close google translator menu
Dnes je Pondělí 23.9., svátek má Berta.
Berta - jméno germánského původu. Znamená zářící, skvělá.

Osobnosti narozené dnes:


 • Robert Doornbos (*1981) - Nizozemský pilot Formule 1
 • Bruce Springsteen (*1949) - Americký zpěvák
 • Romy Schneider (*1938, +29.5.1982) - Německá herečka
 • Ray Charles (*1930, +10.6.2004) - Americký hudebník, zpěváka skladatel
 • František Filipovský (*1907, +26.10.1993) - Český herec
 • Jarmila Novotná (*1907, +9.2.1994) - Česká operní pěvkyně a herečka
 • Jaroslav Seifert (*1901, +10.1.1986) - Český básník
 • František Kupka (*1871, +24.6.1957) - Český malíř, zakladatel abstraktního umění
 • Emmuska Orczy (*1865, +12.11.1947) - Anglická spisovatelka
 • Robert Bosch (*1861, +12.3.1942) - Německý vynálezce
 • Michael Lohr (*1591, +17.2.1654) - Německý skladatel
Změnit velikost textu: A- |  A |  A+

Usnesení zastupitelstva ze dne 29.6.2005

Usnesení z 22. zasedání zastupitelstva města Bohumína ze dne 29. června 2005


Přítomni: 17 členů ZM
Omuveni: Mgr. Drobil, Ing. Michalík, Ing. Nikel, Mgr. Rácová, Ing. Stoszek
Nepřítomni: p. Šalbut


Příspěvky z rozpočtu města

271/22
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje
poskytnutí příspěvků z rozpočtu města takto:

1. SPORT
a) TJ ŽDB - oddíl košíkové (Street-ballový turnaj) 6 tis. Kč
b) HC Bohumín (lední minihokej - 1. a 2. třídy) 8 tis. Kč
c) HC Bohumín (lední hokej - 4.a 5. třídy) 8 tis. Kč
d) TJ Sokol Bohumín-oddíl všestrannosti (všesokol.slet 2006) 18 tis. Kč
e) TJ ŽDB-oddíl kulečníku (Longoni cup) 40 tis. Kč
f) TJ ŽDB-oddíl vzpírání (Mezinár. Velká cena Bohumína) 50 tis. Kč

2. KULTURA
a) TJ Slovan Záblatí (Country den) 9 tis. Kč
b) MS PZKO Bohumín-Skřečoň (50 let kabar.souboru ANDRUSI) 6 tis. Kč

3. OSTATNÍ
a). SDH Bohumín-Vrbice (O putovní pohár RM) 10 tis. Kč
b) ČSCH - ZO Bohumín-Šunychl (výstava drobného zvířectva) 5 tis. Kč


Majetkové záležitosti

Prodej vodovodu - Pudlov

272/22
Zastupitelstvo města Bohumín po projednání

1. ruší
usnesení zastupitelstva města č. 214.1/17 ze dne 3.11.2004 schvalující prodej vodovodu v lokalitě Na Loukách v Bohumíně - Pudlově z vlastnictví Města Bohumín do vlastnictví SmVaK Ostrava, a.s. po dokončení stavby za cenu, navrženou SmVaK tj.177 433,-Kč.

2. schvaluje
prodej vodovodu v lokalitě Na Loukách v Bohumíně - Pudlově z vlastnictví města Bohumín do vlastnictví SmVaK Ostrava, a.s. za cenu, nově navrženou SmVaK tj. 135 642,- KčProminutí pohledávky

273/22
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

neschvaluje
prominutí pohledávky - poplatků z prodlení ve výši 173 368,50 Kč p. Matuškové Pavle a Matuškovi Jaroslavovi, bytem *****Pozemky

274/22
Zastupitelstvo města Bohumína po  projednání

schvaluje
1. prodej pozemku p.č. 472/1- orná půda o výměře 1364 m2 v k.ú. Skřečoň odměřený geometrickým plánem číslo 904-8/2005 z pozemku p.č. 472 - orná půda v k.ú. Skřečoň panu Tomášovi Oršulíkovi, bytem ***** za kupní cenu 163.680,- Kč a úhradu nákladů spojených s prodejem. Kupní cena bude uhrazena najednou před podpisem kupní smlouvy.

2. prodej pozemku p.č. 472/2 - orná půda o výměře 1315 m2 v k.ú. Skřečoň odměřený geometrickým plánem číslo 904-8/2005 z pozemku p.č. 472 - orná půda v k.ú. Skřečoň manželům Pavlu Mališovi Bc. a Jarmile Mališové, bytem ***** za kupní cenu 157.800,- Kč a úhradu nákladů spojených s prodejem. Kupní cena bude uhrazena najednou před podpisem kupní smlouvy.275/22
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje
bezúplatné převody pozemků do vlastnictví města Bohumína

1. pozemku parc. č. 1184/1 - ost. pl., ost. komunikace v kat. území Skřečoň ze společného jmění manželů Valenty Patrika MUDr. a Jany Bc. bytem *****

2. pozemku parc. č. 1184/2 - ost. pl., ost. komunikace v kat. území Skřečoň ze společnéhojmění manželů Babuška Miroslava a Aleny Ing., bytem *****

3. pozemku parc. č. 1187 - ost. pl., ost. komunikace v kat. území Skřečoň ze spoluvlastnictví
p. Burdkové Vandy, bytem ***** - podíl 1/2 a p. Čepelákové Anděly, bytem *****
- podíl 1/2

s tím, že obdarované město Bohumín zajistí na své náklady sepsání darovacích smluv a  vklad vlastnického práva z jednotlivých smluv do katastru nemovitostí.Vyřazení majetku

276/22
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje
v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb. v platném znění bezúplatný převod majetku města:

1. počítače dle předloženého návrhu v počtu 7 ks příspěvkovým organizacím města (školám
- 4 ks, Městské knihovně - 3 ks)

2. počítače dle předloženého návrhu v počtu 2 ks Slezské diakonii pro Komunitní centrum pro rodinu a dítě, Pudlov, Drátovenská ul. čp.246Školství

277/22
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

schvaluje
1. změny a doplňky zřizovacích listin školských příspěvkových organizací města Bohumín s účinností od 1.7.2005

2. zmocňuje starostu města Bohumín k vydání zřizovacích listin školských příspěvkových organizací města v úplném a aktualizovaném znění v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtůBOSPOR, s.r.o.

278/22
Zastupitelstvo města Bohumína po projednání

1. schvaluje
a) snížení neinvestiční dotace na rok 2005 pro BOSPOR spol. s r.o. o částku 1.059.080,- Kč

b) uzavření kupní smlouvy na prodej movitého majetku, který je ve vlastnictví města, dle soupisů uvedených ve Znaleckých posudcích č. 250/17/2005 a č. 254/21/2005 s kupujícím BOSPOREM spol. s r.o., se sídlem Bohumín-Nový Bohumín, Koperníkova 1174, 735 81, IČO: 26815982, za cenu ve výši dle těchto Znaleckých posudků, tj. 3.740.920,- Kč

c) úpravu rozpočtu města dle předloženého návrhu v bodě 4) předloženého komentáře

2. bere na vědomí
informaci o záměru navýšení základního kapitálu a změně zakladatelské listiny společnosti BOSPOR spol. s r.o.Ing. Petr Vícha
starosta

Mgr. Věra Palková
místostarostka
Je zveřejňována upravená verze dokumentu z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů.


  Vytisknout Vytisknout
  Zpět Zpět
  Nahoru Nahoru

Publikováno / aktualizováno: 8.7.2005
Počet zhlédnutí: 4 118

 

Naposledy aktualizované

Vygenerováno za 0.37 sekund