Město Bohumín

Přírodní památka Hraniční meandry Odry

Přírodní památka Hraniční meandry Odry má rozlohu 131,6 hektarů a zahrnuje 7,5 kilometrů dlouhý úsek řeky Odry s pěti velkými zákruty, jehož středem probíhá česko-polská státní hranice. Součástí meandrů jsou na pravém břehu přilehlé lužní porosty, louky, orná půda a také dvě vodní plochy - mrtvé rameno Odry u loděnice (1,5 ha) a jezero Malý Kališok (5 ha), které vzniklo po těžbě štěrkopísku. Území je z geologického hlediska tvořeno čtvrtohorními sedimenty, povodňovými hlínami, jíly a štěrky. Ve střední Evropě jsou podobné oblasti přirozeně meandrujících toků s průměrnými ročními průtoky nad 40 m3/s již vzácné.

Meandry můžete navštívit jak pěšky, tak na kole, anebo dokonce v lodi. Každý způsob má své kouzlo. Záleží tedy jen na vás, jaká varianta vás zláká. Jednu výhodu ale cyklisté na rozdíl od pěších mít budou. Nebudou se muset vracet od brodu řeky Olše po stejné trase zpět, ale využijí cyklotrasu z Kopytova do Bohumína, popřípadě mohou pokračovat v projížďce proti proudu řeky Olše. Vodáci si mohou v létě splout meandry v kánoích či raftech. Ty si lze vypůjčit v městské půjčovně lodí ve Starém Bohumíně. Doplout je možné buď za soutok Odry s Olší do Zabełkowa, anebo až do Krzyżanowic.

  • Délka stezky:  9 km 
  • Počet zastavení:  17
  • Počet naučných tabulí:  6
  • Rozloha:  126 ha
  • Značení trasy:  červená turistická značka a červenobílá značka naučné stezky
  • Nejnižší místo stezky:  195 m n.m. - soutok Odry s Olši, nejnižší místo Moravskoslezského kraje (ukaž na mapě)
  • Náročnost:  lehká pro pěší, náročná pro cyklisty 
  • Datum otevření:  22.10.2011

Na Odře je mnoho míst se zachovalou přírodou a malebnou krajinou. Jedním z nejzajímavějších je Odra u Bohumína, kde tvoří státní hranici. Společnost přátel Poodří vydala v roce 2006 tématicky zaměřené číslo časopisu Poodří, které je věnováno právě těmto místům - hraničním meandrům Odry. V roce 2012 došlo k propojení naučných stezek na české a polské straně.

 

Kliknutím na jednotlivá zastavení na mapě zobrazíte daná místa.

 

Hraniční meandry Odry

1. zastavení: Kaplička Pustyňa Ukaž na letecké mapě#zobrazit-videoZobrazit virtuální prohlídku

1. zastavení: Kaplička Pustyňa

První zastavení na trase přírodní památkou Hraniční meandry Odry začíná ve Starém Bohumíně u kapličky svatého Kříže, které se lidově říká Pustyňa. Kaplička v těchto místech stojí zřejmě od roku 1733.
2. zastavení: Nástupní místo pro vodáky Ukaž na letecké mapě#zobrazit-videoZobrazit virtuální prohlídku

2. zastavení: Nástupní místo pro vodáky

Výchozím místem naučné stezky je nábřeží za protipovodňovou hrází mezi starým hraničním mostem do polských Chałupek a limni grafem, což je kulatá stavba v majetku Povodí Odry na měření stavů a průtoků vody v řece Odře.
3. zastavení: Malý Kališok Ukaž na letecké mapě#zobrazit-video

3. zastavení: Malý Kališok

Malý Kališok je umělé jezero, které vzniklo při těžbě štěrkopísku. Díky čisté vodě se Kališok stal oblíbeným rybářským revírem. Je také vhodným místem pro jarní rozmnožování obojživelníků.
4. zastavení: Protržený meandr Ukaž na letecké mapě#zobrazit-videoZobrazit virtuální prohlídku

4. zastavení: Protržený meandr

Na konci krátké odbočky naučné stezky k Odře nás zaujme výhled na rozsáhlé štěrkové lavice. Jsou to naplaveniny zeminy z prvního meandru, který vymlel, a až do těchto míst dopravil, říční proud.
5. zastavení: Vrbina Ukaž na letecké mapě#zobrazit-video

5. zastavení: Vrbina

Přírodní památka Hraniční meandry Odry chrání téměř sedm a půl kilometrový úsek říčních zákrutů blízkých přírodnímu stavu. V málo dostupné a neobydlené oblasti kolem řeky se zachovaly morfologické říční pochody.
6. zastavení: Na kopci Ukaž na letecké mapě#zobrazit-video

6. zastavení: Na kopci

Kopec mezi řekou Odrou a jezerem Velký Kališok vznikl navážkou zeminy během těžby štěrkopísku. Ještě koncem minulého století byl místem dalekého rozhledu, ale v současné době je už z velké části zarostlý náletovými dřevinami.
7. zastavení: Kališok a loděnice Ukaž na letecké mapě#zobrazit-videoZobrazit virtuální prohlídku

7. zastavení: Kališok a loděnice

Mrtvé rameno Odry vzniklo u loděnice protržením šíje meandru při červencové povodni v roce 1966. Ústí do něj propouštěcí zařízení z Velkého Kališoku, a patrně díky tomu vytéká z ramene potok, jehož vody se krátce nato vlévají do Odry.
8. zastavení: Mrtvé rameno Ukaž na letecké mapě#zobrazit-video

8. zastavení: Mrtvé rameno

Mrtvé rameno Odry vzniklo protržením šíje meandru při červencové povodni v roce 1966. Ústí do něj propouštěcí zařízení z Velkého Kališoku, a patrně díky tomu vytéká z ramene potok, jehož vody se i krátce nato vlévají do Odry.
9. zastavení: Zátoka Ukaž na letecké mapě#zobrazit-video

9. zastavení: Zátoka

U ústí potoka z mrtvého ramene se nalézá klidná říční zátočina s poměrně velkou hloubkou. Vznikla díky zpevnění břehu kamením, což mělo zabránit přesouvání toku směrem k Schulzovu statku.
10. zastavení: Schulzův statek Ukaž na letecké mapě#zobrazit-video

10. zastavení: Schulzův statek

Leží na nejsevernějším výběžku Starého Bohumína. V písemných pramenech o něm najdeme zmínku poprvé v roce 1717, ale v současné době už jsou v místě bývalého hospodářství pouze ruiny.
11. zastavení: Přístav Ukaž na letecké mapě#zobrazit-video

11. zastavení: Přístav

Bývalý přístav na řece Odře poblíž silnice mezi městskou částí Šunychl a místní částí Kopytov se nachází ještě na katastrálním území městské části Nový Bohumín.
12. zastavení: Na Baště Ukaž na letecké mapě#zobrazit-video

12. zastavení: Na Baště

Po proudu od přístavu vstoupíme do první lokality na katastrálním území Kopytova, nazývanou Na Baště. Jde o měkký luh se zřetelně patrnou říční terasou.
13. zastavení: Náměstí Sv. Floriána v Kopytově Ukaž na letecké mapě#zobrazit-videoZobrazit virtuální prohlídku

13. zastavení: Náměstí Sv. Floriána v Kopytově

První písemná zmínka o osadě Kopytov pochází z roku 1480. Od roku 1920 byl Kopytov spojen s městskou částí Šunychl, ale zachoval si vlastní katastrální území.
14. zastavení: Na vyhlídce Ukaž na letecké mapě#zobrazit-video

14. zastavení: Na vyhlídce

Prostor mezi osadou Kopytov a řekami Odrou a Olší se až po jejich soutok označuje v turistických mapách za lokalitu Mezi vodami, lidově se mu ale říká Špica.
15. zastavení: Sikorovec Ukaž na letecké mapě#zobrazit-video

15. zastavení: Sikorovec

Na pravém břehu Odry v lužním lese Sikorovci často slyšíme na jaře houkání holuba hřivnáče a kukání kukačky obecné. Pobřežní houštiny oživuje svým hlasitým trylkem a tlukotem slavík obecný.
16. zastavení: Brod přes Olši Ukaž na letecké mapě#zobrazit-video

16. zastavení: Brod přes Olši

Zde trasa naučné stezky přes meandry končí. Brod sloužil dříve povozům polských rolníků k přístupu na jejich polnosti. Ve druhé polovině 20. století zde vzniklo stanoviště tzv. malého příhraničního styku. Lidé ho ho ovšem využívali minimálně.
17. zastavení: Soutok Ukaž na letecké mapě#zobrazit-videoZobrazit virtuální prohlídku

17. zastavení: Soutok

Soutok řek Odry a Olše s nadmořskou výškou 195 metrů je nejnižším místem Slezska i celého Moravskoslezského kraje. V jeho blízkosti byl v roce 2004 nalezen hraniční kámen z roku 1742.
Strana: 1

Počet nalezených záznamů: 17

    Městský úřad