ř e n í m
souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhradUzavření smlouvy o přijetí úvěrů na opravy panelových domů v rámci programu PANEL

32/4
Zastupitelstvo města po projednání

s c h v a l u j e
1. uzavření smlouvy o přijetí úvěru na opravu domu čp. 1055 ul. Okružní v Bohumíně ve výši 7 500 000,- Kč

2. uzavření smlouvy o přijetí úvěru na opravu domu čp. 1144 ul. Bezručova v Bohumíně
ve výši 10 000 000,- Kč
Dary

Přehled přijatých darů v r. 2002 městem a příspěvkovými organizacemi města

33/4
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

b e r e n a  v ě d o m í
přehled přijatých darů v r. 2002 městem a příspěvkovými organizacemi městaSystém odměňování - Doplněk

Systém odměňování neuvolněných členů ZM Bohumína a občanů, zapojených do činnosti výborů, komisí a zvl. orgánů“

34/4
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

s c h v a l u j e
v souladu s nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, změny „Systému odměňování neuvolněných členů zastupitelstva města Bohumína a občanů, zapojených do činnosti výborů, komisí a zvl. orgánů“
(dle pozměňujícího návrhu)

s účinností od 1.3.2003


Příspěvky

Rozdělení příspěvků na činnost sportovním, kulturním a ostatním subjektům na rok 2003

35/4
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

s c h v a l u j e
1. doplnění „Zásad pro poskytování ostatních příspěvků z rozpočtu města“ dle pozměňujícího návrhu s okamžitou účinností takto:

a) kapitola Příspěvek na činnost: „Příspěvek, který dosahuje maximálně výše celkových příjmů sportovních subjektů, bude vyplácen zálohově, a to v termínech:
duben: 70% výše (schváleného) příspěvku
září: doúčtování příspěvku“

b) kapitola Příspěvek na akce: “Při vyúčtování skutečných nákladů na akci přehodnotí zaměstnanec odboru školství, kultury a sportu výši schváleného příspěvku. V případě, že jsou skutečné náklady nižší než předložený rozpočet (vyjádřena spoluúčast v %), bude výše příspěvku adekvátně snížena

2. poskytnutí příspěvků na činnost na rok 2003 jednotlivým sportovním a ostatním subjektům (na základě stavu členské základny)

3. poskytnutí příspěvků na činnost na rok 2003 kulturním subjektům (na základě hodnocení předložených projektů)Žádosti o příspěvky z rozpočtu města

36/4
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. s c h v a l u j e
I.. poskytnutí příspěvků z rozpočtu města sportovním organizacím takto:
a) TJ ŽDB oddíl kopané (“Zimní turnaj dorostu“): 10 000,- Kč
b) TJ ŽDB oddíl vzpírání (“Mezinárodní Velká cena Bohumína“): 50 000,- Kč
c) TJ ŽDB oddíl atletiky (7. ročník “Běhu ulicemi města“: 15 000,- Kč
d) SSK Bohumín (“Velká cena Bohumína ve fullcontactu“): 8 000,- Kč
e) SSK Bohumín (“Turnaj mladých talentů“): 5 000,- Kč
f) SSK Bohumín (“Bohumínský pohár v americkém karate“):10 000,- Kč
g) TJ SOKOL Bohumín oddíl tenisu (“Tenis. liga nereg. hráčů“):10 000,- Kč
h) TJ SOKOL Bohumín oddíl volejbalu (“Bohum. měst. volejbal. liga“): 10 000,- Kč
i) TJ SOKOL Bohumín oddíl kuželek: 3 500,- Kč (částka určena pro zakoupení věcných cen)
j) TJ SOKOL Bohumín (“Běh Terryho Foxe“): 6 000,- Kč
k) SK Šafrata (“Cena Bohumína v časovce jednotlivců“): 8 500,- Kč
l) FC Rapid Skřečoň (“Žákovský turnaj 2. a 3.tříd“): 6 700,-Kč (s podmínkou, že fotbalové branky zůstanou na hřišti ZŠ ČSA)
m) HC Bohumín (“Hokejový turnaj 1. a 2. tříd“): 6 750,- Kč
n) 1. SC Bohumín´98 florbalový klub (“Florbalovo-hokejová exhibice): 30 000,- Kč
o) Krasobruslařský klub Bohumín(1. ročník Bohumínské brusle): 14 000,- Kč
p) DDM Bohumín (městská kola ve sportovních soutěžích): 2 400,- Kč

II. poskytnutí příspěvku na kulturu:
a) Občanské sdružení Maryška (akce“ Maryškův salón“): 17 500,- Kč
b) Občanské sdružení skupina GROG Bohumín ( akce “Boh. grogfest“): 10 000,- Kč
c) Občanské sdružení Čhave Jilestar (akce“ Romský festival“): 30 000,- Kč
d)Občanské sdružení Čhave Jilestar (akce “Bohumínský vlak): 25 000,- Kč
e) Řecká obec Bohumín (akce „Řecký večer“): 10 000,- KčIII. poskytnutí příspěvku na ostatní akce
a) Orcus Bohumín (expedice “ Čatyr Dag“): 15 000,- Kč
b) Moravskoslezský kynologický klub (“Mezin. mistrovství ČKNO“): 30 000,- Kč
c) Klub vojenské historie (“Rekonstrukce pěchotních srubů“): 15 000,- Kč


IV. poskytnutí příspěvku církvi
a) Římskokatolická církev: 50 000,- Kč (s podmínkou předaní částky římskokatolické církvi ve Starém Bohumíně, která dle vlastního uvážení rozdělí finanční prostředky na opravu kaple v Záblatí a opravu kostela ve Vrbici)


2. s c h v a l u j e
udělení výjimek ze Zásad pro poskytování ostatních příspěvků z rozpočtu města dle předložených žádostí:
a) ve smyslu 50% finanční spoluúčasti na pořádání akce
TJ SOKOL Bohumín - (“Běh Terryho Foxe“)
DDM - (městská kola ve volejbale, basketbale, malé kopané Občanské sdružení Maryška - (akce “ Maryškův salón“)
b) ve smyslu místa konání akce
ORCUS - (na spelologickou expedici „Čatyr Dag 2003“)

3. n e s c h v a l u j e
a) příspěvek TJ SOKOL Bohumín - oddíl kuželek (“Bohumínská městská liga v kuželkách“)
b) tenisovému oddílu TJ Sokol Bohumín finanční dotaci ve výši 50 000,- Kč
pro zajištění 2. ligy tenisu.Majetkové záležitosti
Bezúplatný převod pozemku

37/4
Zastupitelstvo města po projednání

s c h v a l u j e
bezúplatný převod pozemku parc. č. 2279/2 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 15 m2 v kat. území Skřečoň vlastníkem p. Tadeášem Czernym, trvale bytem ***** do vlastnictví města Bohumína, Masarykova 158, 735 81 Bohumín s tím, že kupující město Bohumín uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti.


I. Informace o čerpání státní půjčky na opravy bytového fondu za rok 2002
II. Poskytování úvěrů

38/4
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. b e r e na  v ě d o m í
informaci o čerpání státní půjčky na opravy bytového fondu za rok 2002

2. s c h v a l u j e
a) uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru ve výši 300.000,- Kč na opravu domu čp. 819, ul. Sadová, k.ú. Nový Bohumín s manž. Janem a Lenkou Jochimovými, bytem *****

b) uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru ve výši 150.000,- Kč na opravu domu čp. 549, ul. Opletalova, k.ú. Skřečoň s paní Bc. Martinou Válkovou, bytem *****

c) uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru ve výši 300.000,- Kč na opravu domu čp. 99, ul. tř. Dr. E. Beneše, k.ú. Nový Bohumín s manž. Vlastislavem a Eleni Lipperovými a manž. Jaroslavem a Miladou Marcalíkovými, všichni bytem *****

d)uzavření dodatku ke  smlouvě o úvěru č. 1102 ze dne 13. 6. 2002 s manžely Ing. Martinem a Ing. Vladimírou Schubertovými, bytem *****, kterým byl poskytnut úvěr na opravu bytových jednotek 169/2,3,4 vč. spoluvlastnických podílů o velikosti 32604/150926 na společných částech budovy čp. 169 na ul. Jeremenkova v k.ú. Pudlov dle předloženého návrhu

e) uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru ve výši 100. 000,- Kč na opravu domu čp. 650, ul.
Dělnická, k.ú. Skřečoň s manž. Pavlem a Klaudií Bebenkovými, bytem *****
Bohumín - ZáblatíPřevody pozemků z PF ČR

39/4
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. r u š í
a) usnesení zastupitelstva města č. 497/31 ze dne 27.6.2002, kterým byl schválen bezúplatný převod pozemku parc. č. 744/3 k. ú. Záblatí u Bohumín z vlastnictví ČR, správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví města Bohumína

b) usnesení zastupitelstva města č. 256/18.2 ze dne 9.11.2000, kterým byl schválen úplatný převod pozemků parc. č. 2453/3 a č. 2453/4 k. ú. Nový Bohumín z vlastnictví ČR, správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví města Bohumína za cenu ve výši 18.899,30 Kč

c) část usnesení zastupitelstva města č. 531/33.1 ze dne 31.10.2002 ve věci schválení bezúplatného převodu pozemku parc. č. 135 - zahrada o výměře 214 m2 k. ú. Nový Bohumín z vlastnictví ČR, správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví města Bohumína2. s c h v a l u j e
úplatný převod pozemku parc. č. 135 - zahrada o celkové výměře 214 m2 v kat. území Nový Bohumín z vlastnictví ČR, správy Pozemkového fondu ČR, Ve Smečkách 33, Praha 1 do vlastnictví města Bohumína, Masarykova 158, Bohumín za cenu dle znaleckého posudku včetně úhrady veškerých nákladů spojených s převodem pozemku městem a podání písemné žádosti o převod pozemku parc. č. 135 k. ú. Nový Bohumín Pozemkovému fondu ČR, územnímu pracovišti v Ostravě, Havlíčkovo nábřeží 38, Ostrava 1Prodej pozemku
40/4
Zastupitelstvo města Bohumína po  projednání

s c h v a l u j e
1. Prodej pozemku č. 5 p.č.327/1,327/2,328 a 329 v k.ú. Skřečoň manželům Ing.Tomášovi
Pastuchovi a Mgr. Martině Pastuchové, bytem ***** za kupní cenu 220,-
Kč za 1 m2 plochy a úhradu nákladů spojených s prodejem.Investiční akce
41/4
Aquacentrum
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání
s c h v a l u j e
1. zařazení investiční akce Aquacentra Bohumín k realizaci dle předloženého návrhu
2. přijetí úvěru ve výši 100 mil. Kč s 10-ti letou splatností


b e r e n a  v ě d o m í
1. informace o přehledu splátek jistin a úroků
2. informace o prognóze nákladů na budoucí provoz
3. varianty možných kombinací vstupného
4. informaci o vstupném v městech ČR
5. možnosti budoucího provozování

Most přes Lutyňku - Nová Ves ul. Na Hrázi

42/4
Zastupitelstvo města po projednání

s c h v a l u j e

a) garanci města pro Povodí Odry a.s., Ostrava - finanční spoluúčasti města v případě nutnosti
úpravy mostku při realizaci stavby č. 10 - Protipovodňová opatření Bohumín
(při získání grantů od Moravskoslezského kraje)


b) ponechání mostu ve stávajícím stavu a jeho uzavření pro automobilovou dopravu
(v případě, pokud město Bohumín nezíská grant)Městská policie

Plán činnosti Městské policie Bohumín v roce 2002

43/4
Zastupitelstvo města po projednáni

b e r e n a  v ě d o m í
zprávu o činnosti Městské policie Bohumín v roce 2002Kontrolní výbor
Návrh plánu činnosti Kontrolního výboru

44/4
Zastupitelstvo města po projednání

s c h v a l u j e
plán činnosti kontrolního výboruna r. 2003 dle předloženého návrhuÚzemní plán
Informace o projednání návrhu zadání pro zpracování změny č.4 územního plánu sídelního útvaru Bohumín
45/4
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. b e r e n a  v ě d o m í
informaci o dosavadním projednání návrhu zadání pro zpracování změny č. 4 územního
plánu sídelního útvaru Bohumín

2. s c h v a l u j e
a) vypuštění bodů č. 2,4,5,6,8,9,12,13,18,20,21,23,32 s výjimkou části parcely 1462/17 v  Záblatí, 34,35,38,49,50,55,58,59,56,57 z návrhu zadání změny č. 4 územního plánu
(ostatní body byly akceptovány dle předloženého návrhu

b) bod 53 nahradit textem: navrhnou změnu funkčního využití p.č. 235 Starý Bohumín ze
zahradnictví na plochu pro individuální bydlení

c) vypuštění zákazu výstavby prodejních stánků v území vymezeném tratí ČD, ul. Štefánikova a Jana Palacha

d) bod 56 nahradit textem: v zóně IB-10 od ulice 1. máje a Opletalova západním směrem k průmyslovému areálu firmy Rockwoll, stanovit omezení rozvoje bytové
zástavby.

e) doplnění zadání o pozemky p.č. 1037/4 ve Skřečoňi a p.č. 213 ve Vrbici pro stavby
rodinných domů

f) doplnění textové části územního plánu o aktuální seznam kult. památek včetně doplnění
regulativů pro ochranu a obnovu památek


3. u k l á d á
stavebnímu odboru dokončit projednání návrhu zadání změny č. 4 územního plánu
Z: Ing. Rozsypal
T: 05/2003Kontrola usnesení
46/4
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

b e r e n a  v ě d o m í
kontrola plnění přijatých usnesení ke dni 14.3. 2003

Ing. Petr V í c h a
starostaMgr. Věra P a l k o v á
místostarostkaJe zveřejňována upravená verze dokumentu z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů.


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 3.4.2003
Počet zhlédnutí: 3 763

 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.33 sekund