Město Bohumín

21.4.
2014

Výroční zpráva města Bohumína za rok 2013

Dříve než se pozorně začteme do statistik a informací o průběhu roku 2013, zkusme si stručně zhodnotit, jaký to vlastně byl rok a zda splnil naše očekávání. Plánovali jsme vyrovnaný rozpočet a skončili jsme s poměrně vysokým přebytkem. V roce 2014 tak budeme moci realizovat o to více investic. Hospodařili jsme tedy dobře.

Konečně jsme se dočkali výstavby protipovodňových hrází ve Vrbici. Příliš však Povodí Odry nepokročilo s přípravou hrází v Pudlově. Stejně jako dříve se ukazuje, že všichni obyvatelé hráze sice chtějí, ale nesmí procházet jejich pozemkem nebo zahrádkou. Nebývalým tempem pokračovala regenerace sídlišť a dvorů. I za pomoci evropských dotací jsme realizovali pět etap a i v roce 2014 se dá očekávat slušný objem prací v Nerudově a Mírové ulici. I okolí našich domů považujeme za důležité.

Trochu radosti nám bere počet ubytoven, které na území Bohumína vznikly. Sociální bydlení je problémem našeho kraje a okresu a přestože u nás dochází k masivním demolicím nevyhovujících objektů k bydlení, zcela se problém vyřešit nepodařilo a nepodaří bez legislativních změn.

Zahájili jsme po dlouhých a náročných přípravách dvě největší investiční akce města. Až do roku 2015 bude probíhat rekonstrukce secesního Národního domu ve Starém Bohumíně. A naopak už letos v srpnu zprovozníme zcela novou víceúčelovou halu s širokým sportovním využitím.

V oblasti bydlení dominovalo napojování objektů na centrální zásobování teplem a přípravy velké akce, a to zateplení všech městských věžových domů v letech 2014 a 2015. Pro nájemníky je jistě důležité i ujištění, že nájemné se až do roku 2018 nebude zvyšovat.

Dalo by se pokračovat, pro každého je důležité něco jiného. Pro seniory zavedení služby senior taxi, pro děti nové hřiště, pro hasiče opravené zbrojnice a repasovaná cisterna.

Celkově můžeme konstatovat, že se rok 2013 vydařil. Ale to neznamená, že bychom v Bohumíně nedokázali více a nemohli se zlepšit. Nuže, vzhůru do roku 2014! Ať je Bohumín ještě více městem, v němž stojí za to žít.

Petr Vícha, starosta 

 

 Počet zhlédnutí: 3 511

Zpět

    Městský úřad