close google translator menu
Dnes je Pátek 6.12., svátek má Mikuláš.
Dnes má svátek Mikuláš. Gratulujeme :)

Osobnosti narozené dnes:


  • Martin Richter (*1977) - Český hokejový hráč
  • Miroslav Vitouš (*1947) - Český jazzový kontrabasista
  • Jiří Kodet (*1937, +25.6.2005) - Český herec
  • Henryk Górecki (*1933) - Polský skladatel vážné hudby
  • Stanislav Kovář (*1931) - Český výtvarník
  • Johann Palisa (*1848, +2.5.1925) - Rakouský astronom
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Usnesení zastupitelstva ze dne 2.2.2005

Usnesení z 19. zasedání zastupitelstva města Bohumína ze dne 2. února 2005.

Přítomni: 19 členů ZM
Omluveni: RND.r Bočková, Mgr. Drobil, p. Suchý, p. ŠalbutFinanční záležitosti

229/19
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

bere na vědomí
předběžné výsledky hospodaření města za r. 2004Žádost o příspěvek

230/19
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje
poskytnutí finančního příspěvku pro rok 2005 ve výši 50 tis. Kč Slezské diakonii dle předloženého návrhuMajetkové záležitosti

Výkup pozemků

231/19
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje
výkup pozemků parc. č. 864 - ostatní plocha, ostatní komunikace a parc. č. 1026/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Nový Bohumín zapsaných na LV č. 1950 a pozemku parc. č.751/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Pudlov zapsaného na LV č. 865 se všemi součástmi a příslušenstvím, právy a povinnostmi Městem Bohumín se sídlem Masarykova 158, Bohumín, PSČ 735 81, IČ: 00297569 od BONATRANS a.s. se sídlem Bezručova 300, Bohumín, PSČ 735 95, IČ: 25839314, a to za dohodnutou kupní cenu ve výši celkem 242.865,- Kč s tím, že prodávající uhradí veškeré náklady spojené s prodejem pozemků do majetku města. Kupní cena za jednotlivé nemovitosti včetně součástí a příslušenství činí u p. č. 864 168.415,- Kč, u p. č. 1026/2 29.400,- Kč a u p. č. 751/6 45.050,- KčOdpis pohledávek

232/19
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje
odpis nevymahatelných pohledávek na nájemném, službách spojených s užíváním bytu a fakturaci dle předloženého návrhu v celkové výši 104 322,40 KčPoskytnutí úvěru

233/19
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje
uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru ve výši 110.000,- Kč na opravu domu čp. 94, ul. Za Městem, k.ú. Nový Bohumín s manžely Zdeňkem a Renátou Böhmovými, bytem *****Regenerace panelových sídlišť

234/19
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. schvaluje
projekt v předloženém rozsahu

2. ukládá
zpracovat přihlášku na získání dotace na realizaci 1. etapy projektu Regenerace panelových sídlišť a předložit ji KÚ MSK k posouzení
Z: vedoucí stavebního odboru T: 7.2.2005Změna územního plánu

235/19
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání
1. bere na vědomí
informaci o požadavcích na změnu č. 5 územního plánu sídelního útvaru Bohumín
2. schvaluje
vypuštění z dalšího projednávání změny č.5 územní plánu sídelního útvaru Bohumín požadavky č. 1, 2, 5, 8, 9, 13, 16, 20, 21, 23, 24, 25 a 36 předloženého návrhu

3. ukládá
odboru stavebnímu
a) zahájit projednávání změny č.5 územního plánu sídelního útvaru Bohumín po nabytí účinnosti nového stavebního zákona (předpokládá se 1.1.2006)
Z: vedoucí stavebního odboru T: leden 2006
b) informovat žadatele o změnu ÚP o rozhodnutí zastupitelstva města
Z: vedoucí stavebního odboru T: únor 2006Investiční koncepce

236/19
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

bere na vědomí
investiční koncepci města BohumínaPrevence kriminality 2004

237/19
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

bere na vědomí
vyhodnocení plnění programu prevence kriminality za rok 2004Rozbor stížností a petic

238/19
Zastupitelstvo města Bohumín po projednání

bere na vědomí
rozbor stížností a petic podaných u MěÚ Bohumín v roce 2004Systém odměňování - Doplněk

239/19
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje
v souladu s nařízením vlády č. 697/2004 Sb. dodatek č. 4 k „Systému odměňování neuvolněných členů zastupitelstva města Bohumína a občanů, zapojených do činnosti výborů, komisí a zvláštních orgánů“Komise a výbory

Hodnocení činnosti za 2. pol. 2004

240/19
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. bere na vědomí
zprávu o činnosti výborů zastupitelstva a komisí rady města za II. pololetí 2004

2. stanovuje
a) odměny členům výborů ZM
b) odměny členům komisí RM
c) odměny předsedům komisí pro městské části, kteří nejsou členy ZM
d) odměny občanům za práci v komisích, výborech a zvláštních orgánech

dle předloženého návrhuKontrola usnesení

241/19
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

bere na vědomí
kontrolu plnění přijatých usnesení zastupitelstvem města Bohumína ke dni 21.1.2005Ing. Petr V í c h a
starosta

Mgr. Věra P a l k o v á
místostarostka
Je zveřejňována upravená verze dokumentu z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů.  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 4.2.2005
Počet zhlédnutí: 3 440

 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.35 sekund