Město Bohumín

16.4.
2009

Výroční zpráva města Bohumína za rok 2008

Když se někdo po létech zeptá, co se stalo v Bohumíně v roce 2008, jaká bude odpověď? Co se v tom roce přihodilo, co by mohlo utkvět v paměti?

V prvé řadě nejvíce ovlivnila život ve městě opět stavba dálnice. Po dvou letech, kdy se dálnice od Ostravy k Bohumínu blížila, se v roce 2008 započal poslední úsek od Starého Bohumína přes Šunychl, Novou Ves až na státní hranici s Polskem. Obrovské přesuny materiálu na stavbu a předtím naopak tisíce kubíků ornice ze stavby, zvýšený dopravní ruch, nároky na čistotu a bezpečnost, zachování dostupnosti městských částí po dobu výstavby, koordinace se stavbou přivaděče a nového skřečoňského mostu… to je jen strohý výčet úkolů spojený se stavbou. Tak ještě dva roky a bude to za námi. Nebo se hospodářská krize projeví i v prodloužení výstavby a tím zároveň strádání Bohumíňáků?

V roce 2008 probíhala také výstavba Kauflandu a přilehlých komunikací, byly odstraněny i hrůzostrašné koleje, mnohaletý postrach řidičů, a naplno se projevil provoz první okružní křižovatky pod železárenským nadjezdem. Ale také město stavělo, i když objem investic nebyl tak velký, jako v předešlém roce. Naplno se po předchozím archeologickém průzkumu rozeběhla dostavba polyfunkčního domu na náměstí ve Starém Bohumíně. Byla odstraněna nebytová část bývalého hotelového domu a v rámci pokračujícího programu regenerace panelových sídlišť se zcela změnilo okolí dnešní Slunečnice. Snad 130 nových parkovacích míst v této lokalitě na čas postačí. Také v Bohumínské městské nemocnici pokračovala modernizace. Po stravovacím provozu a nových operačních sálech přišla na řadu rekonstrukce interny. A konečně otevřením fontány na náměstí T. G. Masaryka byla zcela dokončena dlouholetá rekonstrukce centra Nového Bohumína.

Přestože se ve městě ani nekoplo do země, byl rok 2008 rokem příprav výstavby centrálního zásobování teplem z Elektrárny Dětmarovice. Byly prověřovány všechny trasy, aby při vlastní realizaci docházelo k co nejmenšímu zásahu do již opravených chodníků a komunikací a byla maximálně chráněna zeleň.

Po letech si možná budeme moci také říct: Ano, tu akci jsme projektovali a připravovali v roce 2008. Bude to třeba při napojování starého mostu na náměstí ve Starém Bohumíně, nebo když budeme tamtéž opravovat Národní dům a uvádět jej do historické krásy.

Loňský rok byl také rokem, kdy se ve městě stále něco dělo! Na Tiku a v Oku jsme se stále přesvědčovali, že Bohumín žije. Ožila naše „K trojka“, ale ukázala se také obrovská aktivita občanských sdružení. Množství kulturních, sportovních a společenských akcí toho bylo důkazem. Vše je zaznamenáno v kronice pro příští generace.

A něco se také ve městě stalo poprvé! Ve Skřečoni se objevil první světelný přechod pro chodce. Poprvé také Pendolino vozí cestující z a do Bohumína, přestože odtud vyjíždělo vždy, ale bez cestujících. To jen České dráhy po letech poprvé přišly k rozumu. A také naši bezdomovci na nádraží mají poprvé kde složit hlavu. I to patří k životu ve městě.

V závěru roku pak také poprvé po mnoha měsících poklesu opět vzrostla nezaměstnanost. I do Bohumína se tak zakousla počínající hospodářská krize. Dosud se našim velkým podnikům dařilo dobře a zejména díky nim a úspěšným podnikatelům jsme měli nejnižší nezaměstnanost v okrese. Tak jim i nám všem držme palce, ať krizi společně zvládneme.

Abychom si po letech mohli ten rok 2008 připomenout jako rok, kdy krize začala, ale město Bohumín přesto zůstalo městem, v němž stojí zato žít, krizi jsme překonali a budoucnost je před námi.

Petr Vícha
starosta města

... Výroční zpráva města Bohumína za rok 2008 (pdf; 2,3 MB)

Počet zhlédnutí: 3 015

Zpět

    Městský úřad